artykuł sponsorowany
W polityce liczy się przede wszystkim skuteczność, ale też zasady, doświadczenie życiowe, szacunek dla drugiego człowieka i przede wszystkim umiejętność godnego reprezentowania tych, którzy w dniu wyborów postanowili zaufać konkretnemu kandydatowi. Ten katalog zasad dobrego polityka powinien mieć poseł reprezentujący nasz region, bo mieszkańcy zasługują na to, by mieć jak najlepszego przedstawiciela w Sejmie. Na szczęście ktoś taki jest – to Czesław Mroczek, który będąc posłem ziemi mińskiej, udowodnił, że dobry polityk potrafi dotrzymywać słowa i dbać o interesy swoich wyborców.

kuc

10 lat temu pojawiła się idea, by zjednoczyć się wokół jednego kandydata z ziemi mińskiej, który miałby największą szansę, by zostać naszym posłem. Jako jeden z inicjatorów tego projektu bardzo mocno zabiegałem o to, by obudził się w nas lokalny patriotyzm. Wiedziałem też, że jedynym kandydatem mogącym zdobyć zaufanie jak najszerszego grona mieszkańców, będzie ówczesny starosta Czesław Mroczek. Poparły go wtedy niemal wszystkie lokalne środowiska, bo wiedzieliśmy, że jest to człowiek zasługujący na zaufanie. Człowiek, który angażując się w sprawy ogólnopolskie, będzie też dbał o interesy naszego miasta, powiatu i regionu. Nie pomyliliśmy się. Przez 10 lat Czesław Mroczek uczynił wszystko, by nasza mała ojczyzna rozwijała się, stawała się coraz bardziej nowoczesna, a mieszkańcy mieli coraz lepsze warunki życia. Przez te lata, mimo coraz większej liczby obowiązków, zawsze pamiętał o swoich wyborcach i wszystkie jego decyzje i starania znajdowały szczęśliwy finał dla mieszkańców powiatu mińskiego.

Czesław Mroczek nie składał obietnic bez pokrycia. Pierwszym jego wielkim projektem, o który zabiegał, była budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego – ten wielki plan został zrealizowany i dziś wiele osób już nie pamięta zakorkowanej tirami ul. Warszawskiej, która jeszcze kilka lat temu uniemożliwiała normalne funkcjonowanie miasta. Teraz rozpoczyna się budowa autostrady, która będzie kontynuowana aż do Warszawy, co w ciągu najbliższych pięciu lat niewątpliwie rozwiąże wiele problemów i jeszcze bardziej przybliży nas do stolicy. To wielka zasługa Czesława Mroczka, bez którego zaangażowania nie udałoby się tego zrealizować.

Szczęśliwie dla nas w ostatniej kadencji poseł Mroczek został wiceministrem Obrony Narodowej. Współdecydowanie o bezpieczeństwie całego kraju było z pewnością wielkim wyzwaniem i wiązało się z ogromną odpowiedzialnością, ale wiemy, że podejmowane przez niego decyzje dobrze służą ojczyźnie. Funkcja sprawowana przez ministra Mroczka to też możliwość rozwoju dla naszego regionu. W powiecie mińskim mamy żandarmerię wojskową i bazę lotniczą. Jednostki te są największymi pracodawcami w regionie i inwestycje w nich realizowane to szansa nie tylko na poprawę warunków technicznych służby, ale też na lepszą jakość życia dla żołnierzy, pracowników cywilnych i ich rodzin. Ogromne inwestycje, szczególnie w Centrum Szkolenia i Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej, to nie tylko wkład w bezpieczeństwo kraju, ale też wymierne korzyści dla mieszkańców. Nowoczesne obiekty sportowe i centrum kultury w Klubie Żandarmerii są dostępne dla mińszczan i zwiększają atrakcyjność wschodniej części miasta, która stale się rozbudowuje. Rozbudowuje się również dzięki temu, że przy wsparciu ministra Mroczka miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało od wojska tereny, które będzie mogło przeznaczyć na budowę szkoły czy budynków socjalnych. To ogromny impuls rozwojowy dla miasta, które od dawna boryka się z coraz mniejszym zasobem terenów inwestycyjnych.

Wielu działaczy politycznych głośno zapowiada, że będzie wspierało swoich wyborców w ich codziennych problemach. Na ogół kończy się na obietnicach, tymczasem poseł Mroczek już dawno zadbał o możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w jego biurze, które odwiedziło wiele osób. Poseł Mroczek nie zapomina, że tu jest jego mała ojczyzna, że w Sejmie głosując nad ustawami mającymi znaczenie dla całego kraju, reprezentuje też interesy mieszkańców miasta, powiatu i regionu i nawet wielkie sprawy nie przesłaniają mu problemów pojedynczych osób. To bardzo cenna umiejętność, coraz rzadziej spotykana w polityce, dlatego nasze mińskie Koło Platformy Obywatelskiej RP, któremu mam przyjemność przewodniczyć, zrobi wszystko, by wesprzeć Czesława Mroczka w tej kampanii wyborczej, bo mieszkańcy naszego regionu zasługują, by reprezentował ich tak doświadczony i mądry polityk, jakim jest Czesław Mroczek.

Mam nadzieję, że 25 października wielu mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu, nawet jeśli nie mają sprecyzowanych poglądów politycznych, zagłosuje na Czesława Mroczka, bo udowodnił, że zawsze stawiał na rozwój swojej małej ojczyzny i dbał o poprawę jakości życia nas wszystkich. Tak jak 10 lat temu udowodnijmy, że potrafimy mądrze wybierać i wybierzmy Czesława Mroczka.

Andrzej Kuć

https://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2015/10/kuc-1024x769.jpghttps://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2015/10/kuc-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCICzesław Mroczek
artykuł sponsorowany W polityce liczy się przede wszystkim skuteczność, ale też zasady, doświadczenie życiowe, szacunek dla drugiego człowieka i przede wszystkim umiejętność godnego reprezentowania tych, którzy w dniu wyborów postanowili zaufać konkretnemu kandydatowi. Ten katalog zasad dobrego polityka powinien mieć poseł reprezentujący nasz region, bo mieszkańcy zasługują na to, by...