4 czerwca

4 czerwca 1989 Polacy w demokratyczny sposób wybrali wolność. To nie były jeszcze w pełni wolne wybory, ale to dzięki nim rozpoczął się demontaż poprzedniego ustroju. Zanim jednak karty do głosowania wpadły do urn, ogromną pracę wykonali członkowie Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. To oni czuwali nad zgłaszaniem kandydatów, przebiegiem kampanii i dbali, by te pierwsze, częściowo wolne wybory były przeprowadzone uczciwie. 30 lat później, 5 czerwca 2019 roku podczas obchodów jubileuszu pierwszych częściowo wolnych wyborów to właśnie członkowie Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – Mińsk Mazowiecki byli głównymi bohaterami uroczystości.

Niezależnie od wieku, bagażu doświadczeń czy politycznych poglądów niemal każdy wie, że 4 czerwca 1989 roku wydarzyło się coś wyjątkowego. Po porozumieniach Okrągłego Stołu wyniki częściowo wolnych wyborów były namacalnym dowodem na to, że Polska się zmienia. Głosowanie w tych wyborach pokazało, że Polacy chcą żyć w kraju, w którym szanuje się prawa obywatelskie i wolność każdego człowieka. Jednak jeszcze w trakcie kampanii wyborczej mimo ogromnych nadziei była niepewność i strach, czy te wybory naprawdę otworzą nam drzwi do wolnego świata, czy nie są kolejną pułapką zastawioną na opozycję. I właśnie w takich warunkach powstawały Lokalne Komitety Obywatelskie. Taki komitet pod przewodnictwem Stefana Frelaka, działacza podziemnej Solidarności powstał w powiecie mińskim. Ponad 150 osób zaangażowało się w przygotowania pierwszych wolnych wyborów wykazując się odwagą i determinacją. Pamiętali o tym organizatorzy mińskich uroczystości z okazji 30 rocznicy wyborów 4 czerwca.

5 czerwca w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Poprowadził ją pomysłodawca i inicjator obchodów dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej. Głównymi bohaterami wieczoru byli członkowie Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – Mińsk Mazowiecki. Wśród nich nie zabrakło posła ziemi mińskiej Czesława Mroczka, który 30 lat temu był wiceprzewodniczącym LKO „Solidarność” – Mińsk Mazowiecki. Gośćmi uroczystości byli też przedstawiciele władz powiatu mińskiego oraz miejscy samorządowcy z burmistrzem Marcinem Jakubowskim.

– Witam państwa na miejskim święcie wolności i solidarności. Są z nami wyśmienici i wspaniali goście – członkowie Lokalnych Komitetów Obywatelskich z 1989 roku. Kiedy 4 czerwca 1989 roku kończył się w Polsce komunizm miałem 14 lat i nie wyobrażam sobie jak potoczyłoby się moje życie, gdyby nie tamte wybory. Polacy wybrali lepszą przyszłość dla nas, dla przyszłych pokoleń. Radość po tych wyborach była tak wielka jakbyśmy przynajmniej wygrali z Brazylią w piłkę nożną. I chociaż wielu architektów tamtych zmian nie do końca wierzyło, że to wszystko się utrzyma, jednak porażka PZPR była tak druzgocąca a radość i euforia Polaków tak wielka, że nic nie było już w stanie nam tej wolności odebrać. Dlatego dzisiaj dziękujemy wam bohaterowie tamtych dni za to, że możemy żyć w wolnym kraju – mówił Marcin Jakubowski.

Dla wszystkich członków Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – Mińsk Mazowiecki Muzeum Ziemi Mińskiej oraz miasto Mińsk Mazowiecki przygotowało specjalne medale pamiątkowe z okazji 30-lecia wyborów 4 czerwca. Członkowie LKO otrzymali też okolicznościowe przypinki, które przekazali obecnej na sali młodzieży. Ta wolnościowa sztafeta pokoleniowa była swego rodzaju przesłaniem, że o wolność trzeba nieustannie dbać i że jest to zadanie dla kolejnych pokoleń.

– Jak widać za naszego życia działa się wielka historia, która w jakiejś mierze była naszym udziałem. Pamiętamy wszystkie zrywy, które były na przestrzeni dziejów PRL-u i wreszcie przyszedł rok 78 i wybór papieża Polaka, a potem rok 79 i zobaczyliśmy, że istnieje wielka wspólnota. Wspólnota, z której nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, wspólnota wyrastająca z wielowiekowej polskiej tradycji. Efektem tego poczucia wspólnoty i wiary, że nasz los można jeszcze zmienić była Solidarność – wielki ruch społeczny. Ten ruch został złamany, pamiętamy stan wojenny, lata beznadziei, biedy i braku perspektyw. Pamiętamy ten przegrany strajk Solidarności z 88 roku i wydawało się, że już nic się nie zmieni, ale pojawiła się propozycja porozumienia, obrady Okrągłego Stołu, które zakończyły się na początku kwietnia 89 roku i w kilka tygodni zaczęła się kampania wyborcza. Tego czasu było bardzo mało i w Mińsku już 17 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Część z tych osób jest na sali – mówił poseł Czesław Mroczek przypominając niezwykle dynamiczne działania mińskiego LKO.

