Z pompą świętowano 30 maja w Cygance, gdzie miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 50-lecia wznowienia działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poczet sztandarowy OSP w CyganceSobotnie uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, skąd uczestnicy przemaszerowali pod remizę OSP w Cygance, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Te rozpoczął nietypowo występ artystyczny dzieci z miejscowej podstawówki, które uhonorowały strażaków barwnym przedstawieniem o roli ochotników w społeczeństwie. Po części artystycznej obecnych zaproszono na okolicznościowy apel. Na wstępie powitano przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego dh Bogdan Wójcik, kapelan powiatowy strażaków ks. Zenon Wojcik, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzej Belkiewicz, prezes honorowy Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Janusz Dudek, obecny prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP zarządu dh Mirosław Jura, zastępca komendanta PSP w Mińsku Mazowieckim st. bryg. Paweł Parobczak, oficer prasowy mińskiej PSP kpt. Kamil Płochocki, wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z pracownikami urzędu gminy, przewodniczący rady gminy Mirosław Siwik wraz z radnymi, wiceprzewodniczący rady powiatu Ireneusz Piasecki wraz z radnymi powiatowymi Robertem Grubkiem i Grzegorzem Gańko, zastępca komendanta KP PSP w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Zbigniew Pucelak, komendant komisariatu w Halinowie komisarz Rafał Pałdyna, a także poczty sztandarowe OSP oraz innych instytucji, dyrektorzy gminnych szkół, przedsiębiorcy, uczniowie oraz mieszkańcy, którzy postanowili wyrazić swą obecnością wdzięczność za strażacki trud. Następnie głos zabrał Bogdan Kuć, który przedstawił rys historyczny miejscowej OSP od czasu jej powstania w 1927 roku, przez upadek działalności pod koniec II Wojny Światowej, reaktywację w 1965 roku, aż po czasy współczesne. W tę bogatą historię jednostki 30 maja wpisało się kolejne wydarzenie, jakim było przekazanie nowego sztandaru. – Doceniając rangę i znaczenie OSP w naszym społeczeństwie, niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance. Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wartości, honoru i męstwa, aby za najwyższy trud i poświęcenie w obronie życia i mienia dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa z Ochotniczą Strażą Pożarną. By pod sztandarem kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia strażaków, czynimy to w 50 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance – odczytał akt ufundowania jeden z członków komitetu Janusz Dudek. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ w tablicę, sam sztandar został przekazany jednostce. Jubileusz 50-lecia stanowił także znakomitą okazję do nagrodzenia wyróżniających się strażaków i osób zasłużonych na rzecz pożarnictwa. Listę odznaczonych prezentujemy pod artykułem. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień. Występujący w zastępstwie za prezesa Antoniego Jana Tarczyńskiego Bogdan Wójcik odczytał napisany przez niego list gratulacyjny. W imieniu odznaczonych głos zabrał dh Janusz Dudek, który podziękował za otrzymane odznaczenia, zapewniając o gotowości odznaczonych do dalszej służby na rzecz jednostek i społeczeństwa. Z kolei wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski nawiązał w swym wystąpieniu do nowego sztandaru, „godnego symbolu wartości, które wyznają” strażacy z OSP Cyganka. Wójt Kalinowski nawiązał do przedwojennej genezy  OSP w Cygance. – Nie możemy zapominać o tym, że te ostatnie 50 lat to jest jakiś wycinek działalności, na pewno bardzo twórczy, ale nie jest to cała działalność. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy w notce historycznej, przedstawionej przez pana Bogdana Kucia, straż w Cygance powstała w 1927 roku i ten pierwszy okres w jej działalności był szczególnie trudny, dlatego że trzeba było budować formację zupełnie od podstaw bez żadnego sprzętu, mając tylko dwie ręce do pracy, chętne do pomocy mieszkańcom nie tylko swojej miejscowości, ale też miejscowości sąsiednich – mówił Kalinowski. – Jako wójt gminy Dębe Wielkie bardzo dziękuję za te wszystkie lata wszystkim druhom, którzy od 1927 służyli w jednostce, również mojemu dziadkowi Władysławowi Kalinowskiemu, który był w pierwszym Zarządzie OSP Cyganka – dodał, dziękując strażakom za trud i aktywną postawę w działaniach na rzecz społeczeństwa, jak budowa pomnika żołnierzy powstania listopadowego czy udział w działalności szkoły. Wójt Dębego podziękował także dzieciom i ich nauczycielom, którzy przygotowali program artystyczny. – Myślę, że przynajmniej część z nich pójdzie w szeregi strażackie i będzie w przyszłości również dbała o nasze życie, zdrowie i mienie – przyznał, mając na myśli najmłodszych uczestników sobotnich obchodów. Na zakończenie swego wystąpienia wójt wręczył dwa pamiątkowe ryngrafy, jeden dla OSP w Cygance, drugi dla Bogdana Kucia za działalność na rzecz utrwalania historii gminy Dębe Wielkie i OSP w Cygance. Starszy brygadier Paweł Parobczak dziękował strażakom za gotowość niesienia pomocy, życząc szczęścia w akcjach i przekazując pamiątkowy znak, zaś wójt Antoni Janusz Piechoski podziękował w imieniu własnym, jak i mieszkańców mińskiej gminy za 50 lat służby, w trakcie której strażacy z Cyganki działali także na ich rzecz, przekazując na ręce prezesa Zbigniewa Siporskiego pamiątkową statuetkę. Piechoski w swym wystąpieniu podziękował także księdzu kapelanowi za modlitwę oraz możliwość podziękowania Bogu podczas mszy za wsparcie, którym otacza strażacką działalność. Po raz kolejny głos zabrał także Janusz Dudek, który mówił o ofiarnej działalności strażaków na rzecz rozwoju Cyganki i o potrzebie uwiecznienia tej działalności na pamiątkowej tablicy. Prezes honorowy wręczył także nietypowy prezent w postaci ozdobnej manierki w celu zachowania go w strażackim depozycie i opróżnieniu dopiero po jego śmierci. Jako ostatni głos zabrał prezes OSP w Cygance Zbigniew Siporski, który podziękował obecnym za przybycie, docenienie strażackiej służby drugiemu człowiekowi oraz przyznane odznaczenia i wyróżnienia. Oficjalną część uroczystości zwieńczyła strażacka defilada, po której przybyłych gości zaproszono do wspólnego świętowania w budynku remizy.

Albert Łukasz Bakuła

 

Medale i odznaczenia

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa

– Ochotnicza Straż Pożarna w Cygance

– dh Marcin Larkowski

– dh Michał Bartnicki

– dh Robert Kweściuk

Złoty Znak Związku

– dh Mieczysław Domański

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

– dh Stanisław Siporski

Krzyż Koronny

– dh Janusz Dudek

Odznaczenie honorowe „Na straży”

– dh Zbigniew Siporski

– dh Jerzy Gańko

– dh Tomasz Tkacz

– dh Krzysztof Kalinowski

– dh Ireneusz Piasecki

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWOAntoni Janusz Piechoski,Cyganka,Grzegorz Gańko,Krzysztof Kalinowski,OSP,Paweł Parobczak,Rafał Pałdyna,Robert Grubek,straż pożarna,Zbigniew Pucelak
Z pompą świętowano 30 maja w Cygance, gdzie miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 50-lecia wznowienia działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Sobotnie uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, skąd uczestnicy przemaszerowali pod remizę OSP w Cygance, gdzie miała miejsce dalsza część...