konkurs

6 czerwca w gościnnych murach Muzeum Ziemi Mińskiej odbyły się występy uczniów w ramach przesłuchań do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK. Do przesłuchań zgłosiło się 20 uczestników, którzy zostali podzieleni na kategorie wiekowe I -III, IV -VI oraz VII- VIII i gimnazjum.

W jury konkursu zasiadali: Joanna Janicka – nauczyciel polonista, prof. Maria Ekiel- Jeżewska – kustosz wystawy muzealnej „Jak żyli nauczyciele w dwudziestoleciu międzywojennym”, Maciej Koszewski – student polonistyki, a przed laty uczestnik konkursu krasomówczego, Klaudia Jadczak – uczennica klasy II LO, ubiegłoroczna zwyciężczyni finału konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu w kategorii szkół średnich. Imprezę poprowadziła Marta Bodecka –w przeszłości również zwyciężczyni w konkursie krasomówczym, a obecnie studentka psychologii oraz instruktor w Akademii Krasomówców przy Centrum Kultury w Dobrem.

Tradycją jest, że popisy krasomówcze uczniów są tematycznie związane z naszym regionem i miastem. Młodzi oratorzy najpierw poznają ciekawe historie, zdarzenia czy zwyczaje związane z regionem, a następnie w jak najbardziej ciekawy i sugestywny sposób przekazują tę wiedzę słuchaczom. I tak podczas uczniowskich popisów oratorskich można było posłuchać zajmujących wystąpień o Matce Boskiej Hallerowskiej z mińskiego kościoła, kilku ciekawych legend o powstaniu miasta czy o naszych rzeczkach, o muzeum, do którego zawsze warto się wybrać. Były wystąpienia o przesądach, i o tym, że trzynastego w piątek wszystko się zdarzyć może.

Kilku uczestników występowało po raz kolejny w konkursie, można o nich powiedzieć, że to starzy bywalcy, ale najliczniejsza była grupa uczniów, która pojawiła się w przesłuchaniach po raz pierwszy. To niewątpliwie bardzo cieszy i jest potwierdzeniem, że taki konkurs jest potrzebny, wzbudza zainteresowanie i jednocześnie jest sposobem na odkrywanie utalentowanych uczniów, pasjonatów występów krasomówczych.

A oto wyniki konkursu. W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zdobył Filip Młot ze szkoły podstawowej w Zamieniu, drugie miejsce Nikola Zając również z Zamienia i trzecie miejsce zajęła sześcioletnia Kinga Kaczmarek z Dobrego, jednocześnie najmłodsza uczestniczka.

Najwięcej uczniów było w kategorii klas IV – VI, bo aż 11 osób. I miejsce zdobył Oskar Górski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim, II miejsce zajęła Zuzanna Cisz ze szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, a na III miejscu znalazł się Filip Frączkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Mariance. Wyróżnienie przyznano Zuzannie Czmiel z Zamienia.

W kategorii klas VII VIII pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Bodecka z Dobrego, II miejsce Wiktoria Orzechowska z Dobrego, a III miejsce Kacper Bielak z Dębego Wielkiego.

W kategorii gimnazjum wystąpiło dwóch uczestników. Śmiało można o nich powiedzieć, że to klasa krasomówcza sama w sobie, ponieważ to laureaci z ubiegłorocznego finału ogólnopolskiego w Legnicy – Adrian Broda z Zespołu Szkół w Siennicy i Weronika Ratyńska z gimnazjum w Zamieniu. Obojgu uczestnikom przyznano równorzędne I miejsce w przekonaniu, że będą w przyszłości reprezentować nasz powiat w kategorii szkół średnich i zdobywać krasomówcze laury dla naszego regionu.

Tradycją jest, że organizatorzy przyznają tytuł Talent Roku osobie, która po raz pierwszy bierze udział w konkursie, wyróżnia się i rokuje, że w przyszłości rozwinie swoje umiejętności poprzez dalszą systematyczną pracę, bo mistrzowskie operowanie słowem mówionym to nie tylko talent, ale i wytrwała praca nad staranną dykcją, sugestywnością, bogactwem języka czy nawet nad opanowaniem tremy. Tytuł Talent Roku 2019 otrzymał Filip Frączkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Mariance, który zachwycił jury wystąpieniem o patronie szkoły, Józefie Hallerze.

Konkurs tradycyjnie jest wspierany przez miasto Mińsk Mazowiecki oraz przez Muzeum Ziemi Mińskiej, a tegoroczna edycja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu dyrektora palcówki Leszka Celeja. ( opr. JJ, PTTK)

redakcjaAKTUALNOŚCI
6 czerwca w gościnnych murach Muzeum Ziemi Mińskiej odbyły się występy uczniów w ramach przesłuchań do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK. Do przesłuchań zgłosiło się 20 uczestników, którzy zostali podzieleni na kategorie wiekowe I -III, IV -VI oraz VII- VIII i gimnazjum. W jury konkursu zasiadali: Joanna Janicka - nauczyciel polonista,...