Żandarm aresztowany za proponowanie seksu nieletniej.