strzaly_sulejowek

18 września skwer Pamięci w Sulejówku stał się na chwilę sceną wojenną. Oczywiście chodziło jedynie o inscenizację historycznych zdarzeń z kampanii wrześniowej, a mianowicie śmierć generała Wernera von Fritscha.

O okolicznościach, w jakich zmarł dowódca, opowiadał Adrian Pogorzelski. Historia ta ma wiele zagadek, które przybliżył narrator w czasie rekonstrukcji. Dotyczą one nawet daty oraz miejsca śmierci żołnierza. Oficjalne biografie mówią, że stało się to 22 września podczas walk w stolicy kraju, ale pojawia się coraz więcej dowodów na hipotezę, iż generał zmarł tydzień wcześniej właśnie w miejscu rekonstrukcji. Fakt jego śmierci ukrywać mieli funkcjonariusze Wehrmachtu. Ważną rolę odegrał wtedy 103 rezerwowy batalion strzelców pod dowództwem kpt. Góralczyka. Zrzeszeni w nim byli przede wszystkim Kaszubi. Noc poprzedzającą kulminacyjne wydarzenie polskie wojsko spędziło w lasku nieopodal głównej strefy walk. Gdy kapitan Góralczyk zdecydował się na szturm, wszystkich trzech strzelców wypaliło w stronę von Fritscha. Niemiecki generał poniósł śmierć około siódmej rano. Odwetu udało się uniknąć dzięki wsparciu ze strony między innymi ppor. Alojzego Bruskiego. Von Fritsch był niezwykle ciekawą postacią. Kiedy sam Adolf Hitler ujawniał w siedzibie Wehrmachtu plan ataku na Polskę i inne kraje, von Fritsch, sprawujący funkcję dowódcy sztabu wojsk lądowych, sprzeciwił się Führerowi. Dosięgły go za to bolesne konsekwencje. Spreparowano dowody przypisujące mu homoseksualne skłonności. Ze względu na szacunek, jaki zyskał u podwładnych, udało mu się pozostać przy armii na stanowisku honorowego dowódcy jednego z pułków artylerii. Dlatego też zawsze wkładał mundur paradny, wyróżniający go pośród walczących Niemców. Jak się okazało, ten fakt przyczynił się do śmierci von Fritscha.

Niedzielna rekonstrukcja, jak i wiele jej podobnych, stanowią niezwykłą wartość. Ujawniają bowiem często nieznane lub mało znane wydarzenia, przy okazji czyniąc to w bardzo efektowny sposób. Tak wyrazista forma przyciąga młode pokolenie do aktywnego poznawania historii własnego kraju.

Jakub Barankiewicz
zapraszam
Latest posts by Jakub Barankiewicz (see all)
https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/strzaly_sulejowek-1024x768.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/strzaly_sulejowek-300x300.jpgJakub BarankiewiczAKTUALNOŚCISulejówek,Werner von Fritsch
18 września skwer Pamięci w Sulejówku stał się na chwilę sceną wojenną. Oczywiście chodziło jedynie o inscenizację historycznych zdarzeń z kampanii wrześniowej, a mianowicie śmierć generała Wernera von Fritscha. O okolicznościach, w jakich zmarł dowódca, opowiadał Adrian Pogorzelski. Historia ta ma wiele zagadek, które przybliżył narrator w czasie rekonstrukcji. Dotyczą...