kal1

Ponad dwadzieścia delegacji reprezentujących różne mazowieckie miejscowości zaszczyciło swoją obecnością niedzielne, 28 sierpnia, dożynki diecezjalne powiatowo-gminne w Kałuszynie. Odbywające się w nieco spóźnionym letnim skwarze wydarzenie przebiegło nie tylko w podniosłej, ale i w radosnej atmosferze. Spędzenie wolnego czasu na placu Kilińskiego i w jego najbliższym otoczeniu stanowiło możliwość bezpośredniego uczestniczenia w najważniejszej, corocznej, uroczystości skupiającej lokalnych rolników.

Trud ich codziennej pracy, która wydaje obfite plony, chętnie podkreślali dożynkowi goście. W ich gronie nie zabrakło między innymi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej, ministra – członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, posła na Sejm RP Czesława Mroczka, wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz starosty powiatu mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Mińskiego Anny Czyżewskiej. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami wydarzenia wzięli oni udział w plenerowym nabożeństwie koncelebrowanym przez ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hosera. Warto podkreślić, że uroczystą mszę świętą poprzedził wielokolorowy korowód prowadzony przez starostów dożynek Grażynę Olszewską z Olszewic i Andrzeja Abramowskiego z Patoku. O krótkie przywitanie osób przybyłych na plac Kilińskiego pokusił się również burmistrz  Kałuszyna Marian Soszyński. – Spotykamy się tutaj, aby obchodzić święto plonów. Podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory i modlić się o urodzaj w przyszłym roku. Dzisiejsze dożynki są tym bardziej wymowne, że w tym roku obchodzimy sześćsetletnią rocznicę Kałuszyna – podkreślił miejscowy włodarz. Poza odniesieniami do przeszłości w treści jego wystąpienia nie zabrakło również przytoczenia przykładów teraźniejszych dokonań, których odbiorcami są osoby zamieszkujące miasto i gminę Kałuszyn. – Pracowitość i zaradność naszych rolników sprawia, że mamy wiele gospodarstw nowoczesnych i wysokotowarowych. Do wszystkich dwudziestu ośmiu sołectw jest doprowadzona infrastruktura w wodę. Całe miasto jest skanalizowane, rozpoczęliśmy kanalizację miejscowości wiejskich. Staramy się poprawiać warunki życia na wsi i w mieście. Przystosowujemy stare strażnice OSP na terenie gminy do roli świetlic. Organizowane są tam różne uroczystości. Budujemy nowe drogi i oświetlenie – poinformował zebrane osoby Marian Soszyński. Kałuszyńskie dożynki stanowiły również okazję do wręczenia nagród laureatkom Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Przypomnijmy, że pierwsze miejsce w zmaganiach zajęła przedstawicielka gminy Mrozy Barbara Wróblewska. Drugą lokatę wywalczyła Bogusława Kieliszczyk z gminy Cegłów. Trzecia pozycja przypadła Danucie Lipskiej z gminy Latowicz. W konkursie wieńców dożynkowych pierwsze miejsce przyznano przedstawicielom miejscowości Sitki, która znajduje się w gminie Klembów. Drugą lokatą wyróżniono owoc prac latowiczan, trzecią reprezentantów Nowych Groszek. Co istotne, duże zainteresowanie wywołała także nieoficjalna część dożynek. Złożyły się na nią prezentacja programu zatytułowanego „Obrzędowo, tradycyjnie, na ludową nutę”, koncerty w wykonaniu Alicji Majewskiej oraz zespołów Cantana i Impresja. Popularnością cieszyły się też różnorodne oferty zaprezentowane na stoiskach rozstawionych wzdłuż placu Kilińskiego. Wśród nich duże zaciekawienie wzbudziły nowe, kałuszyńskie, wydawnictwa. Zaangażowanie działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej przełożyło się na niedzielny debiut, szesnastego w dziejach, zeszytu „Rocznika Kałuszyńskiego”. Urząd Miejski w Kałuszynie okazał się natomiast wydawcą monografii zatytułowanej „Kałuszyn. 25 lat Samorządu Terytorialnego Miasta i Gminy”.

Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/08/kal1-1024x685.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/08/kal1-300x300.jpgTomasz AdamczakAKTUALNOŚCIKULTURA
Ponad dwadzieścia delegacji reprezentujących różne mazowieckie miejscowości zaszczyciło swoją obecnością niedzielne, 28 sierpnia, dożynki diecezjalne powiatowo-gminne w Kałuszynie. Odbywające się w nieco spóźnionym letnim skwarze wydarzenie przebiegło nie tylko w podniosłej, ale i w radosnej atmosferze. Spędzenie wolnego czasu na placu Kilińskiego i w jego najbliższym otoczeniu stanowiło możliwość...