dzien pracownika socjalnego

22 listopada w „Budowlance” z jednodniowym opóźnieniem obchodzono w Mińsku Mazowieckim Dzień Pracownika Socjalnego. Owo święto swoim zasięgiem objęło już cały kraj. Uroczystość otworzyła dyrektor domu dziecka w Falbogach Agnieszka Kuchta.

Swoją obecnością zaszczyciła galę plejada gości: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, starosta powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński, wójtowie gmin, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, jak i organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

– Nie każdy chce się angażować w udzielanie wsparcia w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Dziś mamy święto ludzi wrażliwych na losy innych, na cierpienia. Nie każdy angażuje się w udzielanie wsparcia potrzebującym. I dziś spotykamy się tutaj w takim gronie. Misja, której się podjęliście, wymaga głębokiej wrażliwości i poszanowania godności każdego, jak również doskonałej kondycji psychicznej. Wielka jest moja radość, że mogę spotkać się z wami już po raz piąty – przywitał gości Antoni Jan Tarczyński.

Podczas gali nie zabrakło części artystycznej wykonanej przez zespół Kasianiecka z Kałuszyna. Wyróżniającym się swoją pracą w poszczególnych gminach i organizacjach osobom przyznano nagrody. Uhonorowano najaktywniejszych pracowników ośrodków pomocy społecznej z gmin, a także miast: Sulejówka i Mińska, domów dziecka oraz szefów fundacji. Specjalnie docenione zostały także: miński Caritas oraz fundacja Leko z Okuniewa za warsztaty terapii zajęciowej, mińskie Stowarzyszenie Krok Dalej, Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy, a także stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie Sigma z Mieni. Z pewnością jubileuszowy Dzień Pracownika Socjalnego można uznać za udany.

Jakub Barankiewicz
zapraszam
Latest posts by Jakub Barankiewicz (see all)
https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/12/Dzień-Pracownika-Socjalnego-1024x560.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/12/Dzień-Pracownika-Socjalnego-300x300.jpgJakub BarankiewiczAKTUALNOŚCI
22 listopada w „Budowlance” z jednodniowym opóźnieniem obchodzono w Mińsku Mazowieckim Dzień Pracownika Socjalnego. Owo święto swoim zasięgiem objęło już cały kraj. Uroczystość otworzyła dyrektor domu dziecka w Falbogach Agnieszka Kuchta. Swoją obecnością zaszczyciła galę plejada gości: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, starosta powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński, wójtowie gmin, przedstawiciele...