Aluminium jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w różnych gałęziach techniki. Ze względu na szerokie zastosowanie potrzebne są coraz to nowe techniki obróbki oraz doskonalenie technik już znanych. Obróbka skrawaniem należy do technik dobrze już znanych i ciągle udoskonalanych. Dzięki dążeniu do doskonałości możemy spełniać coraz wyższe wymogi co do kształtu, wielkości i właściwości uzyskanych produktów. Skrawalność aluminium i jego stopów jest oceniana jako dobra. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów. Współczynnik rozszerzalności liniowej jest stosunkowo wysoki, co wprowadza konieczność obfitego chłodzenia, zwłaszcza gdy wymagana jest wysoka precyzja wykonania. Niski współczynnik sprężystości wzdłużnej powoduje, że łatwo o odkształcenia obrabianego materiału. Jest to więc nic innego jak wysoka elastyczność aluminium i większości jego stopów. Na ogół jest to ceniona zaleta, jednak da obróbki skrawaniem to raczej wada tego materiału. Glin charakteryzuje się także wysoką przewodnością cieplną. Podczas procesu obróbki ważne jest też odprowadzania wiórów. Na ogół powstają długie wióry wstęgowe, które często oplatają narzędzie, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Obrabiarki CNC charakteryzują się wysoką dynamiką procesu i ograniczonymi możliwościami ingerencji operatora, dlatego wióry wstęgowe są dla nich szczególnie niekorzystne. Aby ograniczyć negatywny wpływ wiórów na bezpieczeństwo, stosuje się ciecze obróbkowe. Ważnym elementem obróbki aluminium jest przewidywanie zużycia narzędzi. Następuje to najczęściej wskutek dyfuzji z materiałem, z którego wykonane jest narzędzie, jednak może także wystąpić zużycie ścierne. W celu ograniczenia tego zjawiska stosuje się odpowiednie pokrycia ostrza.

Aby obróbka skrawaniem zakończyła się sukcesem, należy dobrać odpowiednią siłę skrawania. Każdy stop będzie wymagał innej siły. Istotna jest także prędkość skrawania. Należy przy tym cały czas mieć na uwadze plastyczność materiału, więc nawet w przypadku najtwardszych stopów aluminium nie wolno przesadzić z siłą skrawania.

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/11/skrawanie-aluminium-1024x683.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/11/skrawanie-aluminium-300x300.jpgredakcjaSPONSOROWANE
Aluminium jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w różnych gałęziach techniki. Ze względu na szerokie zastosowanie potrzebne są coraz to nowe techniki obróbki oraz doskonalenie technik już znanych. Obróbka skrawaniem należy do technik dobrze już znanych i ciągle udoskonalanych. Dzięki dążeniu do doskonałości możemy spełniać coraz...