Umiejętność przewidywania zmian kursów walut należy do najważniejszych dla inwestora na Forex. Od czego więc one zależą?

Dostępność 24 godziny na dobę, ciągła zmienność dająca inwestorom duże możliwości zarobku, ogromny wolumen obrotów i średnia dzienna wartość kształtująca się obecnie na poziomie 5 bilionów dolarów, a także niski próg wejścia. To tylko najważniejsze z korzyści przyciągających graczy na Forex. Na tym rynku walutowym zarabiać może właściwie każdy – o ile będzie w stanie dobrze wyczuć aktualną sytuację. Do tego jednak niezbędna jest szeroka wiedza. Jednym z jej fundamentalnych elementów jest znajomość czynników wpływających na kursy walut.

Od czego zależy wysokość kursów walut?

Wahania kursów to efekt zmian w stosunku podaży do popytu na poszczególne waluty. Jeśli rynki notują zainteresowanie daną walutą na tyle wysokie, że przewyższa ono jej dostępność, kurs rośnie. Gdy mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, czyli kiedy waluty na rynkach jest bardzo dużo, a chętnych do jej zakupu jest mało – kurs spada. W najprostszych słowach można więc powiedzieć, że to nastroje kupujących i sprzedających kształtują kursy. Te zaś są zależne od wielu czynników.

Kursy walut – jakie czynniki na nie wpływają?

Proces kształtowania popytu i podaży walut jest bardzo skomplikowany i zależny od wielu czynników. Te o największym znaczeniu to:

  • polityka banku centralnego, a konkretnie wysokość stóp procentowych. Im są one wyższe, tym bardziej rośnie kurs waluty;
  • inflacja: może mieć dwojaki wpływ na ceny walut. Z jednej strony wysoka inflacja skłania bank centralny do podnoszenia stóp, z drugiej zaś zmniejsza jej siłę nabywczą i popyt na nią wśród inwestorów;
  • wzrost PKB: w krótkiej perspektywie wzrost gospodarczy danego kraju sprawia, że jego waluta staje się atrakcyjniejsza dla inwestorów, a jej kurs rośnie. Jeżeli jednak wyraźny trend wzrostowy utrzymuje się dłużej, rośnie też podaż, co niekorzystnie odbija się na cenie;
  • sytuacja polityczna i społeczna: na korzyść waluty działa stabilna sytuacja w kraju. Wszelkie zawirowania, takie jak kryzysy polityczne i gospodarcze czy klęski żywiołowe najczęściej ją osłabiają. Rynki mogą nerwowo reagować nawet na wydarzenia będące normalną częścią życia politycznego lub społecznego – np. wybory.

Jak zacząć inwestować na Forex?

Wiedza o przyczynach zmian kursów to tylko jeden z aspektów niezbędnych do udanego inwestowania na Forex. Poza nią, stawiając pierwsze kroki na giełdzie, powinieneś też zadbać między innymi o dobre zarządzanie ryzykiem oraz poznanie najważniejszych instrumentów i mechanizmów. Bardzo duże znaczenie ma też dobór właściwej platformy transakcyjnej. Jedną z najlepszych ofert ma Saxo Bank (przeczytaj o tym tutaj), który dla swoich klientów przygotował trzy typy rachunków dostosowane do potrzeb różnych inwestorów.

Dzięki wsparciu ekspertów oraz szerokiej funkcjonalności, zarówno pierwsze, jak i kolejne inwestycje będą łatwiejsze i wygodniejsze. Dla początkujących inwestorów ma to ogromne znaczenie – pozwala szybciej opanować umiejętności niezbędne do skutecznego handlowania walutami.

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2022/02/kursy-walut-1024x561.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2022/02/kursy-walut-300x300.jpgredakcjaSPONSOROWANE
Umiejętność przewidywania zmian kursów walut należy do najważniejszych dla inwestora na Forex. Od czego więc one zależą? Dostępność 24 godziny na dobę, ciągła zmienność dająca inwestorom duże możliwości zarobku, ogromny wolumen obrotów i średnia dzienna wartość kształtująca się obecnie na poziomie 5 bilionów dolarów, a także niski próg wejścia. To...