– Przywracanie posterunków byłoby możliwe i racjonalne, jeśli na każdą gminę komenda powiatowa byłaby w stanie desygnować przynajmniej dziesięciu policjantów – przekonywał 21 września burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. Ocena struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim stanowiła jeden z głównych wątków podjętych podczas ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

Jako pierwszy do sprawy odniósł się burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk, który tytułem wstępu przypomniał obecnym zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w funkcjonowaniu lokalnych struktur policyjnych oraz podkreślił, że obecna forma stała się przykładem dla innych powiatów. Jednocześnie Jaszczuk nie był przeciwny zwiększeniu ilości policyjnych posterunków o ile nie wpłynie to na już istniejące struktury. – Jeśli będą przywracane posterunki, ale kosztem podzielenia obecnie funkcjonujących komisariatów, to zrobimy wielkie zło dla bezpieczeństwa powiatu mińskiego – przekonywał. Poparcie dla idei zwiększenia ilości policjantów na danym terenie wyraził uczestniczący w konwencie zastępca komendanta stołecznego policji mł. insp. Hubert Kowalczewski. Przyznał on jednak, że ilość etatów związana jest z ich przydziałem z góry.

– W tych etatach, w tych ryzach etatowych musimy się utrzymać. Na dzień dzisiejszy na powiat miński to jest 259 etatów. Pan komendant w ramach tych możliwości może dokonywać podziału i przesuwać funkcjonariuszy z jednej komórki do drugiej. Natomiast czy z tych etatów mogłaby zostać zrealizowana taka idea fix utworzenia jednostki w każdej gminie? W mojej ocenie, raczej nie – stwierdził Kowalczewski, dodając przy tym, że mimo zwiększonej liczby jednostek, będą one słabe strukturalnie.

Przy okazji wskazał na możliwości realizacji przez samorządy dodatkowych etatów poprzez finansowanie służb ponadnormatywnych czy finansowanie etatów rewirowych. Głos w dyskusji zabrał także żywo zainteresowany tematem burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński. Soszyński nie chcąc uszczuplać obecnych struktur, wskazywał na potrzebę zmian. – Od czterech czy nawet pięciu lat miasta Kałuszyn nie można porównywać do tego z 2002 czy nawet 2010 roku. W okresie letnim wzrasta dwukrotnie, a może i więcej liczba osób przebywających na terenie gminy – mówił włodarz Kałuszyna. Postulował podjęcie wniosku przez konwent o potrzebie zwiększenia obsady dla komendy powiatowej.

– Gdyby znalazły się dodatkowe etaty na posterunki w gminach, nikomu by to nie zaszkodziło – przyznał wójt gminy Cegłów Marcin Uchman.

Ostatecznie konwent zadecydował o przygotowaniu stosownego stanowiska przez włodarzy Cegłowa i Kałuszyna. W stanowisku zostanie wyrażona potrzeba wzmocnienia policyjnych struktur wobec zagrożeń przy jednoczesnym nieuszczuplaniu już istniejących jednostek. A na to, czy pomysł spotka się z jakimś odzewem, przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
- Przywracanie posterunków byłoby możliwe i racjonalne, jeśli na każdą gminę komenda powiatowa byłaby w stanie desygnować przynajmniej dziesięciu policjantów - przekonywał 21 września burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. Ocena struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim stanowiła jeden z głównych wątków podjętych podczas ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów...