biblioteka

Od trzech miesięcy funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim pełni Karolina Wieczorek. Na stanowisku tym zastąpiła ona Elżbietę Sieradzińską. Pomysły na biblioteczne działania stanowiły jeden z elementów rozmowy przeprowadzonej z nową dyrektor MBP przez Tomasza Adamczaka.

Pierwszego lipca objęła Pani funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Zaaklimatyzowała się już Pani na tym stanowisku?

– Z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim jestem związana już przeszło dziesięć lat. Doskonale znam jej strukturę oraz osoby, które tworzą bibliotekę. Nie była to zatem aklimatyzacja w zupełnie nowym miejscu, ale w miejscu które jest mi znane i bliskie. To z kolei przełożyło się na możliwość rozpoczęcia realizowania moich obowiązków bez konieczności „technicznego” poznania otoczenia, co z pewnością usprawnia pracę.

Pani poprzedniczkami były Teresa Sęktas-Chanke i Elżbieta Sieradzińska. Jak wspomina Pani pracę w bibliotece, w czasach gdy były one dyrektorami MBP?

– Od obu Pań Dyrektor wiele się nauczyłam. Pani Dyrektor Teresa Sęktas-Chanke wprowadziła mnie w świat działalności instytucji kultury i obdarzyła mnie zaufaniem powierzając samodzielne i odpowiedzialne stanowisko instruktora ds. bibliotek w powiecie mińskim. Z kolei Pani Dyrektor Elżbieta Sieradzińska kontynuowała myśl poprzedniczki, rozszerzając działalność biblioteki, o tak doniosłe wydarzenia kulturalne jak chociażby Aleja Gwiazd Literatury, czy Odjazdowy Bibliotekarz, przy których organizacji brałam aktywny udział. Z pewnością mogę powiedzieć, że współpracując z obiema Paniami Dyrektor, istotnym elementem prowadzenia działalności kulturalnej jest budowanie relacji międzyludzkich oraz organizacja pracy.

Mińskomazowiecka biblioteka jest postrzegana jako placówka bardzo sprawnie działająca i przyjazna ludziom. Co, Pani zdaniem, leży u źródła tej pozytywnej oceny?

– Moim zdaniem – tak jak wspomniałam – budowanie relacji. Bieżące reagowanie na aktualne zapotrzebowania czytelnicze czy prowadzenie inicjatyw, które są oczekiwane, pozwala na postrzeganie biblioteki jako instytucji kultury przyjaznej odbiorcy.

Ważne miejsce w działalności MBP zajmują organizowane przez nią różne wydarzenia. Zasłużoną popularnością cieszą się m.in. warsztaty dla dzieci, Klub Czytelnika, spotkania z literatami i podróżnikami. Czy w kulturalnej ofercie biblioteki, abstrahując od stanu pandemicznego, pojawią się nowe propozycje?

– Zależy mi na kontynuowaniu dotychczasowej działalności, poprzeczka naprawdę jest wysoko postawiona jeśli chodzi o działalność kulturalną i edukacyjną. Równie ważne będą dla mnie nowe technologie, które z pewnością pomogą w promocji czytelnictwa.

Z różnych powodów w bieżącym roku zabrakło odsłonięcia gwiazdy w mińskiej Alei Gwiazd Literatury. Gdyby mogła Pani wybrać twórcę, który okaże się kolejnym bohaterem tego wydarzenia to byłby nim?

– W zasadzie jedynym powodem jest sytuacja epidemiczna w której obecnie żyjemy. Aleja Gwiazd Literatury jest doniosłym wydarzeniem, które gromadzi wiele osób, nie tylko z okolic Mińska Mazowieckiego, w trakcie którego honorowany jest wybitny twórca, ale również odbywają się koncerty czy występy. Nie chcieliśmy tracić tego anturażu i ograniczać się w kreacji – z uwagi na obostrzenia epidemiczne – tego już rozpoznawalnego w kraju wydarzenia. Oczekiwana Gwiazda Literatury została już wybrana przez naszą Kapitułę, dlatego nie chciałabym już zmieniać tej decyzji. Będzie nią wybitny pisarz Wiesław Myśliwski, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej „Nike”.

Jednym z elementów historii miasta po 1989 roku była likwidacja, istniejących na jego obszarze, bibliotecznych filii. Pozostał tylko „rodzynek” mieszący się przy ulicy Kościuszki. Czy w obecnie, stale, rozrastającym się mieście tych punktów nie powinno być więcej?

