mianowania

28 lutego na terenie kompleksu wojskowego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, po raz pierwszy w historii, odbyła się uroczystość promocji na pierwszy stopień podoficerski absolwentów Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej.

Uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski odbywała się w Mińsku Mazowieckim po raz pierwszy. Akty mianowania oraz świadectwa ukończenia kursu podoficerskiego dla kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych otrzymało sześćdziesięciu pięciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i Dowództwa Garnizonu Warszawa. Mianowania w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej udzielił zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski w obecności komendantów Żandarmerii Wojskowej, przedstawicieli ośrodków szkolnictwa wojskowego, lokalnych władz samorządowych ze starostą mińskim Antonim Janem Tarczyńskim, duszpasterstw wojskowych oraz rodzin i najbliższych promowanych absolwentów.

– Dzisiaj po raz pierwszy w murach Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej miała miejsce promocja na pierwszy stopień podoficerski. Wszyscy, jak tutaj stoimy, bierzemy udział w wydarzeniu historycznym. Odebranie aktu mianowania jest powodem do dumy i osobistej satysfakcji. Rola podoficerów wojska polskiego jest niezwykle istotna. To właśnie oni są instruktorami, dowódcami, wychowawcami najmłodszych żołnierzy. Współczesny korpus podoficerski potrzebuje ludzi z charakterem, ludzi z inicjatywą, którzy z własnej woli i z pełną świadomością podejmują wyzwania, ludzi z entuzjazmem, którzy nie boją się podejmowania trudnych decyzji – mówił gen. bryg. dr Robert Jędrychowski.

Pogratulował też żołnierzom zaangażowania i wysiłku, który włożyli w swoje szkolenie. A trzeba przyznać, że wielu z nich zasłużyło na szczególne wyróżnienia. Prymusem kursu został kpr. Michał Wójcik z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, który przemawiał w imieniu wszystkich nowo mianowanych podoficerów. – Przypadł mi zaszczyt występowania jako pierwszy pośród równych, z których każdy bardzo dobrze wykorzystał swoja szansę i solidnie zapracował na dzisiejszy sukces. Otrzymując nasze akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski udowodniliśmy, że nie ma rzeczy, której nie można zdobyć wytrwała pracą i zaangażowaniem – mówił kpr. Michał Wójcik. Podziękował też obecnym na uroczystości komendantom oraz wszystkim instruktorom i wykładowcom.

Uroczystość dopełniło błogosławieństwo obecnych duszpasterzy oraz defilada kadry oraz kursantów w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
28 lutego na terenie kompleksu wojskowego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, po raz pierwszy w historii, odbyła się uroczystość promocji na pierwszy stopień podoficerski absolwentów Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej. Uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski odbywała się w Mińsku Mazowieckim po raz pierwszy. Akty mianowania oraz świadectwa ukończenia kursu podoficerskiego...