WSGE

Po raz pierwszy w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Inicjatorem tego pomysłu był dr Łukasz Roman – nowy dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim. Spotkanie było okazją do rozmowy o współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, samorządem i biznesem.

25 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim, gdzie swoją siedzibę ma również Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej odbyło się spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego, wójta mińskiej gmina Antoniego Janusza Piechoskiego, przedstawicieli przedsiębiorców oraz dyrektorów szkół średnich z powiatu mińskiego. Uczelnię reprezentowali dr hab. Magdalena Sitek – rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz prorektor dr Tadeusz Graca.

Spotkanie było nie tylko okazją do złożenia noworocznych życzeń, ale również do omówienia możliwości współpracy pomiędzy uczelnią, samorządami, biznesem oraz powiatowymi placówkami oświatowymi. Gości witali inicjator spotkania dziekan Łukasz Roman oraz gospodarz obiektu dyrektor ZSZ2 Tomasz Płochocki. – Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przynajmniej raz na kwartał i stworzyć taka platformę porozumienia w regionie pomiędzy samorządem, światem biznesu oraz organizacjami pozarządowymi, co bardziej zintegruje społeczeństwo – mówił prof. Bronisław Sitek.

– Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy, której celem jest jednoczenie powiatu mińskiego. W naszym powiecie od wielu lat podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy, które konsolidują powiat, jego mieszkańców oraz jednostki samorządowe. Chcemy i musimy współpracować. Wykorzystujemy nasze położenie przy trasach komunikacyjnych. Jestem głęboko przekonany, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie początkiem cyklu spotkań i tego nam życzę – mówił starosta Antoni Jan Tarczyński.

O współpracy mówił też burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski. Podkreślał, że w mieście bardzo dobrze układa się płaszczyzna porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu, organizacjami społecznymi czy placówkami edukacyjnymi. Jak zauważył samorząd miejski proponuje mieszkańcom różnego rodzaju konsultacje w najważniejszych sprawach, dzięki czemu mieszkańcy mogą mieć poczucie, że maja wpływ na kierunki rozwoju miasta. Zaznaczył jednak, że pomimo wielu prób nie udało się nawiązać zorganizowanych form współpracy z lokalnym biznesem, ponieważ mińscy przedsiębiorcy wolą realizować się w indywidualnych projektach.

Być może receptą na integrację środowiska biznesowego z samorządem będą propozycje przygotowane przez WSGE. W listopadzie uczelnia planuje zorganizowanie Forum Gospodarczego i Gali Biznesu Powiatu Mińskiego, które będą zwieńczeniem całego cyklu spotkań. Wcześniej, bo już w kwietniu, zaplanowano seminarium naukowe dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrekcji placówek wszystkich szczebli samorządów Powiatu Mińskiego na temat wpływu mediów mobilnych na edukację, emocje i relacje z innymi.

W czerwcu natomiast będzie zarówno coś dla młodszych jak i dla starszych mieszkańców powiatu. Przed wakacjami odbędzie się bowiem kolejne spotkanie z władzami miast i gmin powiatu mińskiego. Odbędą się też pierwsze w Mińsku Mazowieckim Juwenalia. Imprezę zaplanowano we współpracy z parafia św. Jana Chrzciciela, a uczelnia świętować będzie jubileusz powstania Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim.

Jedno jest pewne, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej ma zamiar z rozmachem przejść przez 2019 rok i znacznie mocniej zaznaczyć swoją obecność w lokalnym społeczeństwie.

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/02/wsge-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/02/wsge-e1550056761278-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Po raz pierwszy w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Inicjatorem tego pomysłu był dr Łukasz Roman – nowy dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim. Spotkanie było okazją do rozmowy o współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi,...