osp

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2019 na terenie gminy Jakubów dobiegła końca. Od 18 stycznia do 7 marca odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Ludwinowie, Łaziskach, Mistowie, Moczydłach oraz w Wiśniewie.

W zebraniach uczestniczyli druhowie z poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jakubów na zebraniu gościli przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenia do udziału w zebraniach przyjęli między innymi: poseł Anna Maria Siarkowska, starosta miński Antoni Jan Tarczyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak oraz zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim bryg. mgr inż. Krzysztof Komorowski.

W trakcie zebrań omówiono działalność oraz gospodarkę finansową jednostek w roku 2019, jak również przedstawiono główne założenia zadań do realizacji w roku 2020. Wójt gminy Jakubów Hanna Wocial ustosunkowała się do wysłuchanych sprawozdań i planów. Podkreśliła rolę, jaką odgrywają strażacy ochotnicy w zadaniach realizowanych na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia i mienia. Podziękowała strażakom za zaangażowanie, udział w uroczystościach gminnych i kościelnych, współpracę ze szkołami, pomoc i organizacji różnego rodzaju imprez na terenie gminy Jakubów oraz na szczeblu powiatowym.

Komendant Powiatowy PSP wraz ze swoim zastępcą oprócz prezentacji statystyk, przypomnieli o możliwości dofinansowania, o które mogą się ubiegać jednostki OSP. Podziękowali ponadto druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych. Po przeprowadzeniu wszystkich zebrań odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego, na którym nastąpi podsumowanie organizacji i przebiegu zebrań oraz planów na 2020. (ag)

redakcjaBEZPIECZEŃSTWO
Kampania walnych zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2019 na terenie gminy Jakubów dobiegła końca. Od 18 stycznia do 7 marca odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Ludwinowie, Łaziskach, Mistowie, Moczydłach oraz w Wiśniewie. W zebraniach uczestniczyli druhowie z poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne z...