II Przegląd teatrów amatorskich “Chodź na scenę” będzie kontynuacją przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2021 roku.

Cele przyświecające organizacji konkursu to:

– podniesienie świadomości kulturalnej mieszkańców powiatu mińskiego

– wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu mińskiego

– inspiracja twórców – amatorów, aktywizacja i integracja osób zajmujących się teatrem amatorsko

– popularyzacja sztuki teatralnej i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

Konkurs będzie miał dwa etapy:

  1. występy zgłoszonych aktorów-amatorów lub grup aktorów amatorów w trzech kategoriach

wiekowych – dzieci przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, szkoły podstawowe, kl. IV-VIII i szkoły średnie oraz dorośli, w tym seniorzy. W każdej kategorii wybrani zostaną zwycięzcy oraz wyróżnieni.

  1. prezentację spektakli finałowych – wyłonienie przez komisję konkursową zwycięskiego

spektaklu do nagrody głównej a także innych nagród, w trzech kategoriach: dzieci przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, szkoły podstawowe, kl. IV-VIII i szkoły średnie oraz dorośli, w tym seniorzy

redakcjaKULTURA
II Przegląd teatrów amatorskich “Chodź na scenę” będzie kontynuacją przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2021 roku. Cele przyświecające organizacji konkursu to: - podniesienie świadomości kulturalnej mieszkańców powiatu mińskiego - wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu mińskiego - inspiracja twórców - amatorów, aktywizacja i integracja osób zajmujących się teatrem amatorsko - popularyzacja sztuki teatralnej i rozwijanie wrażliwości na sztukę. Konkurs...