Rosati

W czwartek, 16 maja, na Mińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku swój wykład o Unii Europejskiej wygłosił prof. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego. Poza słuchaczami MUTW nie zabrakło też innych seniorów, ponieważ wykład miał formułę otwartą.

Spotkanie z prof. Dariuszem Rosatim było okazją do omówienia kompetencji organów Unii Europejskiej i tego czym przedstawiciele Parlamentu Europejskiego powinni się zajmować realizując swoje zadania. Prof. Rosati wyjaśniał zebranym, że rodzina, wartości chrześcijańskie, czy wysokość zarobków to nie są tematy, w których Unia Europejska ma coś do powiedzenia. W tych sprawach prawo ustala się w państwach członkowskich. Państwa członkowskie ustanawiają też prawo dotyczące np. oświaty, czy służby zdrowia, ale w PE rozstrzyga się kwestia dofinansowania szpitali i szkół.

O oświatę, a w zasadzie o gimnazja, pytała na spotkaniu radna Joanna Kowalska, będąca jednocześnie dyrektorką jednej ze szkół. Dariusz Rosati odpowiedział, że prawdopodobnie nie ma sensu powrót do systemu sprzed obecnej reformy likwidującej gimnazja, bo ponownie wprowadzi się zamieszanie w polskich szkołach. Według Dariusza Rosatiego obecna władza oszukała Polaków w sprawie wieku emerytalnego. Stwierdził, że nigdy nie było z ich strony jasnej deklaracji, że albo Polacy będą krócej pracować i emerytury będą głodowe, a godne emerytury muszą się wiązać z dłuższą pracą. Wiele pytań padających z sali dotyczyło zarówno polityki krajowej jak i kwestii związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Na przykładzie Mińska Mazowieckiego można było posłuchać o korzyściach płynących z pozyskiwania środków europejskich, które przeznaczane są m.in. na rozwój samorządów. W kwestii pieniędzy pozyskiwanych z Unii Europejskiej padło pytanie przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów o geriatrię o politykę senioralną. Tak się składa, że dyrektor mińskiego szpitala pozyskał dofinansowanie do stworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej, gdzie będzie możliwość uzyskania konsultacji geriatrycznej, co zaznaczyła obecna na sali Alicja Cichoń, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Powiatu

Wśród tematów poruszonych na wykładzie pojawiło się wejście do strefy euro. Dariusz Rosati zaznaczył, że jest wiele statystyk pokazujących, że wypowiedzi posłów partii rządzącej są niezgodne z prawdą i jest to klasyczne straszenie obywateli. Jego zdaniem potrzebna jest w Polsce debata z prawdziwego zdarzenia, debata ekspertów, nie populistów. Obywatele, niestety, w większości nie zdają sobie sprawy z tego, że Parlament Europejski stanowi ponad połowę przepisów prawa, które w Polsce obowiązują. Dlatego tak ważny jest udział w wyborach, by mieć wpływ na to, by przedstawiciele naszego kraju decydowali o przepisach w duchu europejskich wartości i zgodnie z polskim interesem. Rozmowy zebranych z prof. Dariuszem Rosatim toczyły się jeszcze po zakończeniu spotkania.

Kolejna okazja do zadawania pytań o Polskę i Unię Europejską już 22 maja o godz.18.00 w sali Elitmat, ul. Okrzei 7.
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/05/rosati-724x1024.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/05/rosati-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCIDariusz Rosati
W czwartek, 16 maja, na Mińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku swój wykład o Unii Europejskiej wygłosił prof. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego. Poza słuchaczami MUTW nie zabrakło też innych seniorów, ponieważ wykład miał formułę otwartą. Spotkanie z prof. Dariuszem Rosatim było okazją do omówienia kompetencji organów Unii Europejskiej i tego...