OSP_kaluszyn1

W wielu miejscowościach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa. Jednostki OSP integrują wiele pokoleń mieszkańców, są lokalnym centrum kultury, miejscem, gdzie koncentruje się miejscowe życie. Podobnie jest w Zimnowodzie, gdzie strażacy już od 50 lat wpisują się w historię nie tylko wsi, ale całej gminy Kałuszyn.

15 października Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnowodzie świętowała pół wieku działalności. Ten piękny jubileusz był też okazją do nadania i wręczenia jednostce sztandaru. Uroczystość otworzył i powitał poczty sztandarowe i przybyłych gości prezes OSP w Zimnowodzie dh Ryszard Bartnicki.

Na wspólne świętowanie przybyły poczty sztandarowe z okolicznych jednostek, a w uroczystości wzięli udział Antoni Jan Tarczyński – starosta miński a jednocześnie prezes wojewódzkiego zarządu OSP, komendant powiatowy PSP Jarosław Ufnal, wiceburmistrz Kałuszyna Henryka Sęktas, lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy Zimnowody.

Rys historyczny zimnowodziańskiej jednostki przybliżył dh Stanisław Gryz, który przypomniał, że OSP powstała w styczniu 1965 roku. Pierwszym prezesem był dh Zygmunt Wąsowski, który aktywnie działał, pełniąc tę funkcję do 2013 roku. Obecnie również wspiera działalność jednostki, będąc jej członkiem honorowym. Od początku działalności OSP głównym celem była własna siedziba. Strażacy aktywnie pracowali, by zgromadzić pieniądze na zakup działki pod budowę budynku remizy. Po roku działalności zakupiono działkę i motopompę. Wkrótce ruszyła budowa, wiele prac było wykonanych w czynie społecznym. W 1967 roku zakończono budowę.

Budynek remizy służył nie tylko strażakom, ale i mieszkańcom jako ośrodek życia kulturalnego. W 1980 roku jednostka OSP pozyskała pierwszy samochód pożarniczy Lublin 51, przekazany przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Po trzech latach zastąpiono go nieco sprawniejszym samochodem STAR 20. W 2006 roku jednostka pozyskała nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy MAGIRUS, na zakup którego złożyły się środki zgromadzone przez straż, dobrowolne wpłaty mieszkańców Zimnowody, sąsiednich wsi Garczyna Dużego i Garczyna Małego oraz dofinansowanie z budżetu gminy Kałuszyn.

W 2010 roku budynek został gruntownie zmodernizowany i dostosowany do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. Inwestycja została zrealizowana przez samorząd gminy Kałuszyn z pozyskanych środków unijnych. Od czasu pojawienia się możliwości finansowych z funduszu sołeckiego strażacy współpracują w tym względzie z mieszkańcami. Dzięki temu udało się zakupić część sprzętu, utwardzić wjazdy kostką brukową, wykonać ogrodzenie. Specyfiką jednostki jest dobra współpraca z mieszkańcami, samorządem gminy Kałuszyn oraz aktywność w działalności społecznej.

Budynek remizy służy mieszkańcom wsi, ma w nim siedzibę i współpracuje ze strażą Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem. Druhowie z OSP w Zimnowodzie poza działalnością z zakresu ochrony pożarowej, udziałem w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze środowiskiem, zdarzeń i klęsk żywiołowych, wypadków drogowych biorą czynny udział w życiu społecznym gminy,  uczestniczą w uroczystościach kościelnych, patriotycznych oraz kulturalnych.

Piękny jubileusz był też okazją do wręczenia sztandaru, który został nadany jednostce postanowieniem z dnia 16 marca 2016 roku. Fundatorami sztandaru dla OSP w Zimnowodzie są państwo Teresa i Leszek Zalewscy z Zimnowody. Uroczystego wręczenia sztandaru na ręce Ryszarda Bartnickiego – prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnowodzie dokonał Antoni Jan Tarczyński.

50-lecie OSP w Zimnowodzie było też okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Jednostka OSP w Zimnowodzie została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, natomiast Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Zygmunt Wąsowski. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Ryszard Bartnicki, Marek Domański, Jerzy Guzowski, Jerzy Jędrzejewski, Edward Urban, Mirosław Więzowski, Leszek Zalewski. Srebrnym Medalem uhonorowano Piotra Abramowskiego, Jana Chróścika, Dariusza Domańskiego, Stanisława Gryza, Jana Krasnego i Józefa Śmiecha. Brązowym Medalem odznaczono natomiast: Andrzeja Krzyżanowskiego, Marka Roguszewskiego, Łukasza Śmiecha, Janusza Wielądka. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał dh Sebastian Roguszewski.

Uroczystość zakończyło spotkanie organizatorów z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Zimnowody w miejscowej świetlicy.

OSP_kaluszyn

 

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/10/straz_kaluszyn1-1024x678.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/10/straz_kaluszyn1-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
W wielu miejscowościach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa. Jednostki OSP integrują wiele pokoleń mieszkańców, są lokalnym centrum kultury, miejscem, gdzie koncentruje się miejscowe życie. Podobnie jest w Zimnowodzie, gdzie strażacy już od 50 lat wpisują się w historię nie tylko wsi, ale całej gminy Kałuszyn. 15...