21 października w obecności Grzegorza Karpińskiego – sekretarza stanu w MSW, wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka, senator Marii Koc, zastępcy Komenda Głównego Policji – nadinsp. Wojciecha Olbrysia, Komendanta Stołecznego Policji – nadinsp. Michała Domaradzkiego oraz zastępcy Komendanta Stołecznego Policji – podinsp. Huberta Kowalczewskiego oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowany komisariat w Stanisławowie. Obiekt ten przejmie zadania dotychczasowego komisariatu w Dobrem i policjanci będą dbali o bezpieczeństwo na terenie gmin: Dobre, Jakubów i Stanisławów.

b-komisariat2

Koncepcja budowy komisariatu w Stanisławowie sięga 2006 roku. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli ówczesny komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim Dariusz Pergoł i wójt Stanisławowa Wojciech Witczak, który zagwarantował nieodpłatne przekazanie działki pod budowę komisariatu. Znajdujące się w pobliżu skrzyżowanie drogi krajowej z drogą wojewódzką oraz bliski i bardzo dobry dojazd do jednostki macierzystej w Mińsku Mazowieckim były dodatkowym atutem, który przesądził, by komisariat budować właśnie w Stanisławowie. Oczekiwali tego również mieszkańcy gminy Stanisławów, którzy byli mocno niezadowoleni z likwidacji istniejącego wcześniej komisariatu podczas reorganizacji w 2000 roku, a i policjanci, którzy od 2002 roku pracowali w nie najlepiej przystosowanym do ich potrzeb budynku w Dobrem, oczekiwali nowej siedziby. 23 maja 2006 roku pomiędzy Wójtem Gminy Stanisławów, a Komendantem Stołecznym Policji i Starostą Mińskim zawarto porozumienie w sprawie wybudowania nowej siedziby komisariatu policji w Stanisławowie. Od tego momentu sprawa komisariatu w Stanisławowie została przesądzona. W 2013 roku do planu inwestycyjnego Komendy Stołecznej Policji wpisano budowę komisariatu policji w Stanisławowie, zatwierdzając plan jego budowy i kosztorys. W 2014 roku ruszyła budowa, jesienią tego roku została zakończona. Policjanci wprowadzą się do nowoczesnego dwukondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni ponad 500 m kw. Pracować tam będzie 26 policjantów.

Warto też pamiętać, że przez cały czas gmina Stanisławów wspierała finansowo swoich policjantów, przeznaczając środki na zakup sprzętu. Z inicjatywy byłego wójta Wojciecha Witczaka gmina siedmiokrotnie wspierała zakup pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych oraz corocznie z okazji Święta Policji przekazywała środki na nagrody przeznaczone dla wyróżniających się policjantów służby prewencyjnej. Obecne władze w ramach zawartego porozumienia przekazały 100 tysięcy złotych na zakup wyposażenia kwaterunkowo-biurowego do nowo wybudowanego obiektu. Do nowej siedziby po 30 tys. zł dołożyły gminy Dobre i Jakubów, które też będą objęte działaniami stanisławowskich policjantów.

21 października w strugach jesiennego deszczu oficjalnie oddano do użytku budynek komisariatu i wszyscy zaproszeni goście, wśród których oprócz przedstawicieli władz krajowych i służb mundurowych nie zabrakło reprezentacji władz samorządowych ze starostą Antonim Janem Tarczyńskim, wójtami Dobrego i Jakubowa Tadeuszem Gałązką i Hanną Wocial życzyli policjantom, by jak najlepiej im się pracowało w nowej siedzibie. – Siedziba nowego komisariatu, który objęła standaryzacja, jest otwarta dla mieszkańców, funkcjonalna dla pracowników i nowoczesna. Mam nadzieję, że praca wasza zostanie odzwierciedlona w wynikach – powiedział Grzegorz Karpiński, zwracając się do policjantów, którymi w stanisławowskim komisariacie dowodzi nadkom. Robert Reda. – Bezpieczeństwo kraju to nie tylko bezpieczeństwo granic, ale też bezpieczeństwo wewnętrzne. A bezpieczeństwo wewnętrzne to silna policja, która potrafi dobrze wykonywać swoje zadania. Kilkanaście lat temu stworzyliśmy komisariat dla trzech gmin: Stanisławowa, Jakubowa i Dobrego. Stworzyliśmy dla tego komisariatu przejściowe warunki w Dobrem. Dzisiaj otwarciem nowoczesnego komisariatu w Stanisławowie kończymy ten proces przemian. Dziękuję tym wszystkim, którzy do tego doprowadzili, przede wszystkim ówczesnym władzom Stanisławowa, które wykorzystały swoje pięć minut i wskazały lokalizację dla tego komisariatu – podkreślał Czesław Mroczek. – Spotkało nas wielkie wyróżnienie i wielki prestiż i mam nadzieję, że bezpieczeństwo wzrośnie. Życzę tym, którzy tu będą pracowali, wielu sukcesów i mam nadzieję, że tej pracy nie będą mieli zbyt wiele. Bardzo się cieszę, że budowa komisariatu dobiegła końca i bardzo chciałbym wszystkim, którzy się przyczynili do budowy tego obiektu, podziękować – mówił wójt Stanisławowa Adam Sulewski, nie zapominając o swoim poprzedniku Wojciechu Witczaku, który przez wiele lat zabiegał o budowę komisariatu.

Dziś komisariat w Stanisławowie już działa i z całą pewnością mieszkańcy gminy mają wiele powodów do dumy.

b-komisariat1

b-komisariat3

W związku z otwarciem nowego Komisariatu Policji i przeniesieniem dotychczasowej siedziby z Dobrego do Stanisławowa oraz dokonaniem zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim, z dniem 15.10.2015r. formalnie uległ likwidacji Komisariat Policji w Dobrem. W jego miejsce utworzono Komisariat Policji w Stanisławowie mieszczący się pod adresem Stanisławów, ul. Rynek 32A. Telefon: Dyżurny Komisariatu Policji w Stanisławowie 22 604 98 90, numer faksu:  22 604 98 85. Komisariat ten obejmuje ten sam zasięg terytorialny co wcześniejszy, tj. gminy: Jakubów, Dobre i Stanisławów.

 

 

 

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
21 października w obecności Grzegorza Karpińskiego - sekretarza stanu w MSW, wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka, senator Marii Koc, zastępcy Komenda Głównego Policji - nadinsp. Wojciecha Olbrysia, Komendanta Stołecznego Policji - nadinsp. Michała Domaradzkiego oraz zastępcy Komendanta Stołecznego Policji - podinsp. Huberta Kowalczewskiego oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowany...