Niezwykle podniosłe święto przeżywała ostatnio społeczność Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W ubiegły czwartek, 8 października w Mińsku Mazowieckim miały miejsce uroczystości związane z nadaniem jednostce imienia oraz przejęciem dziedzictwa tradycji międzywojennych ośrodków szkoleniowych żandarmerii, którym towarzyszyła przysięga wojskowa, złożona przez elewów służby przygotowawczej.

zandarmy_1

Na wstępie zorganizowanych na Starym Rynku uroczystości głos zabrał komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej płk dr hab. Piotr Płonka, który przywitał zaproszonych gości. W ich gronie znaleźli się m.in. rodzice chrzestni sztandaru mińskiej jednostki: sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek oraz radna sejmiku województwa mazowieckiego Teresa Wargocka, komendant główny ŻW gen. bryg. Piotr Nidecki, byli komendanci główni w osobach płk. rezerwy Henryka Piątkowskiego, gen. dyw. rezerwy Jerzego Słowińskiego oraz gen. dyw. rezerwy Jana Żukowskiego. Ponadto uroczystość zaszczycili: ostatni komendant OSŻW w Mińsku Mazowieckim płk Andrzej Stefański, żandarm senior st. chorąży sztabowy Henryk Mroczek, zastępca komendanta głównego ŻW płk Robert Jędrychowski wraz z oficerami komendy głównej i komendantami jednostek ŻW, dziekan ŻW a zarazem proboszcz parafii garnizonowej w Mińsku Mazowieckim ks. prałat kanonik płk Adam Prus, naczelny kapelan wojskowy ewangelicki biskup polowy płk Mirosław Wola, przedstawiciel prawosławnego ordynariatu wojskowego ks. płk Eugeniusz Bujko, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Michał Świtalski, rektor komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pilot dr hab. Jan Rajcher wraz z prorektorami wyższych uczelni wojskowych, cywilnych oraz prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci ośrodków centrów szkolenia sił zbrojnych, policji oraz straży granicznej, a także przedstawiciele ABW oraz służby kontrwywiadu wojskowego, przedstawiciele wojskowego oraz powszechnego wymiaru sprawiedliwości, dowództwo mińskiego garnizonu, lokalne władze samorządowe oraz przedstawiciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół. W szczególny sposób płk Płonka powitał młodych elewów wraz z przybyłymi rodzinami oraz swych współpracowników. – Drodzy elewi, minął miesiąc od dnia, kiedy przekroczyliście bramę jednostki. Miesiąc intensywnego szkolenia. Przed wami jeszcze trzy miesiące szkolenia i ćwiczeń. Wiem, że do swoich obowiązków podchodzicie rzetelnie, a do stawianych przed wami zadań z pełną odpowiedzialnością i sumiennością, świadomi stojących przed wami wyzwań i zadań , które postawi wam ojczyzna – zwrócił się do młodych żołnierzy, a ich rodzicom i opiekunom dziękował za wychowanie. – Dzisiejsza uroczystość odbywa się w miejscu szczególnym, Mińsk Mazowiecki to ważny wojskowy garnizon, który w sposób szczególny związany jest z Żandarmerią Wojskową. Miasto zawsze było przyjazne i gościnne dla żandarmów, którzy na trwałe wpisali się w jego tradycję i związali z lokalną społecznością. Nasze osiągnięcia możliwe są dzięki nieocenionemu wsparciu, jakie otrzymujemy od przełożonych, kierownictwa naszej formacji, ale także włodarzy powiatu, gminy i miasta Mińsk Mazowiecki. Za to serdecznie dziękuję – dodał, zapraszając do udziału w uroczystości. W dalszej części szef sekcji personalno-organizacyjnej mjr Krzysztof Piasecki odczytał decyzję ministra obrony narodowej o nadaniu jednostce imienia nawiązującego do postaci płk. Stanisława Sitka, przejęcia dziedzictwa tradycji międzywojennych ośrodków szkoleniowych żandarmerii, tj. Szkoły Żandarmerii w Warszawie, Biedrusku, a następnie Grudziądzu (lata 1918-1922), Centralnej Szkoły Żandarmerii w Grudziądzu (lata 1922-1927), Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu (lata 1927-1930) oraz Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (lata 1930-1939) oraz ustanowieniu święta CSŻW przypadającego na 16 października. Czwartkowe uroczystości stanowiły także znakomitą okazję do uhonorowania wyróżniających się osób. Ministerialną decyzją na stopień podpułkownika awansowani zostali majorzy w stanie spoczynku: Kazimierz Markowski oraz Ryszard Żywicki, zaś na stopień starszego chorążego chorąży w stanie spoczynku Tadeusz Wróbel. Awanse nie ominęły także żołnierzy mińskiego CSŻW. Decyzją jego komendanta na stopień starszego chorążego został mianowany chorąży Piotr Trojan, zaś na stopień chorążego, młodszy chorąży Jacek Kolekta. Z kolei starszy sierżant Artur Dominowski uzyskał stopień młodszego chorążego, zaś starszy kapral Łukasz Odziemczyk został plutonowym. