mdk

Od 1 lutego nowym dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim jest Joanna Wilczak. Mimo, iż angaż na to stanowisko otrzymała zaledwie tydzień temu, placówką zarządza od kilku miesięcy, ponieważ to właśnie jej powierzono pełnienie obowiązków dyrektora po odejściu ze stanowiska Piotra Siły i braku rozstrzygnięcia w poprzednim konkursie na dyrektora. Wcześniej Joanna Wilczak była pracownikiem mińskiego MDK i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych w mieście.

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim został ogłoszony 26 listopada. Ci, którzy chcieli ubiegać się o to stanowisko musieli posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i kompetencje, ale również przygotować pisemny, autorski program działania Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji. Oferty można było składać do 7 stycznia. Potem do prac przystąpiła komisja konkursowa. Jak się okazało o stanowisko mińskiego MDK ubiegało się zaledwie dwóch kandydatów. Zdaniem komisji lepszym była Joanna Wilczak i to ona zwyciężyła w konkursie.

24 stycznia burmistrz Marcin Jakubowski wydał zarządzenie w sprawie powołania Joanny Wilczak na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Burmistrz nie ukrywa, że decyzja komisji konkursowej otwiera nowe możliwości przed mińską placówką kulturalną.

– Pani Joanna Wilczak jest od wielu już lat związana z mińską kulturą. Była pomysłodawcą wielu imprez kulturalnych między innymi festiwalu Piotra Skrzyneckiego oraz projektów w mińskiej przestrzeni publicznej takich jak np. „przystanek historia” Bardzo cenię sobie jej otwartość, pomysłowość i ogromny talent organizatorski. Żywię głęboką nadzieję, że potencjał MDK pod nowym kierownictwem, wraz z MBP, MZM, MSA zapewni nam w jubileuszowym 2021 r. Kulturalną Stolicę Mazowsza w Mińsku Mazowieckim – podkreśla burmistrz.

Nowa dyrektor formalne urzędowanie rozpoczęła 1 lutego. Zapewnia, że w placówce, którą będzie kierowała każdy znajdzie coś dla siebie. – Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim prowadzi wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców, aktywizuje mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i młodzież, wychodzi naprzeciw ich duchowym potrzebom, jest kreatorem kulturowych zmian. Żeby to było możliwe musi podążać za zmianami jakie zachodzą na niwie kultury nie tylko krajowej ale i ogólnoświatowej. W związku z tym program, który chcemy realizować, powinien być przeznaczony dla odbiorców w każdym wieku oraz zapewnić zapotrzebowanie różnych upodobań kulturalnych tak, aby każdy mógł z tej oferty skorzystać . Dlatego ważnym jest aby w każdym miesiącu stałym punktem programu były wydarzenia z każdej dziedziny sztuki – teatr, muzyka, film. Chcemy umożliwić mieszkańcom miasta kontakt ze sztuką przede wszystkim „ambitną”, jednak musimy pamiętać aby był on zrównoważony i obejmował wydarzenia o najwyższej wartości estetycznej, uzupełniony lżejszymi formami „popkultury” – podkreśla Joanna Wilczak.

Nowa dyrektor zapewnia jednak, że wraz ze zmiana na stanowisku dyrektora nie znikną dotychczasowe wydarzenia, które cieszyły się zainteresowaniem mińszczan. W tej dziedzinie raczej nie należy spodziewać się rewolucji. – Swoją kontynuację będą miały wydarzenia, które na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnego miasta. Są to imprezy niejednokrotnie z kilkunastoletnią historią, a których kolejne edycje cieszą się niesłabnącą popularnością, nie tylko wśród mińszczan ale także odbiorców z całego kraju. Dają one także możliwość współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w Mińsku Mazowieckim przy realizacji wspólnych projektów – mówi Joanna Wilczak. Nie ukrywa też, że wpływ na dalszy rozwój placówki i jej oferty będzie miał realizowany właśnie projekt inwestycyjny „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury – etap II”.

– Nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie sal dają możliwość wprowadzenia nowej jakości organizowanych wydarzeń oraz poszerzenia oferty także dla osób niepełnosprawnych. Dzięki dostosowaniu pomieszczeń, zakupowi wózków do tańca dla osób niepełnosprawnych czy kinowemu systemowi opisu narracyjnego mamy szansę wyrównać szanse dostępności oferty osobom niepełnosprawnym. Zostaną wprowadzone także nowe wydarzenia cykliczne, które pozwolą rozszerzyć ofertę programową. Mamy nadzieję, iż nasze propozycje w pełni zaspokoją potrzeby kulturalne mińszczan.

Czy tak się stanie przekonamy się już niebawem, kiedy będą realizowane kolejne miejskie przedsięwzięcia.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/02/palac-dernalowiczow-mdk-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/02/palac-dernalowiczow-mdk-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCIKULTURA
Od 1 lutego nowym dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim jest Joanna Wilczak. Mimo, iż angaż na to stanowisko otrzymała zaledwie tydzień temu, placówką zarządza od kilku miesięcy, ponieważ to właśnie jej powierzono pełnienie obowiązków dyrektora po odejściu ze stanowiska Piotra Siły i braku rozstrzygnięcia w poprzednim konkursie...