budżet

Tegoroczny budżet mińskiej gminy miał być budżetem rekordowym. Ambitne plany opiewające na wydatki sięgające blisko 80 mln złotych, w tym prawie 30 mln złotych na wydatki inwestycyjne, zyskały pozytywną opinię RIO. Nie zyskały jednak przychylności wśród większości radnych.

W trakcie ostatniej sesji, podczas której miano uchwalić tegoroczne wydatki, radny Jerzy Nowak niespodziewanie przedstawił autorski projekt budżetowy. Niespodziewanie, gdyż podczas poprzedzającego sesję blisko dziewięciogodzinnego posiedzenia komisji nic nie wskazywało, by radni szykowali budżetową kontrpropozycję. Pozytywna opinia o projekcie wójta została uchwalona przy 5 głosach za, 2 przeciw i 5 wstrzymujących, jednak jak pokazał dalszy przebieg sesji, od tamtego czasu wiele się zmieniło.

– Nie robię tutaj nic innego, jak dbam o bezpieczeństwo budżetu na lata przyszłe i myślę, że nie ma sensu już dzisiaj akurat zadłużać się na takie kwoty – mówił radny Nowak, przekonując, że „prawdziwe wyzwania dopiero przed nami”.

Lista okrojonych lub całkiem wykreślonych przez niego inwestycji była całkiem spora. Cięcia objęły m.in. ulicę Leśną w Stojadłach, gdzie odjęto 1 mln złotych, wykreślenie przebudowy ulic Sezamkowej i Lotników czy fundusze na budowę nakładek bitumicznych na drogach kilku gminnych miejscowości. Przedstawiony projekt zakładał oszczędności w kwocie 5 670 555,00 złotych. Szybko okazało się też, że zgłoszoną propozycję popiera nie tylko jej wnioskodawca. Do zgłoszonych poprawek przekonywała m.in. przewodnicząca rady Jolanta Bąk argumentując, że mniejsze zadłużenie gminy pozwoli na większą swobodę działania radzie przyszłej kadencji.

Nie wszyscy jednak poprawki przyjęli z radością. Jeden z obecnych na sali przedstawicieli inicjatywy drogowej, blisko 20 mieszkańców w Nowych Osinach, która na skutek zmian znikała z budżetu, nie krył swego oburzenia, zarzucając Bąk niekonsekwencję. – Nie ukrywam, że inicjatorem powstania tej inicjatywy była pani przewodnicząca i przewodniczący komisji Robert Rońda. W sierpniu na zebraniu podczas podziału środków sołeckich pani zadeklarowała, że popiera osobiście, świadkiem był pan wójt, inicjatywy lokalne o charakterze drogowym – mówił. – Tak, ale nie w ciemno – ripostowała z kolei przewodnicząca Bąk. W dyskusji jaka się wywiązała, zwolennicy obu projektów przerzucali się argumentami. Za pierwotną wersją budżetu obstawał wiceprzewodniczący Andrzej Gruba, przekonując do jego zalet, jak i radna Urszula Kraszewska, dowodząc, że inwestycje są potrzebne, a zmiany powinny być dyskutowane na komisji. Zwolenników zmniejszonych wydatków, a co za tym idzie mniejszego zadłużenia gminy było jednak więcej.

Głos zabrał także sam wójt Antoni Janusz Piechoski, wskazując, że sporo z zapisanych w projekcie zadań to kontynuacje inwestycji z poprzedniego roku. Wójt przytoczył także wyniki rankingu samorządowego, jakie zamieszczono w „Tygodniku Siedleckim”, wskazując na wysokie miejsce mińskiej gminy.

– Ktoś z państwa radnych powiedział, że my ponosimy odpowiedzialność. Szanowni państwo, państwo podniesiecie swój mandat, głosując nad budżetem, tym bez zmian, tym ze zmianami, państwo podniesiecie mandaty i pójdziecie do domu, odpowiedzialność finansowa spada na wójta, na dział finansowy, na panią skarbnik – podkreślał włodarz gminy.

Swych oponentów jednak nie przekonał. Ostatecznie zgłoszone przez radnego Nowaka poprawki zostały przyjęte 11 głosami za, przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się. Za zmienioną wersją budżetu zagłosowało ponownie 11 radnych, 4 było przeciw. Finalnie wydatki po stronie budżetu ustalono na kwotę 73 877 406,00 złotych, z czego 23 792 052,00 złotych stanowić będą wydatki majątkowe. Dla porównania, w pierwotnym projekcie wójta na inwestycje planowano wydać 29 625 607,00 złotych. Planowany deficyt ma wynieść 9 580 445,00 złotych (w projekcie wójta 15 551 000,00 zł).

Wśród najważniejszych pod względem finansowym działań, jakie zaplanowano na ten rok, są m.in. odnawialne źródła energii w gminie (5 120 347,00 zł), budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa gminnej SUW (3 975 700 zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy (2 397 815,00 zł), budowa wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie (2 270 000,00 zł), przebudowa ulicy Leśnej w Stojadłach (1 000 000,00 zł), budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole i Budy Barcząckie (1 000 000,00 zł), w miejscowości Targówka (700 000,00 zł) oraz w miejscowościach Nowe Osiny i Osiny (500 000,00 zł), projekt i przebudowa ulicy Lipowej w Targówce I etap (400 000,00 zł) czy budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Mariance ( 400 000,00 zł).

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/sesja-gmina-1024x768.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/sesja-gmina-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCI
Tegoroczny budżet mińskiej gminy miał być budżetem rekordowym. Ambitne plany opiewające na wydatki sięgające blisko 80 mln złotych, w tym prawie 30 mln złotych na wydatki inwestycyjne, zyskały pozytywną opinię RIO. Nie zyskały jednak przychylności wśród większości radnych. W trakcie ostatniej sesji, podczas której miano uchwalić tegoroczne wydatki, radny Jerzy...