Obowiązek alimentacyjny oraz wysokość alimentów ustala sąd rodzinny, biorąc przy tym pod uwagę indywidualne potrzeby uprawnionej do pobierania alimentów osoby oraz możliwości finansowe...