dworzec
Fot. Dekada S.A.

Trwają przygotowania do budowy nowego dworca PKP w Mińsku Mazowieckim. Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i czeka na decyzję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem za nieco ponad dwa lata mińszczanie będą się cieszyć nowym dworcem kolejowym i autobusowym, a w pakiecie dostaną też kolejną galerię handlową.

O budowie nowoczesnego dworca w Mińsku Mazowieckim mówi się od lat. Stare, od lat nie remontowane obiekty bardziej straszą niż zachęcają do użytkowania. Brakuje nie tylko poczekalni z prawdziwego zdarzenia, ale nawet cywilizowanych toalet. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu mówiło się o potrzebie nowej inwestycji. Kilka lat temu te dość mgliste plany zaczęły się krystalizować, a prace nad projektem inwestycji związanej z budową nowego dworca i obiektów towarzyszących nabrały tempa. Podczas konsultacji z władzami miasta wyłonił się obraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego. Burmistrzowi Mińska Mazowieckiego Marcinowi Jakubowskiemu zależało, aby wraz z nowym dworcem PKP wybudowano także dworzec autobusowy oraz miejsca parkingowe. Dworzec oprócz swojej podstawowej funkcji związanej z obsługą podróżujących miał też, wzorem wielu innych miast, oferować atrakcyjną galerię handlową. Aby taka inwestycja była możliwa, władze miasta w ubiegłym roku uchwaliły dla tego terenu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dopuszcza realizację tak dużej inwestycji.

Nowe centrum handlowo – komunikacyjne realizować będzie spółka Dekada, która wybudowała kilkanaście podobnych obiektów. To właśnie ta spółka odkupiła od upadającego PKS-u teren dworca autobusowego, który będzie stanowił znaczącą część inwestycji.

– Lokalizacja dworca autobusowego nie ulegnie zmianie. Będzie on częścią Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego obejmującego dworce: kolejowy i autobusowy oraz centrum handlowo-usługowe. Planujemy współpracę ze wszystkimi przewoźnikami. Główni najemcy w galerii to sieciowe sklepy i punkty usługowe. Są również mniejsze powierzchnie i mogą je wynająć lokalni przedsiębiorcy. Poziom najmu wynosi obecnie około 70 procent – mówi Aleksander Walczak prezes Dekada SA.

Już dziś wiadomo, że w nowym centrum handlowym znajdą się znane mińszczanom sieci: CCC, RTVEuroAGD i Pepco. Pojawi się też drogeria Hebe salon jubilerski Briju oraz międzynarodowa sieć sklepów obuwniczych Deichmann. W sumie dla najemców przewidziano aż 4300 m2 powierzchni. Dla klientów galerii oraz użytkowników dworca zaplanowano 230 miejsc parkingowych.

Jak podkreśla Aleksander Walczak rozpoczęcie budowy zaplanowano na początek 2020 roku. Jeśli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności budowa powinna potrwać nieco ponad półtora roku. Oficjalne otwarcie zaplanowano bowiem na drugą połowę 2021 roku.

Komunikacyjny czterdziestolatek

Ostatni dzień lipca bieżącego roku przyniesie okrągłą rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń mających miejsce w powojennej historii Mińska Mazowieckiego. Za kilkanaście dni czterdzieści lat minie od oficjalnego oddania do użytku nadsrebrzańskiego kompleksu dworcowego. Realizacja tej inwestycji, istotnej dla miasta i ziemi mińskiej, rozpoczęła się we wrześniu 1975 roku. I choć jej uroczyste zakończenie świętowano 31 lipca 1979 roku nie oznaczało to jednak, że osoby bezpośrednio zaangażowane w urzeczywistnienie projektu budowy ostatecznie zeszły z jej placu.

Zgodnie z zamierzeniem inwestora zadania, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie przewidywano, że nowy dworzec miał składać się z takich obiektów jak dwa pawilony obsługi podróżnych, odrębne dla ruchu kolejowego i autobusowego, zespół placów stanowisk przyjazdowo – odjazdowych oraz postojowych PKS z myjnią autobusów, nowych peronów kolejowych oraz dwóch kładek nad torami łączącymi te perony i obydwie części miasta z zespołem dworcowym. Kwartet projektowych obiektów uzupełniał budynek administracyjno – socjalny przeznaczony dla pracowników PKP i PKS. W jego murach miały też znaleźć swoje siedziby urząd pocztowy i komisariat Milicji Obywatelskiej. Warto podkreślić, że partycypantami przy realizacji komunikacyjnego pomysłu były Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS i Urząd Pocztowy.

