biblioteka

Ponad 1,2 mln zł pozyskała gmina Siennica na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy. 11 lutego podpisano umowę dotyczącą tej inwestycji. Strony umowy reprezentowali: Zamawiający –  wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, dyrektor GBP Elżbieta Jurkowska i skarbnik gminy Renata Nowakowska oraz wykonawca – pełnomocnik Konsorcjum Michał Wojtasik, reprezentujący Konsorcjum firm: FECTUM S.A. (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski (Partner Konsorcjum).

Przedmiotem umowy jest budowa 3-funkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz parkingiem oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia terenu a także tarasu dydaktyczno-historycznego. W kosztach realizacji całego zadania partycypuje Gmina Siennica i Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy. Po złożeniu podpisów Wójt Stanisław Duszczyk i Dyrektor Elżbieta Jurkowska udali się na plac budowy, gdzie dokonali symbolicznego wbicia łopaty pod budowę tego obiektu. Inwestycja dotycząca budowy budynku biblioteki realizowana jest jako zadanie „Biblioteka dla Siennicy” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, na którego realizację Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 273 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/03/A-siennica-1024x576.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2020/03/A-siennica-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCI
Ponad 1,2 mln zł pozyskała gmina Siennica na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy. 11 lutego podpisano umowę dotyczącą tej inwestycji. Strony umowy reprezentowali: Zamawiający –  wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, dyrektor GBP Elżbieta Jurkowska i skarbnik gminy Renata Nowakowska oraz wykonawca – pełnomocnik Konsorcjum...