sienniczka

„Nasza Gmina Jakubów”, „MiM”, „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, „Informacje Gminy Halinów”, „Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie”, „Nasze Mrozy”, „Cegiełka”, „…Kałuszyńskie”, „Głos Ziemi Mińskiej” i „Dobre Wieści” to tytuły większości czasopism ukazujących się w gminach powiatu mińskiego. Najmłodszym wśród nich jest „Sienniczka” pismo, które niedawno zadebiutowało w gminie Siennica. Wydawcą publikacji jest siennicka gminna biblioteka publiczna.

– Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer nowego czasopisma „Sienniczka”. Inspiracją do jego wydania jest bogaty i stale poszerzający się kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych, szkolnych oraz gminnych, na które chcemy szczególnie zwrócić uwagę lokalnej społeczności. „Sienniczka” będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu oraz biblioteki. W wersji papierowej wszystkie numery czasopisma zasilą Dział Wydawnictw Regionalnych siennickiej Biblioteki. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do współpracy przy tworzeniu następnych edycji „Sienniczki” – napisała we wstępie do pierwszego wydania czasopisma dyrektor GBP w Siennicy Elżbieta Jurkowska.

Udostępniona do lektury mieszkańcom gminy i powiatu pozycja została podzielona na kilka działów. W związku z tym „S jak sprawny urząd” przynosi informacje dotyczące działań podejmowanych przez lokalnych przedstawicieli władzy samorządowej. W „S jak solidna edukacja” znajdują się wieści przybliżające sukcesy i działania podejmowane przez gminne placówki oświatowe”. Z kolei „S jak spotkanie z kulturą i książką” poświęcone jest szeroko pojętym, miejscowym, wydarzeniom kulturalnym. W czasopiśmie znalazło się też miejsce na „S jak skróty wydarzeń”, „S jak sukcesy sportowe” i „S jak skupisko rozmaitości”.

Całość bogato ilustrowanego periodyku bardzo dobrze uzupełniają przejrzyste „S jak siennickie kalendarium” i „S jak słowem wstępu”. – Chcę aby czasopismo ukazywało się systematycznie, opisując wydarzenia związane z gminą, promując ważne i ciekawe inicjatywy mieszkańców, informując o działaniach samorządu, stowarzyszeń oraz instytucji. Jest to niewątpliwie najlepsza forma kontaktu z mieszkańcami w każdym wieku – zauważył na łamach „Sienniczki” wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk. Nad wskazanymi przez niego celami pracuje zespół redakcyjny czasopisma. Utworzyły go Monika Pszkit i Elżbieta Jurkowska.

Tomasz Adamczak

Na łamach naszego tygodnika zamieszczam artykuły dotyczące różnej tematyki. Choć jestem odpowiedzialny za dział sportowy i przygotowywanie rubryki „Co?Gdzie?Kiedy?” nie obce mi jest pisanie relacji z wydarzeń kulturalnych i samorządowych z powiatu mińskiego, a także garwolińskiego. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i mężem albo mężem i ojcem. W wolnym czasie zbieram grzyby, tracę pieniądze na allegro, chodzę do biblioteki oraz skaczę ze spadochronem.
Tomasz Adamczak

Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/08/A-wydawnictwa-740x1024.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/08/A-wydawnictwa-300x300.jpgTomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
„Nasza Gmina Jakubów”, „MiM”, „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, „Informacje Gminy Halinów”, „Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie”, „Nasze Mrozy”, „Cegiełka”, „…Kałuszyńskie”, „Głos Ziemi Mińskiej” i „Dobre Wieści” to tytuły większości czasopism ukazujących się w gminach powiatu mińskiego. Najmłodszym wśród nich jest „Sienniczka” pismo, które niedawno zadebiutowało w gminie Siennica. Wydawcą publikacji...