macierewicz

Przed godziną zakończyła się wizyta ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Minister obserwował zajęcia szkoleniowe organizacji proobronnych oraz uczniów klas mundurowych we współdziałaniu z żołnierzami żandarmerii wojskowej. W spotkaniu udział wzięła wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCIAntoni Macierewicz,Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,Mińsk Mazowiecki,Teresa Wargocka
Przed godziną zakończyła się wizyta ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Minister obserwował zajęcia szkoleniowe organizacji proobronnych oraz uczniów klas mundurowych we współdziałaniu z żołnierzami żandarmerii wojskowej. W spotkaniu udział wzięła wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka.