Zespół Szkół Ekonomicznych to jedna z najwyżej ocenianych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mińskim. Na swoją renomę pracowała nieprzerwanie 95 lat i w tym roku obchodzi ten piękny jubileusz. Kulminację jubileuszowych uroczystości zaplanowano na 16 października i połączono je z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

A-ekonom2

– Świętowanie rozłożyliśmy na cały rok, ale to dzisiejsze spotkanie jest najważniejsze i najbardziej uroczyste – mówiła dyrektor ZSE Elżbieta Wieczorek, witając zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło: senator Marii Koc, wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka, dyrektora MZDW Mariusza Kozery reprezentującego marszałka województwa, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Magdaleny Cichostępskiej, Małgorzaty Tracz z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicieli władz samorządowych ze starostą Antonim Janem Tarczyńskim, służb mundurowych oraz dyrektorów mińskich placówek oświatowych. Szczególnie ciepło zostali powitani byli dyrektorzy „Ekonoma” Franciszek Karkosa i Stefan Stępniewski oraz byli nauczyciele i absolwenci dawnej mińskiej Handlówki. – Trzeba myśleć o przyszłości, ale budować trzeba na wartościach i tradycji. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był wyposażony w rzetelną wiedzę, ale był też przygotowany do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i zawodowych – podkreślała Elżbieta Wieczorek. – W powiecie mińskim Dzień Edukacji Narodowej zwykle połączony jest z jubileuszem jednej z naszych placówek i dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja do przekazania życzeń i podziękowań. Kadra pedagogiczna jest wspierana przez blisko 200 pracowników administracji i obsługi i za to wszystko, co robicie dla powiatowej oświaty składam życzenia i gratulacje. Drodzy nauczyciele, wasza praca to powołanie. Jesteście dla młodzieży wzorem postaw i zachowań – mówił starosta Antoni Jan Tarczyński, kierując te słowa do wszystkich pracowników powiatowych placówek oświatowych. Wyraził też uznanie dla obchodzącego jubileusz ZSE, który jest jedną z wyróżniających się szkół w powiecie. – 95 lat to piękny jubileusz i fantastycznie zapisana karta nie tylko powiatowej, ale i mazowieckiej oświaty, polskiej oświaty. Życzę wielu dalszych sukcesów, żeby szkoła nie tylko utrzymywała ten wysoki poziom, ale poziom podnosiła – mówił starosta. – Sukcesy tej szkoły to sukcesy jej absolwentów – mówił wiceminister Mroczek, podkreślając niezwykle odważne, ale też wyjątkowo udane połączenie w jednej placówce kształcenia ekonomicznego i plastycznego. – Jubileusz zobowiązuje, bo szkoła nie tylko naucza, ale i wychowuje – podkreślała radna sejmiku Teresa Wargocka.

Jubileusz oraz obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były też okazją do wręczenia nagród, podziękowań i odznaczeń. Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych został odznaczony Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a aktu dekoracji dokonał prezes mińskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych Józef Jedynak. Natomiast w imieniu marszałka Mariusz Kozera uhonorował szkołę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który przekazał na ręce dyrektor Elżbiety Wieczorek. Starosta Antoni Jan Tarczyński w imieniu ministra edukacji narodowej odznaczył nauczycielkę z Zespołu Szkół Agrotechnicznych Teresę Dawydko medalem za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Nagrodami Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyróżniono: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku Annę Padzik i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie Janinę Brzeszkiewicz. Nagrody starosty otrzymali: Elżbieta Wieczorek, Małgorzata Beczek, Mirosław Walas, Jerzy Gańko, Kazimierz Skibowski, Katarzyna Wiącek, Beata Szczepańska, Elżbieta Horoszko, Elżbieta Mejszutowicz, Elżbieta Parol, Hanna Celej, Iwona Kowalczyk, Joanna Pałdyna, Katarzyna Zawadzka, Marcin Grzegrzułka, Mariusz Piórkowski, Monika Perkowska, Rafał Skrzeczyński oraz pedagodzy i psycholodzy: Agnieszka Wojda, Joanna Gajda i Justyna Kurtyka-Chałas.

Z okazji jubileuszu dyrektor Elżbieta Wieczorek dziękowała również wszystkim darczyńcom wspierającym placówkę oraz osobom i instytucjom, które w szczególny sposób wpisały się w historię szkoły. Wśród nich znaleźli się: Krystyna Boguc, Jacek Lipiec – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Józef Jedynak – prezes Oddziału Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP w Mińsku Mazowieckim, Klub Absolwentów „Ekonom”, KNK NEPTUN AGD i RTV – AGD SC, AWENTA E.W.A. Chomka Sp. j., Gospodarstwo Rolne „Zalesie” Piotr Rasztawicki oraz Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok dalej”.

Dopełnieniem jubileuszu były występy artystyczne młodzieży, wspomnieniowa prezentacja multimedialna i przede wszystkim zjazd absolwentów, który zaplanowano na 17 października.

A-ekonom1

A-ekonom3

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
Zespół Szkół Ekonomicznych to jedna z najwyżej ocenianych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mińskim. Na swoją renomę pracowała nieprzerwanie 95 lat i w tym roku obchodzi ten piękny jubileusz. Kulminację jubileuszowych uroczystości zaplanowano na 16 października i połączono je z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. - Świętowanie rozłożyliśmy na cały rok,...