Jan Paweł II

Aby oddać szacunek i pamięć, nie tylko Papieżowi Janowi Pawłowi II, ale i osobom i instytucjom, które podjęły się trudu upamiętnienia Jego wiele znaczącego pontyfikatu, szczególnie dla Polaków, należy przypomnieć, że bodaj pierwszą związaną z Mińskiem Mazowieckim postacią, z mińską kulturą, która uwieczniła Papieża Polaka w twórczości był rówieśnik Karola Wojtyły, również urodzony w roku wiekopomnej Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, i podobnie jak Wojtyła poeta i prozaik, ale urodzony w Mińsku Mazowieckim ‒ piewca tejże nazwijmy mińskiej ziemi ‒ Tadeusz Chróścielewski, (honorowy obywatel miasta Mińska Mazowieckiego), który napisał kilka wierszy poświęconych Janowi Pawłowi II, a które to zawarł w kilku antologiach wydanych w skali Polski. I podobnie jak Papież Polak zmarły w 2005 r. Podobnie czyni obecnie miński poeta Krzysztof Szczypiorski.

Należy również przypomnieć, że w okresie PRL w ramach mińskiego oddziału Stowarzyszenia „Pax”, jego prezes, wspomniany Krzysztof Szczypiorski, (dziś już uhonorowany tytułem zasłużonego dla miasta Mińska Mazowieckiego), zorganizował dwie wystawy w prowadzonym przez siebie klubie „Pax-u” przy ul. Warszawskiej – pierwsza w 1987 r. z okazji trzeciej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny i rok później z racji 10-lecia pontyfikatu. Na te wystawy składały się głównie mało dziś znane prace, znanych ówczesnych artystów zasłużonych dla Mińska Mazowieckiego: Marka Nojszewskiego, (który od kilku lat ma w mieście rondo swego imienia), jak plansza pielgrzymek papieskich po świecie i również grafiki Marka Chabrowskiego w tym bazyliki w Wadowicach, uhonorowanego tytułem zasłużonego dla miasta Mińska Mazowieckiego.

Ale Papież Polak Jan Paweł II, to przede wszystkim, rzec można, honorowy obywatel samorządów polskich, gdyż spośród wielu zasłużonych dla Polski osób, bodaj właśnie Jan Paweł II jest najczęściej spotykanym honorowym obywatelem polskich samorządów, już najmniej 306 razy.

I tak, w roku kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II, z wniosku trzech mińskich stowarzyszeń do kapituły ds. tytułów honorowych, której mistrzem był, w jednej osobie, wieloletni, tak kustosz Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich, jak i prezes Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego wspomniany Krzysztof Szczypiorski, (obecnie sam również uhonorowany tym tytułem), a kanclerzem (sekretarzem) ówczesny wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego dziś uznany dr historii Janusz Kuligowski, (obecnie również uhonorowany tym tytułem), Rada Miasta 10 marca 1999 roku nadała Janowi Pawłowi II Papieżowi Kościoła Rzymsko-Katolickiego tytuł: Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki (Uchw. RM Nr VI/51/99). Było to w skali Polski jedno z pierwszych nadań honorowego obywatelstwa samorządu. (Podobnie uczyniły pobliskie samorządy w listopadzie 1999 r.: Rada Gminy w Halinowie ‒ Uchwałą Nr IX/123/99 z dnia 10 listopada, podobnie Rada Gminy w Mrozach 23 listopada ‒ Uchw. R.Gm. Nr XII/90/99 i Rada Miasta Kałuszyn 29 listopada ‒ Uchw. RM Nr XIV/86/99 oraz Rada Gminy w Stanisławowie 17 grudnia Uchw. R.Gm. Nr XIII/98/99). Tytuł został wręczony na audiencji indywidualnej na Watykanie 11 kwietnia 1999 r., w trakcie pielgrzymki z mińskiej parafii Św. Antoniego Padewskiego, dyplom wręczył Papieżowi ówczesny miński burmistrz Zbigniew Grzesiak, a symboliczne klucze miasta ówczesny jego radny Ryszard Luba.