Podkreślał też, że efektem tych działań jest dzisiejsza wolna Polska. Polska należąca do NATO i Unii Europejskiej, Polska otwarta na świat i będąca równym partnerem dla innych krajów.

O Komitetach Obywatelskich mówił też podczas krótkiego wykładu historycznego gość specjalny uroczystości Zbigniew Gruza – redaktor naczelny wydawnictwa Karta. Podkreślił, że Mińsk Mazowiecki jest jednym z niewielu miast, w którym celebrując jubileusz 30-lecia wyborów 4 czerwca na pierwszym miejscu stawia się członków Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. Dopełnieniem wieczoru był klimatyczny koncert Leszka Wójtowicza, który stwierdził, że wśród członków LKO czuje się tak, jakby występował w gronie przyjaciół.

Członkowie Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” – Mińsk Mazowiecki

Krzysztof Banaszek
Leszek Bartnicki
Zygmunt Bartnicki
Henryk Bąk
Janusz Biernat
Gertruda Błaszczak
Tadeusz Błaszczak
Janusz Bodecki
Janusz Bodecki
Władysław Bontruk
Alina Borucka
Janina Bożym
Józef Budzyński
Leszek Celej
Zbigniew Chabiera
Stanisław Chmiel
Marianna Chrościcka
Maciej Cichocki
Zbigniew Cichocki
Józef Czaczkowski
Jerzy Czernek
Czesław Czyżkowski
Marek Dargas
Tomasz Dobosiewicz
Andrzej Domański
Eugeniusz Duda
Mirosław Endzel
Grzegorz Engelbrecht
Jadwiga Frelak
Stefan Frelak
Krzysztof Furdal
Tomasz Fusik
Stanisław Gala
Grzegorz Gańko
Marian Gańko
Adam Gibała
Maria Gielo
Henryk Goździk
Aleksander Goźliński
Eugeniusz Goźliński
Ryszard Goźliński
Lucyna Gójska
Józef Gronkowski
Danuta Grzegrzółka
Jadwiga Hartenberger
Jerzy Jachymek
Jerzy Jackiewicz
Elżbieta Janke
Jan Jerzak
Aleksander Jesień
Stanisław Kacprzyk
Tadeusz Kamiński
Jerzy Kaniewski
Jan Karczmarczyk
Robert Kołak
Tadeusz Kontraktowicz
Mieczysław Kosiński
Lech Koszewski
Władysław Kot
Zenon Kozieł
Kazimierz Kozłowski
Mirosław Krusiewicz
Zdzisław Krzewicki
Anna Książek
Jan Książek
Czesław Kujszczyk
Bogdan Kulesza
Janusz Kuligowski
Sławomir Kuligowski
Aleksander Kulma
Bolesław Kulma
Piotr Kulma
Jan Lesiński
Jan Łoniewski
Zbigniew Malenka
Jerzy Marczak
Stanisław Markowski
Józef Mądry
Henryk Michalik
Stanisław Miłkowski
Sławomir Mirosz
Szymon Mirosz
Czesław Mroczek
Stanisław Mroczek
Henryk Mularczyk
Bolesław Nasiłowski
Ludwik Nazarewicz
Sabina Nejman
Józef Niedziałkowski
Czesław Niedźwieć
Mieczysław Obłowicz
Jadwiga Oleradzka
Marian Olkowicz
Piotr Olkowicz
Marek Olszewski
Józef Ołdak
Stanisław Papis
Elżbieta Parol
Zbigniew Pawlukowski
Adam Pełka
Edward Pieńkowski
Janusz Piskowski
Mieczysław Pływaczewski
Ludwik Poławski
Zdzisław Roguski
Stanisław Rosa
Anna Rumak
Krzysztof Rumak
Roman Sadowski
Irena Sajnóg
Kazimierz Sałagacki
Andrzej Sędek
Lech Sędek
Ewa Sobocińska
Tadeusz Sobotka
Marian Syta
Jadwiga Szostak
Henryk Sztylka
Zdzisław Świątek
Stefan Świderski
Jan Wąsik
Edmund Wilczek
Stefan Wiśniewski
Wojciech Witczak
Stanisław Witkowski
Lucyna Wocial
Ryszard Wocial
Stanisław Wojciechowski
Irena Wojda
Tadeusz Wójcicki
Waldemar Wójcicki
Barbara Wycech
Leonard Zdanowicz
Stanisław Zdanowicz
Andrzej Zieliński
Piotr Ziembaczewski

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
4 czerwca 1989 Polacy w demokratyczny sposób wybrali wolność. To nie były jeszcze w pełni wolne wybory, ale to dzięki nim rozpoczął się demontaż poprzedniego ustroju. Zanim jednak karty do głosowania wpadły do urn, ogromną pracę wykonali członkowie Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. To oni czuwali nad zgłaszaniem kandydatów, przebiegiem kampanii...