strażacy

Polową mszą św. rozpoczęto obchody jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie, która powstała 12 stycznia 1929 roku podczas zebrania zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszemu spotkaniu przyszłych strażaków przewodniczył Aleksander Duszczyk. On też został pierwszym prezesem nowo powołanej jednostki. 90 lat później, 22 września, spadkobiercy jego służby wraz z gośćmi świętowali piękny jubileusz.

Wśród zaproszonych nie zabrakło posłów: Teresy Wargockiej, Daniela Georga Milewskiego i Marka Sawickiego oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Urząd Marszałkowski reprezentowali Magdalena Sałata i Mirosław Krusiewicz. Na uroczystości obecni byli również samorządowcy: wójt gminy Siennica Stanisław Duszczyk, przewodniczący Rady Gminy Siennica Zenon Jurkowski oraz miejscowi radni. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: OSP Wielgolas, OSP Siennica, OSP Pogorzel, OSP Grzebowilk, OSP Zglechów oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego.

– Cieszy fakt, że reprezentujecie wysoki poziom wyszkolenia, że jesteście na zawołanie każdej syreny. Jedziecie nie tylko do pożaru czy innego zagrożenia ale również wspieracie samorząd gminny, bierzecie udział w różnych uroczystościach i wydarzeniach gminnych. Ten jubileusz jest dobrą okazją, żeby wam za to wszystko podziękować. Cieszy fakt, że wśród druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie jest coraz więcej młodych ludzi. Ci młodzi ludzie to czasami trzecie, a nawet czwarte pokolenie rodziny strażackiej – mówił wójt Duszczyk dziękując strażakom za ich służbę i poświęcenie.

Tych podziękowań było znacznie więcej zarówno dla całej jednostki jak i dla wielu druhen i druhów.  W dowód uznania za dotychczasową działalność, jednostka oraz druhowie: Piotr Rosik i Krzysztof Sychowicz zostali wyróżnienie przez Marszałka Województwa  medalami honorowymi„Pro Masovia”. Wręczono również złote, srebrne i brązowe „Medale za zasługi dla pożarnictwa”, odznaki „za wysługę lat” oraz odznaki: „Wzorowy Strażak”, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” i „Krzyż Floriana”. Na ręce prezesa składano również listy gratulacyjne i pamiątkowe upominki, które jeszcze długo będą przypominać o pięknym jubileuszu i o tym, ze lokalna społeczność docenia swoich strażaków.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
Polową mszą św. rozpoczęto obchody jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie, która powstała 12 stycznia 1929 roku podczas zebrania zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszemu spotkaniu przyszłych strażaków przewodniczył Aleksander Duszczyk. On też został pierwszym prezesem nowo powołanej jednostki. 90 lat później, 22 września, spadkobiercy...