– Nowy zespół dworcowy PKP i PKS, odznaczający się wysoką funkcjonalnością i ciekawym rozwiązaniem urbanistyczno – architektonicznym umożliwi wybitne polepszenie warunków podróżowania i poziomu obsługi podróżnych w komunikacji mieszanej kolej – autobus, co ma szczególne znaczenie dla  dużej liczby pracowników dojeżdżających do zakładów pracy i młodzieży do szkół, znaczą poprawę warunków pracy personelu PKP i PKS oraz całkowite uporządkowanie tego rejonu miasta pod względem architektoniczno – urbanistycznym – czytamy w okolicznościowym prospekcie zatytułowanym „Dworzec kolejowo – autobusowy w Mińsku Mazowieckim.

Rozpoczęcie budowy wrzesień 1975”. Projekt dworca opracowało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie pod kierunkiem inżyniera Jerzego Wysińskiego i magistra inżyniera architektury Eugeniusza Bąkowskiego. Na generalnego wykonawcę koniecznych robót wyznaczono Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7 w Warszawie. O przygotowanie konstrukcji stalowej dworca i kładek miała zadbać Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim. Przysłowiową cegiełkę przy urealnieniu inwestycji miały też dołożyć Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych w Radzyminie, Rejonowy Urząd Teletechniczny w Warszawie i Rejon Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim. – Łączna kubatura budynków dworcowych wynosi 25 000 metrów sześciennych, a całkowity koszt inwestycji 110 000 000 złotych. Dworzec obsługiwać będzie w godzinach szczytowego natężenia ruchu 3300 podróżnych kolejowych i autobusowych – napisano we wspomnianym już prospekcie. Budowę kompleksu zainaugurowała uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego. Swoją obecnością zaszczycili ją m.in. poseł na Sejm PRL Stanisław Antoszewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach Zbigniew Huczek, sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Mińsku Mazowieckim Krzysztof Kiraga i naczelnik miasta Mińsk Mazowiecki Stanisław Gołaszewski.

Po niespełna czterech latach od rozpoczęcia prac na obecnym mińskomazowieckim Placu Dworcowym odbyło się z kolei, podniosłe w przebiegu, udostępnienie do użytku nowego, w krajobrazie Mińska Mazowieckiego, obiektu komunikacyjnego. Punktualnie o godzinie czternastej 31 lipca 1979 roku orkiestra reprezentacyjna PKS odegrała hymn narodowy. Następnie i sekretarz KM PZPR w Mińsku Mazowieckim Wiesław Zajączkowski dokonał otwarcia uroczystości. Najważniejszym jej gościem okazał się członek Biura Politycznego sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Babiuch. W przecięciu okolicznościowej wstęgi towarzyszyli mu pierwsza sekretarz KW PZPR Zofia Grzebisz – Nowicka i minister komunikacji Mieczysław Zajfryd.

– Dostojni goście oraz przedstawiciele miejscowych zakładów pracy, młodzież, podróżni zwiedzają pomieszczenia dworcowe. Jasne, przestronne hale pasażerskie, wygodne, estetyczne świetlice. Od tej chwili wszystko to będzie służyło wygodzie podróżnych. Inwestycja ta jest bowiem pierwszym zespołem dworcowym, zrealizowanym w oparciu o wzorcowy model resortu komunikacji, opracowany dla miast średniej wielkości, w ramach generalnego porządkowania i doskonalenia systemu obsługi podróżnych. Następne tego typu obiekty zbuduje się w Tłuszczu, Wołominie, Nasielsku i Małkini – napisał w relacji z wydarzenia dziennikarz „Trybuny Mazowieckiej”.

Dodajmy, że goszczący w mieście nad Srebrną sekretarz Edward Babiuch wziął także udział we wręczeniu sztandaru KM PZPR w Mińsku Mazowieckim i przekazaniu legitymacji członkowskich 150 kandydatom do wstąpienia w szeregi politycznej organizacji. – Miasto powitało ten dzień w odświętnej szacie. Udekorowane flagami domy, zakłady pracy, uporządkowane ulice, skwery i osiedla. Przyczynili się do tego sami mieszkańcy. Załogi zakładów pracy, samorządy mieszkańców, organizacje młodzieżowe i społeczne podjęły w ramach Obywatelskiego Czynu 35 – lecia zobowiązania na rzecz miasta i zakładów pracy wartości blisko 75 milionów złotych. Zbudowano już 3 nowe obiekty sportowe, 5 placów gier i zabaw, 2 punkty gastronomiczne, ulice i chodniki. Załogi 14 przedsiębiorstw zaciągnęły warty produkcyjne – zrelacjonował czytelnikom ten ważny dla miasta dzień przedstawiciel mediów.  W ten sposób oficjalnie na planie Mińska Mazowieckiego pojawił się wygodny dla podróżnych kompleks komunikacyjny. Przez czterdzieści lat przewinęli się przez niego niezliczeni podróżni podążający do miejscowości rozsianych na wszystkich kontynentach. (ta)

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
Fot. Dekada S.A. Trwają przygotowania do budowy nowego dworca PKP w Mińsku Mazowieckim. Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i czeka na decyzję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem za nieco ponad dwa lata mińszczanie będą się cieszyć nowym dworcem kolejowym i autobusowym, a...