cmentarz

Ubiegły miesiąc stanowił czas wzmożonego porządkowania grobów znajdujących się na cmentarzach istniejących w różnych zakątkach naszego kraju. Działania tego podjęli się również uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. W uprzątnięciu miejsc pochówku towarzyszyła im także uczennica reprezentująca SzB1S z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Zauważmy, że pod opieką i przy wsparciu 7-19 Hufca Pracy odbywają oni praktyczną naukę zawodu u lokalnych rzemieślników i pracodawców.

Październikowa, cmentarna, akcja podjęta przez młodych przedstawicieli obu placówek oświatowych przyniosła bardzo dobre rezultaty. W trakcie jej realizacji uczniowie umyli i posprzątali groby zasłużonych dla mińskiej ziemi i Polski bohaterów. Wśród nich znalazło się miejsce wiecznego spoczynku pierwszego przewodniczącego Rady Pomocy Żydom ,,Żegota” Juliana Grobelnego. Za swoją bohaterską działalność odznaczono go medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Uporządkowano ponadto miejsce pochówku mińskich bibliotekarek: Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Magdaleny Lipskiej. W czasach zaborów rozpowszechniały one wśród społeczeństwa książki z literaturą i kultywowały historię Polski. Porządkowe prace nie ominęły także nagrobku adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego Janusza Łaszczyc-Olszamowskiego oraz jego nie mniej zasłużonych dla naszego państwa rodziców.

Co więcej uczniowie i ich opiekunowie, reprezentujący mińskomazowiecki 7-19 Hufiec Pracy, nie zapomnieli o przywróceniu odpowiedniego wyglądu grobu Rodziny Sażyńskich. Przypomnijmy, że Tadeusz, Witold i Czesław Sażyńskich byli żołnierzami Armii Krajowej. Zostali oni zamordowani na Pawiaku. Ich ojciec zginął natomiast w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Matka, Pani Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego kontynuowała prowadzenie Zakładu Fotograficznego. Zmarła w 1992 roku przeżywszy 97 lat. Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kurowskiej, Krzysztofowi Kozdra, Markowi Rekowi oraz Arturowi Tomkiewiczowi za poświęcony czas, pracę oraz serce włożone w realizację tak zacnych działań.

Na zdjęciach nagrobki i miejsca na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, które zostały objęte opieką młodzieży ze Szkoły Branżowej 1 Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie. Wśród czwórki wolontariuszy jest też uczennica ze SzB1S z ZS im. Kazimierza Wielkiego.

redakcjaAKTUALNOŚCI
Ubiegły miesiąc stanowił czas wzmożonego porządkowania grobów znajdujących się na cmentarzach istniejących w różnych zakątkach naszego kraju. Działania tego podjęli się również uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. W uprzątnięciu miejsc pochówku towarzyszyła im także uczennica reprezentująca SzB1S z Zespołu Szkół...