rada

Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim to jedno z najaktywniejszych środowisk miejskich Przedstawiciele rady biorą udział nie tylko w wewnętrznych spotkaniach i konsultacjach, ale są również obecni podczas niemal wszystkich imprez miejskich.

8 września przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział w Narodowym Czytaniu w ogrodzie Muzeum Ziemi Mińskiej. 16 października trzyosobowa załoga Miejskiej Rady Seniorów: Wanda Rombel, Alicja Szymla i Małgorzata Przybysz wzięła udział w Wielkim Teście z Historii Polski z Janem Pawłem II.

Wrzesień to był czas roboczych spotkań i seminariów. 26 września odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji senioralnych z nowo wybranym dyrektorem SP ZOZ Mariuszem Martyniakiem. Rozmawiano o potrzebie utworzenia oddziału lub przynajmniej gabinetu geriatrycznego, poradni walki z bólem czy bezpłatnych szczepień ochronnych i badań profilaktycznych dla seniorów. Omawiano również konieczność stworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz wdrożenia usług telemedycznych. Dwa dni później przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez MOPS dla środowisk senioralnych „Zaniedbanie jako forma przemocy wobec osób starszych. Budowanie wsparcia dla opiekunów”. Natomiast 13 listopada Martyna Studzińska z Fundacji Zaczyn przeprowadziła dla radnych seniorów szkolenie pn. „Gimnastyka umysłu”.

Miejska Rada Seniorów aktywnie włączyła się też w świętowanie 100-lecia niepodległości. Przedstawiciele rady brali udział we wszystkich uroczystościach listopadowych związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy powstania 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

fot UM MM

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/11/A-rada-seniorów-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/11/A-rada-seniorów-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim to jedno z najaktywniejszych środowisk miejskich Przedstawiciele rady biorą udział nie tylko w wewnętrznych spotkaniach i konsultacjach, ale są również obecni podczas niemal wszystkich imprez miejskich. 8 września przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział w Narodowym Czytaniu w ogrodzie Muzeum Ziemi Mińskiej. 16 października trzyosobowa...