klub

Od pewnego czasu w Siennicy działa Klub „Senior+”, który powstał w jednym z budynków przy Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Jest to miejsce, w którym seniorzy mogą spędzać wolny czas i realizować swoje pasje.

Oficjalne otwarcie klubu odbyło się 28 lutego. Tego dnia zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wyremontowany budynek, porozmawiać  z seniorami, którzy w nim się spotykają i obejrzeć prezentację dokumentująca dotychczasową działalność. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Kingi Jury, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim Janusza Zdzieborskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, Grażyny Borowiec, przedstawicieli lokalnego samorządu, służb mundurowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych i oczywiście seniorów. Gospodarzami uroczystości byli wójt Stanisław Duszczyk  oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Monika Wilk. Bardzo serdecznie witali oni byłego wójta Grzegorza Zielińskiego oraz jego zastępcę Tomasza Gójskiego. To właśnie z inicjatywy Grzegorza Zielińskiego powstał Klub „Senior+”, a nad przebiegiem prac czuwał  Tomasz Gójski. Zanim jednak rozpoczęła się część oficjalna, symboliczny klucz do nowo otwartego budynku trafił w ręce przedstawicielki seniorów Antoniny Gałązki. Obiekt poświęcił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Marek Kasprzak.

– Bardzo się cieszę, że powstało takie miejsce. Już dziś miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem – mówił wójt Stanisław Duszczyk. Dziękował też poprzednim władzom gminy zarówno za złożenie wniosku o dofinansowanie jak i za realizację projektu. Słowa podziękowania kierował też do kierownik GOPS Moniki Wilk oraz jej współpracowników, którzy dbają o to, by klub jak najlepiej funkcjonował. – Dziś jesteśmy na otwarciu czegoś, co tak nieśmiało zaplanowaliśmy sobie z panią skarbnik Danutą Zwierz. Potem zaraziliśmy tym pomysłem innych i dziś jesteśmy na końcu tej drogi – mówił wójt Grzegorz Zieliński. Podkreślał też, że nigdy nie było wątpliwości, by zrealizować taki projekt i że są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Gratulował tez seniorom pasji i zaangażowania w różnego rodzaju projekty, które już dziś realizowane są w klubie. Gratulacji i życzeń nie brakowało też od innych gości, którzy podczas programu artystycznego mogli się przekonać jak prężnie działają sienniccy seniorzy.

A już 21 o godz. 11.00 w Klubie „Senior+” w Siennicy, odbędzie się spotkanie z wójtem Siennicy Stanisławem Duszczykiem, podczas którego omawiana będzie działalność klubu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się włączyć do wspólnego działania.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/03/siennica-senior-plus-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/03/siennica-senior-plus-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Od pewnego czasu w Siennicy działa Klub „Senior+”, który powstał w jednym z budynków przy Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Jest to miejsce, w którym seniorzy mogą spędzać wolny czas i realizować swoje pasje. Oficjalne otwarcie klubu odbyło się 28 lutego. Tego dnia zaproszeni goście mieli okazję...