Wcześniej 16 września 1996 r. na terenie przykościelnym mińskiej parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego miało miejsce poświęcenie wzniesionego jako wotum dziękczynne za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II pomnika mu poświęconego przez nuncjusza papieskiego ks. abp Józefa Kowalczyka i ordynariusza diecezji ks. bp Kazimierza Romaniuka. W kościele tym jest relikwiarz, (zrobiony z przetopionych precjozów ofiarowanych przez parafian), z kroplą krwi wówczas błogosławionego Jana Pawła II przekazanych 19 marca 2012 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie na ręce ks. proboszcza Jana Byrskiego. Dodatkowo w prezbiterium jest herb papieski, a w prawej części kościoła obraz ukazujący Papieża Polaka. Zaś na wierzy kościelnej jeden z trzech dzwonów im. Maryja, jest poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II – pierwszemu papieżowi z rodu Polaków. Także warto wymienić pamiątkę z błogosławieństwem papieskim dla mińskiego sanktuarium opiekuna ubogich.

Również wtedy w ramach nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej i procesji między mińskimi parafiami (od kościoła Św. Antoniego do kościoła NNMP), 22 września 1996 r. wzniesiono pamiątkową wolno stojącą płytę marmurową z wizerunkiem papieża przed frontem kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W samym zaś kościele po lewej stronie jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu od 27 kwietnia 2014 r. im. Jana Pawła II z portretem ukazującym papieża ufundowanym wówczas przez mińskie gimnazjum jego imienia. Nadto relikwie papieża z jego zakrwawionych szat.

Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w trakcie mszy świętej przed katedrą warszawsko-praską, 13 czerwca 1999 r., Papież, już w katedrze, poświęcił złotą koronę, (wykonaną z precjozów ze złota ofiarowanych przez wiernych) dla obrazu Matki Bożej Anielskiej, od 2000 już jako Matki Bożej Mińskiej, zwanej też Hallerowską lub wcześniej Akowską, dla kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który od doniosłej uroczystości 80. Rocznicy Cudu nad Wisłą w Mińsku Maz. za zgodą ordynariusza diecezji w dniu 17 sierpnia Roku Jubileuszowego 2000 ogłoszony został Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej. (Ostatnio upowszechnia się raczej termin Matka Boża Mińska). Koronę w tym wiekopomnym dniu nałożył ówczesny Prymas Polski Józef Kardynał Glemp i pierwszy ordynariusz warszawsko-praski (honorowy obywatel Mińska Maz. od 2001 r.) ks. bp. prof. Kazimierz Romaniuk, (który to w 1998 r. zezwolił na koronację obrazu). Dlatego w mińskim sanktuarium maryjnym jest pamiątka z błogosławieństwem papieskim dla sanktuarium miedzy prezbiterium a obrazem Matki Bożej Hallerowskiej.

Jak w każdej świątyni rzymskokatolickiej, i pewnie nie tylko, tak również w mińskich kościołach farnych w dniach, kiedy Jan Paweł II odchodził z tego świata na przełomie marca i kwietnia 2005 r. mińszczanie spotykali się na czuwaniach i nabożeństwach w intencjach Papieża Polaka, tak w świątyniach, jak na terenach szkół i placów.

Szczególnie duży wkład w dniach wielodniowej żałoby narodowej wnieśli w upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II mińscy harcerze ZHP i ZHR, organizując wespół spontaniczny żałobny pochód uliczny, bodaj najbardziej doniosły w historii miasta, pochód kilku tysięcy ludzi idących w ciszy, w blasku pochodni, świec oraz zniczy w asyście duszpasterstwa i „białej służby z czasów pielgrzymek” od placu przed kinem „Światowid”, gdzie najpierw w aurze nastrojowej muzyki obejrzano na ścianie historycznego zakładu mechanicznego Roguskich pokaz slajdów ze związków Mińska Maz. i mińszczan z papieżem, na następnie udano się pod pomnik papieża przed kościołem pw. Św. Antoniego Padewskiego, gdzie owe znicze na koniec postawiono.

W 2005 r. mińskie Gimnazjum Miejskie nr 2 przyjęło za patrona Jana Pawła II. Z dumą nosi zaszczytne imię, także po przekształceniu 1 września 2017 r. gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 3, gdyż taki patronat zobowiązuje.

Zaś w 88. rocznicę urodzin Karola Wojtyły znanego na świecie jako Jan Paweł II, to jest 18 maja 2008 r. przemianowano Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Hucie Mińskiej i nadano patronat Karola Wojtyły. (Jest to tu istotne, gdyż placówka ta współpracuje ze szkołami mińskimi w dziele upamiętniania papieża).