– W tym roku obchodzimy dziesięciolecie funkcjonowania biblioteki w siedzibie przy ul. Piłsudskiego. Jest to miejsce, które spełnia najwyższe standardy działalności instytucji kultury oraz miejsce, które daje wielkie możliwości działania. Mamy zintegrowane, ale działające samodzielnie wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię, gralnię, pracownię komputerową, salę konferencyjną, w której odbywają się chociażby spotkania autorskie. Obecnego miejsca nie sposób porównywać z poprzednią siedzibą biblioteki, która siłą rzeczy miała liczne ograniczenia, chociażby lokalowe. Dlatego konieczne było funkcjonowanie stacjonarnych filii. Miasto rzeczywiście prężnie się rozwija i byłoby wspaniale, gdyby znalazło się miejsce na dodatkową placówkę, specjalistyczną filię biblioteczną typu Mediateka lub BiblioStacja. Wszystko jednak zależy od wsparcia finansowego i dobrej woli potencjalnych partnerów.

W dzisiejszych czasach człowiek jest zabiegany, życie szybko płynie, a biblioteka powinna wychodzić do czytelników na przeciw, być blisko nich, poprzez różne plenerowe inicjatywy oraz usługi cyfrowe. Warto zatem zwiększyć zasięg oraz mobilność biblioteki. Powiat miński może pochwalić się m.in. coraz większą liczbą osób, których książki pojawiają się na ogólnopolskim rynku wydawniczym. Monitorowanie tego pozytywnego zjawiska stanowi dla biblioteki…?

– Jako instytucja kultury jesteśmy otwarci na promowanie działalności lokalnych autorów, współpracę oraz organizowanie z nimi spotkań autorskich. W ostatnich dniach zaszczyciła nas Paula Er, Joanna Grajda, Artur Pomierny, którzy przekazali nam swoje najnowsze publikacje. Jesteśmy dumni, że twórcy z Mińska Mazowieckiego są cenieni w świecie kultury i coraz bardziej znani odbiorcom.

W czasie dotychczasowej pracy zawodowej w Pani polu zainteresowań znajdowało się funkcjonowanie bibliotek istniejących w powiecie mińskim. Wśród najważniejszych wyzwań, które obecnie stoją przed nimi może Pani wymienić?

-Działalność Bibliotek opiera się na bezpośrednim kontakcie z Czytelnikiem, dlatego najważniejszym wyzwaniem społecznym dla bibliotek jest nadal obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Mam jednak nadzieję, że wrócimy niebawem do rzeczywistości i nauczymy się żyć z wirusem. Dwie biblioteki publiczne w naszym powiecie (Siennica i Latowicz) otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę nowych placówek. To duże wyzwanie ale też ogromna radość i prestiż, że inwestujemy w kulturę. Niektóre instytucje będą miały również zmiany kadrowe, nowi dyrektorzy to również nowe wyzwania.

Wybiegając w przyszłość. Na co będzie mógł liczyć czytelnik z miasta nad Srebrną, który w 2025 roku, tuż przed zakończeniem Pani pierwszej kadencji w roli dyrektora, odwiedzi MBP w Mińsku Mazowieckim?

– To pytanie jest z kategorii życzeniowych. Chciałabym, aby czytelnik naszej Biblioteki nadal miał przestrzeń do nauki i pracy, aby mógł swobodnie korzystać z naszych zbiorów w wolnym dostępie. Poszerzymy ofertę o usługi zdalne i cyfrowe, jak e-booki i rezerwację materiałów bibliotecznych. Mam nadzieję, że system biblioteczny, z którego korzystamy umożliwi czytelnikom zarządzanie własnym kontem. W zależności od posiadanego budżetu oraz pozyskanych środków zewnętrznych Biblioteka będzie na bieżąco rozwijać skrzydła w stronę nowoczesnych technologii.

Coraz większą rolę w Mińsku Mazowieckim odgrywają przedstawiciele pokolenia, które w dorosłość weszło na przełomie stuleci. Posiadanie realnego wpływu na bieg współczesnej historii miasta to perspektywa, która wzbudza w Pani?

– Staram się patrzeć na świat pozytywnie i z nadzieją na lepsze jutro. Przyszłość należy do młodego pokolenia, a człowiek uczy się całe życie. W swojej działalności dużą uwagę poświęcamy dzieciom i młodzieży. Biblioteka jest miejscem, które skupia ludzi w każdym wieku i ma wpływ na ich rozwój, kształtuje kulturę środowiska lokalnego.

Dziękuję za rozmowę
Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/10/dyrektor-MBP-e1603195640418-1024x719.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/10/dyrektor-MBP-e1603195640418-300x300.jpgTomasz AdamczakAKTUALNOŚCIKULTURA
Od trzech miesięcy funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim pełni Karolina Wieczorek. Na stanowisku tym zastąpiła ona Elżbietę Sieradzińską. Pomysły na biblioteczne działania stanowiły jeden z elementów rozmowy przeprowadzonej z nową dyrektor MBP przez Tomasza Adamczaka. Pierwszego lipca objęła Pani funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim....