Nietypowo, bo w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury odbyła się 19 czerwca VI w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Powodem zmiany zwyczajowej lokalizacji posiedzenia był uroczysty charakter spotkania związany z podsumowaniem 25-lecia gminnej samorządności.

Podsumowania 25-lecia funkcjonowania gminnego samorządu terytorialnego dokonał burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk, który omówił poszczególne obszary gminnej działalności, jak edukacja, kultura czy sport, a także ich rozwój w ostatnim ćwierćwieczu. Włodarz Mrozów przypomniał także najważniejsze inwestycje, jakie udało się przeprowadzić w tym okresie na terenie gminy. Wśród nich wymienił m.in. powstanie stacji uzdatniania wody w Piasecznie, budowę nowego skrzydła szkoły podstawowej w Grodzisku i sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Mrozach, przebudowę budynku szkoły oraz budowę sali gimnastycznej w zespole szkól w Jeruzalu, remont urzędu gminy, budowę hali sportowej w Mrozach, kompleksu boisk sportowych w Grodzisku, Mrozach i Jeruzalu, budowę i modernizację świetlic wiejskich, urządzenie otoczenia sportowo-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Mrozach, budowę oczyszczalni ścieków w Jeruzalu czy modernizację i rozbudowę stadionu sportowego w Mrozach. W tym ostatnim przypadku Jaszczuk przedstawił także plany związane z dalszą rozbudową obiektu. Mrozowski stadion miałby wzbogacić się m.in. o krytą trybunę, oświetlenie, tartanową nawierzchnię na bieżni oraz drugi kort. Z kolei wśród zadań na kolejne 25 lat funkcjonowania gminy burmistrz Jaszczuk wymienił budowę dróg i kanalizacji wokół nowo budowanych oczyszczalni czy powstanie Samorządowego Domu Opieki Społecznej. Przypomniano także najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w gminie, w tym nadanie praw miejskich. Do udziału w piątkowej sesji zaproszono także osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gminy. Obecni otrzymali kwiaty i specjalne podziękowania ze strony burmistrza Jaszczuka oraz przewodniczącego rady Marka Rudki. Kolejnym ważnym, jeśli nie najważniejszym punktem sesyjnych obrad, była ocena wykonania budżetu gminy za ubiegły rok i udzielenie absolutorium urzędującemu burmistrzowi. Tu radni nie mieli wątpliwości, wspierani przez pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie głosując za. W dalszej części obrad obecni mieli okazję wysłuchać sprawozdania z funkcjonowania  Zakładu Gospodarki Komunalnej, zapoznać się z proponowanymi formami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży czy planowanymi remontami gminnych dróg. Radni podjęli także szereg uchwał, wśród których znalazła się ta o powołaniu zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrozy na lata 2015-2021 czy uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sesji nie brakowało pytań i interpelacji. Radny Wojciech Wańko poruszył m.in. kwestię oficjalnych obchodów świąt patriotycznych, jak Dzień Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Jaszczuk przyznał, że rada powinna zająć się kwestią, które święta obchodzimy centralnie. Po wyczerpaniu stacjonarnego porządku obrad radni i sołtysi wyruszyli autokarem w teren, by dokonać przeglądu gminy. Na trasie objazdu znalazły się m.in. nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w Jeruzalu i miejscowy zespół szkół, budynek wykorzystywany na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach czy zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCIabsolutorium,Dariusz Jaszczuk,Mrozy
Nietypowo, bo w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury odbyła się 19 czerwca VI w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Powodem zmiany zwyczajowej lokalizacji posiedzenia był uroczysty charakter spotkania związany z podsumowaniem 25-lecia gminnej samorządności. Podsumowania 25-lecia funkcjonowania gminnego samorządu terytorialnego dokonał burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk, który omówił poszczególne...