Powiatowy Dzień Papieski obchodzony jest co roku w październiku od 2008 r. Pierwsza edycja odbyła się z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża i nikt się nie spodziewał, że stanie się cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu powiatu mińskiego. Przedsięwzięcie jest unikatowe, bo tworzą je trzy szkoły: Szkoły Salezjańskie w Mińsku Maz., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Maz. i Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Co roku Powiatowy Dzień Papieski swoim mecenatem obejmują: starosta miński, burmistrz miński i wójt mińskiej gminy. Poza tym przedsięwzięciu patronują instytucje warszawskie ‒ Instytut Papieża Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II. Organizatorzy, z koordynatorką działań polonistką mińskiej „trójki” Izabelą Saganowską, dbają o wysoki poziom merytoryczny proponowanych działań i ich różnorodność. Starają się upowszechniać nauczanie papieża Polaka i integrować społeczność lokalną wokół tej wielkiej postaci. Działania kierowane są do różnych grup wiekowych i zawodowych. Do tej pory organizatorzy zaproponowali mieszkańcom powiatu mińskiego następujące formy uczczenia pamięci o Janie Pawle II: konkurs recytatorski, muzyczny, plastyczny, fotograficzny, literacki, dziennikarski, grę miejską, rozgrywki sportowe, spotkania z autorami książek o Janie Pawle II, koncerty, spektakle, happening uliczny, konferencję naukową, dyktando z papieża, Familiadę papieską, konkursy multimedialne, quiz znajomości historii Polski, konkurs na lapbook, wystawy i inne. Często podsumowaniom Powiatowych Dni Papieskich towarzyszą wydawnictwa w postaci folderów pokonkursowych. Wydano także specjalną broszurę z okazji 10-lecia tegoż dnia.

(Tu należy koniecznie dodać, że w Mistowie w gminie Jakubów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, która miejmy nadzieję, będzie włączona w Powiatowy Dzień Papieski).

Ale nie tylko we wspomnianych szkołach pamięć o Papieżu Polaku jest żywo kultywowana. W mińskim Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej już kilkukrotnie przypomniano o Nim na okolicznościowych wystawach, głównie publikacji i wydawnictw zwartych w szkolnej bibliotece, za sprawą wieloletniej kierownik biblioteki Zofii Wróblewskiej. Mianowicie, 2 kwietnia 2006 r. w 1. rocznicę śmierci papieża, 27 kwietnia 2014 r. z racji Jego kanonizacji oraz w 2015 r. z okazji Roku Świętego Jana Pawła II.

26 czerwca 2017 r., w ramach dekomunizacji, jedna z ważniejszych ulic w centrum miasta otrzymała miano Ulica Jana Pawła II.

Ostatnio równie mocno, co inne parafie, a z racji wezwania kościoła pw. patrona miasta Mińska Mazowieckiego Św. Jana Chrzciciela, coraz mocniej podkreśla mińskie dziedzictwo i w tej mierze bodaj przejmuje zdecydowanie palmę pierwszeństwa, jest parafia, której przewodzi jej wieloletni zasłużony proboszcz ks. Marian Sobieszek. Otóż kapłan ów doprowadził w dniu święta patrona miasta i odpustu parafialnego 24 czerwca 2006 r. do posadzenia przed wejściem do kościoła patrona miasta Dębu im. Jana Pawła II., wyhodowanego z żołędzi poświęconych przez Papieża Polaka Jana Pawła II w dniu 28 kwietnia 2004 roku jako daru leśników Ziemi Mińskiej. Także przed kościołem, spośród pięciu jest dzwon, który nosi imię „Jan Paweł II Wielki” i apel papieski Otwórzcie drzwi Chrystusowi, jak i dzwon Św. Katarzyna z sentencją Dar pracowników ZNTK w roku beatyfikacji bł. Jana Pawła II 1.05.2011 w Mińsku Mazowieckim, to jeszcze ostatnio w Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, w stulecie odzyskania Niepodległości w 2018 r. została odsłonięta i poświęcona przed bramą wjazdu na teren przykościelny parafii patrona miasta Św. Jana Chrzciciela tablica, gdzie pod tekstem o dziejowej wymowie jest sentencja Pokój Tobie Polsko! Jan Paweł II.

Artur Piętka
Muzeum Ziemi Mińskiej
redakcjaAKTUALNOŚCI
Aby oddać szacunek i pamięć, nie tylko Papieżowi Janowi Pawłowi II, ale i osobom i instytucjom, które podjęły się trudu upamiętnienia Jego wiele znaczącego pontyfikatu, szczególnie dla Polaków, należy przypomnieć, że bodaj pierwszą związaną z Mińskiem Mazowieckim postacią, z mińską kulturą, która uwieczniła Papieża Polaka w twórczości był rówieśnik...