sąd

9 sierpnia przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko burmistrzowi Mrozów Dariuszowi Jaszczukowi, który został oskarżony o przekroczenie uprawnień. Rzecz dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny Dębowce Borki, które od 2004 roku prowadziło w Lipinach Niepubliczną Szkołę Podstawową i z którym od lat gmina Mrozy rozstrzyga spory w sądach.

Cała sprawa, która dziś rozstrzygana jest przed sądem zaczęła się w 2015 roku. Wtedy radni Mrozów podjęli decyzję, by należący do gminy budynek, w którym mieściła się szkoła, przeznaczyć na gminny dom pomocy dla seniorów. Konsekwencją tej decyzji było wypowiedzenie umowy na użytkowanie budynku przez stowarzyszenie. Od tego momentu rozpoczęły się batalie sądowe pomiędzy gminą a stowarzyszeniem. Stowarzyszenie nie chciało opuścić budynku, a decyzja o wypowiedzeniu umowy została zaskarżona. 14 czerwca 2016 roku zapadł prawomocny wyrok potwierdzający prawidłowość wypowiedzenia umowy. Tymczasem stowarzyszenie nadal zamierzało prowadzić tam szkołę.

Wójt Mrozów Dariusz Jaszczuk uznał, że stowarzyszenie działa z naruszeniem prawa i wstrzymał wypłatę dotacji dla szkoły. Zastrzegł jednak, że w przypadku korzystnego dla stowarzyszenia wyroku sądu w tej sprawie, gmina ureguluje należności. W międzyczasie w sądach toczyły się sprawy dotyczące wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, a stowarzyszeniem. Zapadały też prawomocne wyroki nakazujące zapłatę wzajemnych roszczeń. Wśród nich była też decyzja nakazująca gminie wypłatę zaległej dotacji. Gmina wyrok wykonała, jednak część pieniędzy zajął komornik ze względu na zadłużenie stowarzyszenia.

Wydawało się, że sądy rozstrzygające o konieczności rozliczeń uporządkują wzajemne roszczenia. Tymczasem okazało się, że sprawa burmistrza Jaszczuka trafiła na biurko prokuratora w Węgrowie. W lutym w Prokuraturze Rejonowej w Węgrowie zeznawał przewodniczący rady, w kwietniu na przesłuchanie wezwano burmistrza Jaszczuka. Pierwsze wyjaśnienia już w charakterze podejrzanego Dariusz Jaszczuk składał 18 kwietnia. 24 kwietnia złożył kolejną wizytę w prokuraturze, by zapoznać się z aktami sprawy. 30 kwietnia został sporządzony akt oskarżenia, o którym Dariusz Jaszczuk oficjalnie dowiedział się 4 maja.

9 sierpnia przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierwsza rozprawa. Jak dowiadujemy się z aktu oskarżenia, prokurator oskarżył Dariusza Jaszczuka o to, że od czerwca 2016 roku do 31 października 2017 roku jako burmistrz Mrozów przekroczył swoje uprawnienia ponieważ bezprawnie, zdaniem prokuratora, wstrzymał wypłatę dotacji dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie oraz wstrzymał wypłatę środków na zakup podręczników. Oskarżycielem posiłkowym w sprawie została szefowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny Dębowce Borki.

Podczas pierwszej rozprawy na pytania sądu odpowiadał Dariusz Jaszczuk. Wyjaśnienia składała również oskarżycielka posiłkowa, która występowała także w roli świadka. Podczas pierwszej rozprawy sąd zdążył przesłuchać zaledwie dwóch świadków. Zeznania składała była pracownica szkoły, która na wstępie zaznaczyła, że znana jest jej cała sprawa, ponieważ pracując w sekretariacie miała dostęp do dokumentów. Co ciekawe, obszerne wyjaśnienia składała na temat decyzji wójta, natomiast nie potrafiła odpowiedzieć na żadne pytanie dotyczące zobowiązań stowarzyszenia wobec gminy. Drugim z przesłuchiwanych świadków była urzędniczka gminy, która wyjaśniała w jaki sposób były podejmowane decyzje finansowe i podkreślała, że gmina działała na podstawia i w granicach prawa.

Te zeznania to dopiero początek wyjaśniania całej sprawy. 9 sierpnia zaplanowano przesłuchanie aż sześciu świadków. W połowie posiedzenia sąd zdecydował o wyznaczeniu kolejnego terminu rozprawy, na którą wezwani zostaną pozostali czterej świadkowie. Już dziś wiadomo, że rozprawa toczyć się będzie we wrześniu i w październiku. Potem sąd zdecyduje czy faktycznie działania burmistrza Mrozów naruszały prawo, czy może były podyktowane troską o dobro gminy i przestrzeganie dyscypliny finansów.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/jaszczuk-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/jaszczuk-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCIDariusz Jaszczuk,Mrozy,prokurator,sąd
9 sierpnia przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko burmistrzowi Mrozów Dariuszowi Jaszczukowi, który został oskarżony o przekroczenie uprawnień. Rzecz dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny Dębowce Borki, które od 2004 roku prowadziło w Lipinach Niepubliczną Szkołę Podstawową i z którym od lat gmina Mrozy rozstrzyga...