latowicz

Gmina Latowicz realizuje projekt Remont mogiły zbiorowej Nieznanych Żołnierzy na Nowym Cmentarzu w Latowiczu. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju.

W grobie spoczywają szczątki żołnierzy poległych m.in. w kampanii wrześniowej w 1939r. W ramach zadania zostanie wykonany nowy nagrobek z bloków i płyt granitowych z krzyżem i tablicą epitafialną z napisem „BOHATEROM  POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY  w 1939 i 1944 R.” Przy remoncie grobu zostaną zachowane elementy starego pomnika – adaptacja tablicy z lastriko przedstawiającej flagi na drzewcach.

Dzięki podjętej inicjatywie grób zyska nowy należny mu wizerunek. Miejsce to zostało na stałe włączone do kalendarza obchodów uroczystości patriotycznych w gminie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

redakcjamateriał zewnętrzny
Gmina Latowicz realizuje projekt Remont mogiły zbiorowej Nieznanych Żołnierzy na Nowym Cmentarzu w Latowiczu. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju. W grobie spoczywają szczątki żołnierzy poległych m.in. w kampanii wrześniowej w 1939r. W ramach zadania...