Dajemy gminom moc! Ponad 30 tysięcy mieszkańców Mazowsza korzysta już z projektów społecznych sfinansowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dwadzieścia trzy inicjatywy społeczne o łącznej wartości ponad 414 tysięcy złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” na Mazowszu. Konkurs w regionie przeprowadzono na terenie 17 gmin.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka PSE. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Do udziału w konkursie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 17 gminach, w których PSE prowadzą projekty budowy dwóch linii 400 kV: relacji Kozienice-Miłosna oraz łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami: Kałuszynie, Wierzbnie, Cegłowie, Dobrem, Wodyniach, Latowiczu, Stoczku Łukowskim, Sulejówku, Halinowie, Wiązownie, Celestynowie, Otwocku, Karczewie, Sobieniach-Jeziorach, Wildze, Magnuszewie
i Kozienicach. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu PSE złożyli oni aż 61 wniosków.

Jury konkursowe nagrodziło łącznie 23 najciekawsze inicjatywy. W wyborze projektów PSE kierowały się m.in. ich długotrwałym wpływem na otoczenie oraz współpracą i  zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań.  Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. modernizacje i budowy placów zabaw, siłowni i  czytelni plenerowych, stworzenie szlaków rowerowych, termomodernizacje budynków, z  których korzystają miejscowe kluby i koła zainteresowań czy skierowane do dzieci działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach pierwszej edycji konkursu wyłoniono następujące projekty:

 • utworzenie pierwszego, 18-kilometrowego szlaku rowerowego w gminie Wiązowna, na terenie obszarów „Natura 2000”, w  pobliżu rezerwatów przyrody w dolinie rzek Świdra i Mieni;
 • budowa street workout parku w gminie Halinów;
 • stworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego przy Przedszkolu w Celestynowie;
 • instalacja 3 samoobsługowych stacji napraw rowerów w gminie Kozienice;
 • remont podłogi w gminnej hali sportowej w Magnuszewie;
 • budowa siłowni zewnętrznej przy Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku;
 • instalacja trzech punktów do wymiany książek na terenie Sulejówka;
 • zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w Muzeum im. Konstantego Laszczki w  Dobrem;
 • termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie wraz z wymianą ogrodzenia;
 • budowa siłowni plenerowej i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrościcach;
 • modernizacja szatni piłkarskiej w klubie sportowym „Victoria Kałuszyn”
 • modernizacja świetlic wiejskich w Przewozie Tarnowskim, Waliskach i w Żebraczce;
 • budowa ogrodu na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
 • zakup strojów ludowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu;
 • termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wodyniach;
 • budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Toczyskach;
 • zakup wyposażenia AGD do świetlicy środowiskowej w Dobrem;
 • budowa czytelni plenerowej w Otwocku;
 • remont jednego z korytarzy i wymiana barierek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Otwocku Wielkim;
 • zakup wyposażenia do placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach;
 • dostosowanie istniejącego placu zabaw w gminie Wilga do potrzeb dzieci oraz ich opiekunów.

Poniżej można znaleźć opisy wybranych projektów.

Pierwszy szlak rowerowy w gminie Wiązowna gotowy na przyjęcie turystów!

Blisko 18-kilometrowy szlak „Centralny” przebiega przez obszar „Natura 2000” w  pobliżu rezerwatów przyrody w dolinie rzek Świdra i Mieni. Podobnie jak szlaki, które powstaną w  kolejnych latach, pierwszy odcinek prowadzi drogami asfaltowymi, gruntowymi oraz przez leśne dukty. Trasa została oznakowana i  wyposażona w znaki drogowe, metalowe słupki i  tablice informacyjne. W przyszłości planowany jest zakup ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Szlak spełnia oczekiwania zarówno doświadczonych kolarzy, jak i amatorów dwóch kółek oraz rodzin z dziećmi i seniorów.

Trzy samoobsługowe stacje napraw dla kozienickich rowerzystów

Stacje są wyposażone w zestawy narzędzi, dzięki którym można wykonać zarówno awaryjne naprawy, jak i sezonowe przeglądy. Stacje są bezpłatne i ogólnodostępne. W ciągu roku skorzysta z nich ok. 3 tysięcy osób.

Hala sportowa w Magnuszewie zyskała nową podłogę

Od kilku lat podłoga hali działającej przy  Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w  Magnuszewie była w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu. Dzięki remontowi znacznie poprawiły się warunki treningowe. Zwiększyła się również możliwość rozwijania aktywności sportowych dla mieszkańców gminy. Hala sportowa stanowi centrum lokalnego życia społecznego. To miejsce organizacji turniejów i uroczystości z udziałem mieszkańców Magnuszewa oraz sąsiednich gmin.

Zdrowo i aktywnie na świeżym powietrzu w Sulejówku!

Pacjenci Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku oraz pozostali mieszkańcy gminy mogą korzystać z nowych urządzeń do ćwiczeń. Przy ulicy Armii Krajowej 21 powstała bezpłatna siłownia plenerowa. Celem projektu PSE i Urzędu Miasta w Sulejówku jest zachęcenie pacjentów SPZOZ, by w oczekiwaniu na wizytę lekarską lub między wykonywanymi badaniami korzystali z nowo wybudowanej siłowni zewnętrznej. Kupione i zamontowane dzięki wsparciu PSE trzy urządzenia: rower, orbitrek i wioślarz, są dostosowane do kondycji użytkowników w różnym wieku. Sprzęt jest w pełni bezpieczny i służy do ćwiczeń różnych partii ciała – nóg, ramion, brzucha czy pleców.

Bezpieczeństwo drogowe dzieci z Celestynowa

Przy Przedszkolu Samorządowym uruchomiono mobilne miasteczko ruchu drogowego. Na  jego terenie umieszczono sygnalizatory,  rogatkę kolejową, zestawy odblaskowych znaków drogowych oraz gumowe maty. Dzięki tym urządzeniom dzieci uczą się rozpoznawania obiektów drogowych oraz znaczenia sygnałów – dźwięków i barw. Głównymi założeniami projektu było kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze, poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruch drogowego.

redakcjamateriał zewnętrznySPONSOROWANEpge,Polskie Sieci Elektroenergetyczne,WzMOCnij swoje otoczenie
Dajemy gminom moc! Ponad 30 tysięcy mieszkańców Mazowsza korzysta już z projektów społecznych sfinansowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dwadzieścia trzy inicjatywy społeczne o łącznej wartości ponad 414 tysięcy złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” na Mazowszu. Konkurs w regionie przeprowadzono na terenie 17 gmin. Konkurs „WzMOCnij swoje...