Już otwarta! W ubiegły piątek, 16 października w jakubowskiej Leontynie miało miejsce otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Docelowo obiekt ma przyjmować ścieki z terenu niemal całej gminy.

Leontyna2

Piątkowe uroczystości zainaugurowało wystąpienie wójt gminy Jakubów Hanna Wocial, która przywitała przybyłych na otwarcie gości. W ich gronie znaleźli się m.in. burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka, zastępca wójta gminy Maciejowice Ryszard Brodziak, wiceprezes LGD Ziemi Mińskiej Piotr Rawski, przewodniczący rady gminy Jakubów Krzysztof Domański, zastępca wójta Bogusław Dziedzic, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Edyta Paduch, dyrektor Banku Spółdzielczego w Jakubowie Marianna Murzynowska, proboszcz parafii w Mistowie ojciec Krzysztof Harańczuk, wójt gminy Jakubów w latach 2002-2010 Stanisław Piotrowski, prezes zarządu gminnego OSP, a zarazem OSP Mistów Ryszard Parol, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Ludwinowie Wanda Dąbroś, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Mistowie Alina Parol, a także radni gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele wykonawców, pracownicy urzędu, mieszkańcy Mistowa, Leontyny i Anielinka oraz lokalne media. W dalszej części o. Harańczuk dokonał poświęcenia nowo wybudowanego obiektu. – Myślę, że jest to bardzo dobre i pożyteczne dzieło. Z drugiej strony chcę też powiedzieć, że wszystko, co dobre, wszystko, co pożyteczne, pochodzi od naszego dobrego Boga – kontynuował o. Harańczuk, postulując wdzięczność Bogu za dzieło, które będzie służyć mieszkańcom całej gminy. Po jego słowach wójt Jakubowa Hanna Wocial zaprosiła wyznaczone osoby do uroczystego przecięcia wstęgi, będącego zarazem symbolicznym otwarciem nowej oczyszczalni. W trakcie uroczystości nie zabrakło także przemówień. Jako pierwsza głos zabrała wójt Wocial, która przybliżyła obecnym kulisy inwestycji sięgającej swymi początkami jeszcze 2003 roku, jak i kolejne jej etapy. Średnia dobowa przepustowość położonej w Leontynie oczyszczalni wynosi obecnie 150 m sześc., istnieje jednak możliwość jej rozbudowy o kolejne zbiorniki do maksymalnej przepustowości wynoszącej 650 m sześc. Prace nad powstającą oczyszczalnią trwały ponad dwanaście miesięcy, od chwili, gdy 22 października 2014 roku gmina przekazała plac budowy firmie Instalbud z Rzeszowa. Obok samej oczyszczalni w ramach realizacji pierwszego etapu projektu wybudowano także 925 metrów sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono także 20 posesji położonych przy ulicy Kwiatowej oraz część ulicy Szkolnej w Mistowie. Docelowo leontyńska oczyszczalnia ma przyjmować ścieki z całej gminy, z wyjątkiem Jędrzejowa Nowego i Starego, gdzie mogą funkcjonować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3 597 794 złote, przy czym pozyskana przez gminę dotacja wyniosła z ostatecznej kwoty przetargowej 2 049 156 złotych. – Ta inwestycja jest ważnym krokiem do poprawy jakości środowiska przyrodniczego naszej gminy. Tym samym w sposób odczuwalny poprawi warunki życia mieszkańców, uporządkuje gospodarkę ściekową oraz pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów z zakresu oczyszczania ścieków – przekonywała Wocial. Nie jest to jednak koniec realizowanych w gminie inwestycji kanalizacyjnych. Kolejny etap, czyli budowa 1 338 km sieci sanitarnej wraz z przepompownią przy szkole podstawowej w Mistowie oraz 26 przyłączami kanalizacyjnymi ma się już ku końcowi. Zgodnie z zapowiedzią wójt Wocial, finał zaplanowany jest na 30 października. Koszt drugiego etapu, wynoszący 452 915,93 złotych zostanie sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych. W trakcie swego wystąpienia wójt Jakubowa podziękowała swemu poprzednikowi oraz ówczesnej i obecnej radzie za podjęte decyzje, swoim współpracownikom, później zaś także mieszkańcom i wykonawcom. Głos zabierali też przybyli goście. Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka gratulowała przeprowadzonej inwestycji, przyznając jednocześnie, że podpatrzone rozwiązania posłużą przy planowanej modernizacji własnej oczyszczalni. Gratulował także poprzedni wójt Jakubowa Stanisław Piotrowski, zwracając uwagę na skuteczność w działaniu swojej następczyni oraz efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Następnie głos zabrał przewodniczący rady Krzysztof Domański, nawiązując do początków przeprowadzonej w Leontynie inwestycji. Domański podziękował ówczesnemu wójtowi Piotrowskiemu i radzie za podjętą decyzję, mieszkańcom, którzy wyszli z propozycją lokalizacji oczyszczalni w obecnym miejscu, a nawet oponentom pomysłu jej powstania. – To też jest dobre, bo mobilizuje tych, którzy chcą działać, do jeszcze większego wysiłku – przyznał. Na koniec zaś podziękował samej wójt Wocial. – Gdyby nie jej, można powiedzieć, majstersztyk finansowo-gospodarczo-spoleczny, powiem, że dzisiaj nie byłoby chyba okazji tutaj otwierać tej oczyszczalni i świętować tego sukcesu – dodał Domański. W trakcie uroczystości nie zabrakło także oficjalnych podziękowań w postaci dyplomów. Na zakończenie obecnych zaproszono do wspólnego zwiedzania nowo otwartej oczyszczalni oraz poczęstunku w budynku mistowskiej remizy.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCI
Już otwarta! W ubiegły piątek, 16 października w jakubowskiej Leontynie miało miejsce otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Docelowo obiekt ma przyjmować ścieki z terenu niemal całej gminy. Piątkowe uroczystości zainaugurowało wystąpienie wójt gminy Jakubów Hanna Wocial, która przywitała przybyłych na otwarcie gości. W ich gronie znaleźli się m.in. burmistrz Żelechowa Mirosława...