serbinów

Całkiem spore tłumy przyciągnął sobotni festyn zorganizowany 18 lipca na terenie przed Przedszkolem Miejskim nr 6 w dzielnicy Serbinów w Mińsku Mazowieckim. Jednak to nie wspólna zabawa była głównym celem imprezy. Podczas festynu zaprezentowano bowiem pierwsze koncepcje zagospodarowania terenu po zburzonych niedawno barakach.

Serbinów to jedna z najdynamiczniej zmieniających się dzielnic w mieście, a jednocześnie najbardziej zróżnicowana i pełna kontrastów. Zielone, zadbane osiedle budynków wielorodzinnych sąsiaduje z mieszkaniami socjalnymi w tzw. barakach. Obok nowo wybudowanych bloków rozwija się willowa część dzielnicy, którą od kolejnego osiedla budynków socjalnych oddziela dawny poligon. Nic zatem dziwnego, że to tutaj, w miejscu zburzonych baraków powstanie wzorcowa przestrzeń wspólna, która będzie miejscem integracji społecznej w ramach realizacji projektu Human Smart City czyli Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic.

Jednak, aby stworzyć wzorcową przestrzeń wspólną, projektanci musieli się dowiedzieć jakie oczekiwania mają mieszkańcy Serbinowa i co dla nich jest najważniejsze. Dlatego też od kilku tygodni trwały konsultacje społeczne dotyczące nie tylko zaaranżowania części wspólnej dzielnicy, ale również tego jak mieszkańcy wyobrażają sobie dalszy rozwój Serbinowa, czego im brakuje i które elementy infrastruktury miejskiej należałoby poprawić. Wszystko po to, by Mińsk Mazowiecki stawał się miastem przyjaznym, które oferuje mieszkańcom wysoki komfort życia w zakresie warunków mieszkania, pracy, załatwiania codziennych spraw, wypoczynku i udziału w kulturze, a przede wszystkim sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między ludźmi.

Efektem konsultacji są dwa projekty zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej, którą zaprezentowano podczas sobotniego pikniku. Projekty przewidują przestrzeń do wypoczynku, plac zabaw, zieleń. Projektanci pokazują możliwości wyboru oświetlenia, nawierzchni czy określonych funkcji projektowanej przestrzeni. Zachęcali też mieszkańców, by wnosili uwagi do przedstawionych propozycji, ponieważ efekt końcowy ma być odzwierciedleniem potrzeb społecznych mieszkańców dzielnicy.

Sobotni festyn zrealizował też zadania dotyczące integracji mieszkańców Serbinowa, którzy mogli wziąć udział w ekologicznej grze miejskiej, czy porozmawiać przy smakołykach z grilla. Oczywiście jak zwykle największą popularnością cieszyły się stanowiska z atrakcjami dla najmłodszych, którzy z wzajemną integracją rzadko mają problemy.

Oczywiście na końcowe efekty projektu trzeba jeszcze poczekać, jednak już dziś wiadomo, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w lokalnych wydarzeniach i warto zadbać, by odbywały się one częściej.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/07/smartcity-1024x576.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/07/smartcity-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Całkiem spore tłumy przyciągnął sobotni festyn zorganizowany 18 lipca na terenie przed Przedszkolem Miejskim nr 6 w dzielnicy Serbinów w Mińsku Mazowieckim. Jednak to nie wspólna zabawa była głównym celem imprezy. Podczas festynu zaprezentowano bowiem pierwsze koncepcje zagospodarowania terenu po zburzonych niedawno barakach. Serbinów to jedna z najdynamiczniej zmieniających się...