palma

Wójt Gminy Jakubów oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Anny w Jakubowie ogłaszają „Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie Palmy Wielkanocnej oraz dostarczenie jej w dniu 5 kwietnia 2020r. na Plac Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 kwietnia 2020 roku.

CELE KONKURSU

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą  Palmową i Okresem Wielkanocnym.
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz grupy zorganizowane, własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej.
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
6. Integracja społeczności lokalnej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Jakubów oraz parafian Parafii Jakubów.
Uczestnikiem konkursu może być osoba, szkoła, koło seniorów, koło gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne.
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
Do wykonania palmy należy użyć naturalnych materiałów (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty), bibuła, krepina, wstążka, itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.
Minimalna długość palmy 1,5 metra do max. 3 metrów.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną palmę.
Palmę należy dostarczyć 5 kwietnia 2020r. (Niedziela Palmowa) na Mszę Świętą o godz. 11.00 do Kościoła pw Św. Anny w Jakubowie. Uczestnicy będą wraz z palmami uczestniczyć w procesji. Następnie w wyznaczonym miejscu przy pomniku Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie nastąpi prezentacja palm.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 kwietnia 2020r. przy pomniku Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie.
Komisja powołana przez organizatora oceni i wybierze 3 najpiękniejsze palmy.
Komisja przyzna za pierwsze trzy miejsca nagrody pieniężne, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.
Palmy będą prezentowane do Niedzieli Wielkanocnej.
Zgłoszenia Palm do konkursu należy dokonać do 2 kwietnia 2020r. w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. nr 13, wg  karty zgłoszeń, która stanowi załącznik do Regulaminu.
W przypadku wzięcia udziału w konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda/oświadczenie, rodzica/opiekuna.
Szczegółowe informacje o konkursie udziela Ewa Klepacka w Urzędzie Gminy Jakubów tel. 25/758-20-41.

OCENA PRAC

Przy ocenie palm wielkanocnych Komisja będzie brała pod uwagę: dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, estetykę wykonania pracy, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/03/R-konkurs-palma.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/03/R-konkurs-palma-300x300.jpgredakcjaCO? GDZIE? KIEDY?
Wójt Gminy Jakubów oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Anny w Jakubowie ogłaszają „Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie Palmy Wielkanocnej oraz dostarczenie jej w dniu 5 kwietnia 2020r. na Plac Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 kwietnia 2020 roku. CELE...