sąd

11 stycznia w całej Polsce odbyły się manifestacje w ramach Marszu Tysiąca Tóg. W Warszawie marsz z udziałem sędziów z całej Europy przeszedł pod hasłem: „Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”. Uczestnicy marszu wyszli na ulice, by domagać się wolności wymiaru sprawiedliwości od ingerencji politycznych oraz utrzymania niezależności sędziów. W protestach wzięli udział również mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. Wielu z nich pojechało do Warszawy, inni manifestowali przed budynkiem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Niezależność wymiaru sprawiedliwości od politycznych ingerencji to podstawa trójpodziału władzy gwarantowana w Art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym czytamy: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.” Możliwość ingerencji w sądowniczą niezależność, politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują wprowadzić z pomocą tzw. ustawy kagańcowej, dającej narzędzia do upolitycznienia sądów i represjonowania niezależnych sędziów. I właśnie przeciwko takim zapisom sędziowie, adwokaci oraz zwykli mieszkańcy wyszli w sobotę na ulice.

– W tej chwili próbuje się w naszym kraju stworzyć sytuację, w której powoli i stopniowo tym, którzy decydują o życiu prawnym w Polsce odbiera się prawo do obiektywizmu. Zaczyna się od wielkich spraw, które dla nas są wydają się być obojętne, ale przyjdzie taki moment, że każdy z nas tą zmianą prawa, która w tej chwili jest przygotowywana, zostanie dotknięty. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest zadbać o to, aby do tego nie doszło – mówił znany miński samorządowiec i działacz społeczny Jerzy Maciejewski. Podkreślał też, że obecna władza tworzy takie prawo, które przede wszystkim ma przynosić jej osobiste korzyści.

– Nigdy do tej pory w Polsce tak nie było, a dziś ktoś o to zadbał tworząc takie prawo, żeby im było dobrze. A jeśli my nie chcemy się temu prawu podporządkować to za chwilę zostaniemy wyeliminowani – mówił Maciejewski.

W sobotę przed mińskim sądem protestowało kilkadziesiąt osób. Większość z nich już wielokrotnie podczas protestów, marszów i manifestacji upominała się o poszanowanie prawa i Konstytucji przez obecnie rządzących. Tym razem oprócz biało-czerwonych flag manifestujący przynieśli też flagi unijne licząc na to, że wspólnota Unii Europejskiej zahamuje dążenia Prawa i Sprawiedliwości do całkowitego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
11 stycznia w całej Polsce odbyły się manifestacje w ramach Marszu Tysiąca Tóg. W Warszawie marsz z udziałem sędziów z całej Europy przeszedł pod hasłem: „Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”. Uczestnicy marszu wyszli na ulice, by domagać się wolności wymiaru sprawiedliwości od ingerencji politycznych oraz utrzymania niezależności sędziów....