Przeciwdziałanie dopalaczom stanowiło główną kwestię porozumienia podpisanego 17 czerwca przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim oraz miński sanepid.

 

B-porozumienie

Wzajemna współpraca mińskiej komendy i sanepidu w celu wykrywania i zwalczania zagrożeń trwa już od wielu lat. W ciągu tego okresu mińscy policjanci wielokrotnie mieli możliwość realizowania zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim. W latach 2012-2013 funkcjonariusze zaangażowali się w antynikotynową kampanię „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT”, której inicjatorem był właśnie miński sanepid. Ze stacją współpracowali także policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, którzy współuczestniczyli w podejmowanych przez sanepid kontrolach. W maju Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się do komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim o sformalizowanie ustawowych zadań mających na celu ujawnianie i zwalczanie nielegalnego wytwarzania i handlu środkami zastępczymi, czyli popularnymi dopalaczami. To właśnie do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 17 czerwca dokonano podpisania stosownego dokumentu o wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na obszarze powiatu mińskiego dopalaczy. Z ramienia mińskiej jednostki dokument podpisał komendant KPP w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Bartłomiej Dydek, zaś miński sanepid reprezentowała jego dyrektor, lekarz medycyny Dorota Boruta. Spotkanie stało się także okazją do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania kolejnych działań na nadchodzące tygodnie. (ałb)

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaBEZPIECZEŃSTWOdopalacze,Mińsk Mazowiecki,policja,sanepid
Przeciwdziałanie dopalaczom stanowiło główną kwestię porozumienia podpisanego 17 czerwca przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim oraz miński sanepid.   Wzajemna współpraca mińskiej komendy i sanepidu w celu wykrywania i zwalczania zagrożeń trwa już od wielu lat. W ciągu tego okresu mińscy policjanci wielokrotnie mieli możliwość realizowania zadań związanych z bezpieczeństwem...