strajk

21 stycznia Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi.

Jak czytamy w pismach rozesłanych do placówek oświatowych na terenie powiatu mińskiego: „Oddział ZNP w Mińsku Mazowieckim żąda podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędacych nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od stycznia 2019 r. Niespełnienie żądania w ciągu 5 dni od dnia jego przekazania będzie oznaczało wejście w spór zbiorowy ze szkoła zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.” Pierwsze pisma tej treści podpisane przez prezesa Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim Stanisława Mejszutowicza trafiły na biurka dyrektorów szkół już 23 stycznia.

Wiadomo jednak, że ani dyrektorzy szkół, ani też organy prowadzące, czyli samorządy, pieniędzy na podwyżki w budżetach nie mają. Co więcej, to Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala na dany rok siatkę minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, a samorządy na oświatę i tak dokładają więcej środków niż otrzymują subwencji. Jak podkreśla burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski spełnienie żądań stawianych przez ZNP i podniesienie wynagrodzeń 750 pracowników mińskich szkół to dodatkowy wydatek 9 mln zł rocznie. Bez dodatkowych pieniędzy budżet żadnej gminy, miasta czy powiatu tego nie wytrzyma.

Tymczasem Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim informuje, że w przypadku nie spełnienia żądań dotyczących podwyżek, Oddział ZNP zastrzega sobie prawo do zorganizowania strajku, który zostanie ogłoszony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Już dziś wiadomo, że pieniędzy na spełnienie żądań nie ma. Oznacza to, że być może już po feriach nauczyciele we wszystkich szkołach w powiecie zaczną strajkować.

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/01/znp.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2019/01/znp-300x200.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
21 stycznia Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi. Jak czytamy w pismach rozesłanych do placówek oświatowych na terenie powiatu mińskiego: „Oddział ZNP w Mińsku Mazowieckim żąda podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędacych nauczycielami o...