Trzy propozycje zmian zostały wniesione do porządku obrad środowej, 7 września, XVI sesji Rady Powiatu Mińskiego. Jedna z nich, zgłoszona przez radnego Witolda Kikolskiego, dotyczyła wprowadzenia do obrad punktu poświęconego informacji o aktualnej sytuacji w ZSA w Mińsku Mazowieckim.

Inicjatywa ta została zaaprobowana, dzięki czemu zainteresowani samorządowcy mogli publicznie zapytać przedstawicieli władz powiatu mińskiego o okoliczności lipcowego odwołania dyrektor ZSA Danuty Miraszewskiej. Radnych Witolda Kikolskiego i Wojciecha Rastawickiego, których wsparł Grzegorz Wyszogrodzki, interesowały między innymi powody i tryb odwołania dyrektor, dotychczasowe opinie starostwa dotyczące prowadzenia przez nią placówki oświatowej oraz kwestia powołania członka szkolnej rady rodziców do komisji konkursowej mającej na celu wybór nowego dyrektora.

– Finalnie w dniu 4 lipca została podjęta uchwała odwołująca panią dyrektor. Państwo możecie przeczytać uzasadnienie, jakie były powody tego odwołania. Konsekwencją odwołania było powołanie pani Iwony Bekieszy na pełniącą obowiązki. Pani Danuta Miraszewska wystąpiła do sądu pracy w Siedlcach o odszkodowanie i na dzień 21 września została wyznaczona pierwsza rozprawa. Mam nadzieję, że w trakcie tej rozprawy zarząd powiatu będzie mógł przedstawić swoje stanowisko i powody, dlaczego  pani dyrektor została odwołana z tej funkcji – mówił zastępca starosty powiatu mińskiego Krzysztof Płochocki..

– Na uchwałę zarządu powiatu w dniu 30 sierpnia wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Na ostatnim zarządzie została podjęta decyzja, że będziemy się odwoływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwała zarządu powiatu zawiera uzasadnienie, w którym zostały podane wszystkie powody odwołania pani Danuty Miraszewskiej z tej funkcji. W tym momencie nie ma chyba sensu powielania tej informacji – oznajmił wicestarosta Krzysztof Płochocki. Podkreślił on, że odpowiedzi na zagadnienia interesujące radnych zostaną im przekazane w formie pisemnej.

Warto dodać, że tydzień po sesji Zarząd Powiatu Mińskiego powołał na stanowisko dyrektora ZSA Małgorzatę Podstawkę. Zgodnie z zawartą umową funkcję tę powinna ona pełnić do 31 sierpnia 2021 roku.

Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
Trzy propozycje zmian zostały wniesione do porządku obrad środowej, 7 września, XVI sesji Rady Powiatu Mińskiego. Jedna z nich, zgłoszona przez radnego Witolda Kikolskiego, dotyczyła wprowadzenia do obrad punktu poświęconego informacji o aktualnej sytuacji w ZSA w Mińsku Mazowieckim. Inicjatywa ta została zaaprobowana, dzięki czemu zainteresowani samorządowcy mogli publicznie zapytać przedstawicieli...