Odpowiedzialność za usunięcie wyrobów zawierających azbest spoczywa na właścicielach nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ostateczny termin usunięcia azbestu to koniec 2032 roku.

Usunięcie azbestu z terenu nieruchomości – możliwości finansowania.

Przed wymianą pokrycia dachowego warto sprawdzić, jakie są możliwości dofinansowania na terenie danej gminy. Część gmin wprowadziła dotacje z własnych środków lub przy wsparciu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Ważne, żeby zapoznać się z warunkami dofinansowania przed podjęciem prac. W niektórych przypadkach odbiór wyrobów azbestowych zleca gmina, w innych refunduje koszty poniesione przez właściciela.

W 2019 roku uruchomiony został „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zakładający wsparcie finansowe dla gmin. Program będzie realizowany do końca 2023 roku, można się spodziewać, że dzięki niemu zwiększą się szanse na uzyskanie dofinansowania w zakresie usuwania azbestu.

Wymiana pokrycia dachowego z azbestem – jakie podjąć kroki?

Przystępując do usuwania płyt azbestowo – cementowych, należy zabezpieczyć środki nie tylko na ich usunięcie, ale także na nowe pokrycie dachowe. Następnie w zależności od możliwości dofinansowania, należy skorzystać z firmy wskazanej przez gminę lub samodzielnie znaleźć wykonawcę prac. Wybierając firmę, należy sprawdzić, czy ma stosowne uprawnienia np. w ogólnodostępnej bazie azbestowej. Demontaż azbestu wymaga dokonania zgłoszenia w odpowiednim organie architektoniczno – budowlanym. Azbest po usunięciu z dachu powinien być zabezpieczony i niezwłoczne przetransportowany do miejsca utylizacji.

Dlaczego nie można usuwać azbestu samodzielnie?

Płyty azbestowe stanowiące pokrycie dachu nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia, dopóki nie są uszkodzone. Ich demontaż wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia. W wyniku uszkodzeń powstaje groźny dla zdrowia człowieka pył azbestowy. Dlatego prace te powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przygotowane firmy, które zatrudniają przeszkolonych pracowników. Jedną z firm z długoletnim doświadczeniem w zakresie usuwania azbestu jest Delta Tomasz Wejman, gwarantująca przeprowadzenie prac z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dochowanie wszystkich procedur. Firma posiada także stosowne uprawnienia do prac związanych z demontażem i transportem azbestu. Ze szczegółową ofertą firmy można się zapoznać na tutaj: http://azbestdelta.pl.

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-pozbyc-sie-azbestu-1024x678.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-pozbyc-sie-azbestu-300x300.jpgredakcjaSPONSOROWANE
Odpowiedzialność za usunięcie wyrobów zawierających azbest spoczywa na właścicielach nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ostateczny termin usunięcia azbestu to koniec 2032 roku. Usunięcie azbestu z terenu nieruchomości – możliwości finansowania. Przed wymianą pokrycia dachowego warto sprawdzić, jakie są możliwości dofinansowania na terenie danej gminy. Część gmin wprowadziła dotacje z własnych...