kałuszyn

Na początku roku szkolnego dwudziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Szkoła Dialogu, działającego w ramach Forum Dialogu. Całe przedsięwzięcie zakończyło się konkursem na najlepsze projekty, poświęcone odkrywaniu żydowskiej historii danej miejscowości. Nagrodzone prace i ich autorów co roku można było poznać na Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie. W tym roku 17 kwietnia o godz. 10.00 wyjątkowo odbyła się Gala Szkoły Dialogu Online.

Wszystkie placówki, które wzięły udział w programie i przystąpiły do konkursu, otrzymały tytuł Szkoły Dialogu. Spośród 37 projektów wybrano najlepsze i przyznano nagrody w 4 kategoriach: „Różnorodność działań”, „Wpływ na lokalną społeczność”, „Innowacyjność” oraz „Odkrywanie historii”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, którzy stali się ekspertami od historii kałuszyńskich Żydów, zostali wyróżnieni w kategorii „Różnorodność działań”. Biorąc pod uwagę ogrom pracy, który włożyli w swój projekt, nagroda jest w pełni zasłużona. Uczniowie pod opieką Moniki Marciniak i Katarzyny Mroczek z wielkim zaangażowaniem wyruszyli w osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka i podjęli z ogromną pasją wiele inicjatyw. W poszukiwaniu cennych wiadomości i najróżniejszych ciekawostek przeprowadzili wywiady z członkami swoich rodzin oraz najstarszymi mieszkańcami miejscowości. Były to historie ich bliskich, czasem widziane na własne oczy, a czasem zasłyszane. Skrupulatnie je nagrywali i notowali, dzięki temu powstało aż 5 wywiadów. Oprócz tego wnikliwie przeglądali zeszyty „Roczników Kałuszyńskich”, a także archiwum starych fotografii. Wreszcie, to właśnie uczniowie stali się przewodnikami dla swoich rówieśników po miejscach związanych z historią Żydów w Kałuszynie, takich jak brukowany rynek, synagoga, getto, budynek straży, stary i nowy kirkut. Przed wycieczką uporządkowali teren przy pomniku poświęconym pamięci lokalnych Żydów, a także zadbali o profesjonalne nagłośnienie. Dla uczestników spaceru przygotowali: mapę ze szczegółową trasą wyprawy, wystawę zdjęć, projekcję starych filmów, koncert muzyki żydowskiej, poczęstunek z tradycyjną macą i słodkimi racuchami oraz interaktywny quiz z nagrodami. Dzięki temu w rówieśnikach udało im się rozbudzić ciekawość lokalnej historii, a efekty ich działań można oglądać na stworzonej przez nich stronie internetowej, która jest małą encyklopedią wiedzy o Żydach Kałuszyna.

Monika Marciniak
redakcjaAKTUALNOŚCI
Na początku roku szkolnego dwudziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Szkoła Dialogu, działającego w ramach Forum Dialogu. Całe przedsięwzięcie zakończyło się konkursem na najlepsze projekty, poświęcone odkrywaniu żydowskiej historii danej miejscowości. Nagrodzone prace i ich autorów co roku można...