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności  Rzeczpospolitej Polskiej Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał podinspektor Robert Świekutowski, zaś brązowym medalem zostali odznaczeni: nadkomisarz Michał Damięcki i nadkomisarz Jolanta Browarska. Odznaką pamiątkową CSŻW uhonorowano ppłk. Roberta Pawlickiego, ppłk. Roberta Pyrę, nadkomisarz Jolantę Browarską, podinspektora Robert Swiekutowskiego, Agnieszkę Welenc, Joannę Kamińską, Rafała Babińskiego, plut. Radosława Wilczyńskiego, st. kpr. Jarosława Napiórkowskiego, Magdalenę Dragulską, Marka Kopcia oraz Jana Maciejewskiego, zaś za „duże zaangażowanie, wysokie zdyscyplinowanie oraz uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu” w dalszej części uroczystości listem gratulacyjnym uhonorowano szeregowych elewów: Magdalenę Dragulską, Sebastiana Duszyńskiego, Natalię Kraśniewską oraz Adama Orlika. W ceremonii wręczenia odznaczeń i awansów wzięli udział także wiceminister MON Czesław Mroczek oraz radna sejmiku mazowieckiego Teresa Wargocka. Podniosły moment uroczystości stanowiła przysięga wojskowa przechodzących szkolenie elewów, której słowa włączyły ich na dobre w szeregi żołnierzy RP. – Niezwykle ważnym elementem dzisiejszej uroczystości jest przysięga żołnierzy, ludzi, którzy chcą wejść do wojska, do Narodowych Sił Rezerwowych, a niektórzy myślą o służbie czynnej. Przysięga wojskowa to wielki symbol dołączenia do pokoleń żołnierzy polskich, którzy składając przysięgi i odchodząc do Wojska Polskiego, brali na siebie to wielkie zobowiązanie obrony ojczyzny i często w naszej historii płacili cenę najwyższą – mówił w swym wystąpieniu wiceminister Czesław Mroczek, życząc elewom, by ich służba przebiegała w pokoju, a władzom samorządowym i mieszkańcom dziękował za współpracę z wojskiem. Głos w imieniu bohaterów czwartkowych uroczystości zabrał także szeregowy elew Kamil Szczypura, który podziękował rodzicom oraz kadrze CSŻW. – Szanowni dowódcy i kadro szkoleniowa, przeszło miesiąc temu stanęło przed wami pięćdziesiąt młodych jednostek z każdego zakątka Polski. Dziś widzicie przed sobą ludzi, którzy z dumą powiedzą „jesteśmy stąd, jesteśmy rodziną”. To od was, droga kadro, uczymy się braterstwa, męstwa oraz wzajemnego poszanowania. Z dniem 1 września, jakże symboliczną datą, rozpoczęliśmy wspólną walkę. Między nami próżno jest szukać jednostek, duch jest jeden. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dziękujemy wam za lekcje życia i przygotowanie do pełnienia wiernej służby ojczyźnie. Pozostańcie nam wsparciem na dalszej drodze zawodowej, a nasz sukces będzie waszym sukcesem – zwrócił się do obecnych. Część oficjalną zwieńczyła parada wojskowa, która przemaszerowała ulicą Siennicką, jednak nie był to koniec czwartkowych uroczystości. W nieodległym amfiteatrze przy pałacu Dernałowiczów na chętnych czekały kolejne atrakcje w postaci okolicznościowego koncertu, wystawy sprzętu wojskowego, a także żołnierskiej grochówki.

zandarm_0

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCICSŻW,Czesław Mroczek,Mińsk Mazowiecki,Teresa Wargocka,żandarmeria
Niezwykle podniosłe święto przeżywała ostatnio społeczność Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W ubiegły czwartek, 8 października w Mińsku Mazowieckim miały miejsce uroczystości związane z nadaniem jednostce imienia oraz przejęciem dziedzictwa tradycji międzywojennych ośrodków szkoleniowych żandarmerii, którym towarzyszyła przysięga wojskowa, złożona przez elewów służby przygotowawczej. Na wstępie zorganizowanych na Starym Rynku uroczystości...