komitet

Przygotowania do obchodów jubileuszu 600-lecia Mińska Mazowieckiego trwają od wielu miesięcy. Z inicjatywy Muzeum Ziemi Mińskiej realizowane jest wielkie dzieło wydawnicze opisujące historię Mińska Mazowieckiego, począwszy od pierwszych śladów osadnictwa. Powstaje Hymn Pochwalny komponowany przez mińszczanina Grzegorza Duchnowskiego. Rozpoczęły się też prace związane ze stworzeniem kolekcji obrazów upamiętniających jubileusz. Natomiast 4 lutego oficjalnie zainaugurowano działalność Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Miasta.

Obchody jubileuszu 600-lecia Mińska Mazowieckiego to wielkie wydarzenie, do którego miasto przygotowuje się już od dawna. 4 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie inauguracyjne działalność Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Miasta, do którego burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił: starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, wójta gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego Janusza Piechoskiego, przewodniczącego rady miasta Dariusza Kulmę, wieloletniego burmistrza miasta Zbigniewa Grzesiaka, dyrektorów instytucji kultury, sportu i spółek miejskich, liderów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wielu środowisk promujących Mińsk Mazowiecki. Jak podkreślał burmistrz, wszystkich, którzy zostali zaproszeni do udziału w pracach Komitetu, łączą działania na rzecz Mińska Mazowieckiego, a wspólna praca osób reprezentujących różne środowiska sprawi, że obchody będą naprawdę piękne.

Podczas spotkania Komitetu początki lokacji miasta przypomniał zebranym dr Andrzej Nowik – członek Komitetu Wydawniczego publikacji „VI wieków Mińska Mazowieckiego”. Zaprezentował też dokumenty odnalezione w archiwach, które dotąd nie były pokazywane szerszemu gronu odbiorców. O planach związanych z uczczeniem jubileuszu mówiła szefowa mińskiego wydziału promocji Katarzyna Łaziuk. W ramach jubileuszu zostały zaplanowane zarówno oficjalne obchody, które odbędą się w maju 2021 roku jak i szereg imprez towarzyszących, które będą realizowane przez cały rok. Już teraz wiadomo, że w ramach jubileuszu odbędzie się Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji, planowana jest międzynarodowa konferencja podsumowująca prace nad stworzeniem strategii młodzieżowej dla miasta oraz posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, a Mińsk Mazowiecki ze wsparciem powiatu i innych gmin będzie się ubiegał o tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Swoją współpracę przy realizacji jubileuszowych przedsięwzięć potwierdzili: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Koncept Kultura, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum POLIN.

4 lutego wszyscy członkowie Komitetu Honorowego podpisali deklarację, że będą swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać przedsięwzięcia związane z obchodami 600-lecia Mińska Mazowieckiego. Pozostaje mieć nadzieję, że mińszczanom spodobają się te propozycje i będą z dumą i radością świętować jubileusz, bo jak podkreślał burmistrz Marcin Jakubowski łączy nas Mińsk Mazowiecki.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
Przygotowania do obchodów jubileuszu 600-lecia Mińska Mazowieckiego trwają od wielu miesięcy. Z inicjatywy Muzeum Ziemi Mińskiej realizowane jest wielkie dzieło wydawnicze opisujące historię Mińska Mazowieckiego, począwszy od pierwszych śladów osadnictwa. Powstaje Hymn Pochwalny komponowany przez mińszczanina Grzegorza Duchnowskiego. Rozpoczęły się też prace związane ze stworzeniem kolekcji obrazów upamiętniających jubileusz....