OSP

W strugach deszczu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli 26 sierpnia świętowali jubileusz stulecia istnienia swojej jednostki.

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli łączy się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Był to czas wielu inicjatyw społecznych, pomysłów i działań. Nie wszystkie projekty zapoczątkowane w tym niezwykłym historycznym czasie przetrwały, jednak strażakom z Pogorzeli ta sztuka się udała i 26 sierpnia świętowali wyjątkowy jubileusz. Jak czytamy w opracowaniu byłego prezesa OSP Pogorzel Franciszka Witka Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli została założona w roku 1918 z inspiracji Karola Siwca, mieszkańca sąsiedniej wsi Dąbrowa, który został pierwszym naczelnikiem straży.

„Mimo szlachetnego celu mieszkańców początki nie należały do najłatwiejszych a pierwszym budynkiem straży była szopa, w której wcześniej hodowano owce, na działce, którą ofiarował miejscowy dziedzic, natomiast wozem bojowym był wóz konny z beczką zakupiony dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców. W roku 1929 oddano do użytku remizę strażacką o dwóch izbach, z których jedną zajęła straż, a drugą przeznaczono na potrzeby szkoły.

W okresie II wojny światowej działalność straży nie była zawieszona. Bardzo aktywnym naczelnikiem w tym czasie, od roku 1932 do 1952, był dh Jan Salamon. Z jego inicjatywy straż zakupuje motopompę M-400 oraz samochód marki Mercedes typu osobowego, który dostosowano dla straży. W roku 1958 do istniejącej remizy strażackiej zostaje dobudowany garaż, a w rok później OSP zakupuje samochód marki Lublin i wyposażona zostaje w motopompę M-800. W roku 1991 prezesem zostaje wybrany dh Franciszek Witek, który natychmiast podejmuje decyzję o rozpoczęciu prowadzenia kroniki straży i sam ją prowadzi przez 15 lat.”

Od lat 90. następuje gwałtowny rozwój pogorzelskiej straży. Modernizowana jest remiza strażacka, organizowane są uroczystości, a strażacy pokazują swoje umiejętności nie tylko podczas akcji gaśniczych, ale również na zawodach. W 2003 roku jednostka otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez lokalną społeczność. Stary z 1968 roku, zgodnie z ceremoniałem, zostaje odprowadzony do izby pamięci. Dziś do OSP Pogorzel należy blisko 50 druhów, w tym przyszli następcy doświadczonych strażaków, czyli Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wszyscy są niezwykle zaangażowani nie tylko w działalność OSP, ale również w życie lokalnej społeczności. Nic dziwnego, że z okazji 100-lecia wielu z nich zostało uhonorowanych odznaczeniami, medalami i wyróżnieniami.

Jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Otrzymała również Statuetkę Floriana oraz medal „Pro Masovia” nadawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniono wieloletniego prezesa i kronikarza Franciszka Witka. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Jan Kuchta, Łukasz Osica oraz Marek Król. Odznaką „Strażak wzorowy” wyróżnieni zostali druhowie: Zbigniew Czyżowski, Fabian Korzeń, Patryk Sałajczyk, Maciej Krypski, Bogdan Sado oraz Zygmunt Sado. Odznaką „Krzyż Floriana za zasługi dla OSP” odznaczeni zostali druhowie: Kazimierz Witek, Jan Bałda, Benedykt Osica, Daniel Wawryniuk, Robert Krzyżanowski, Kamil Jankowski, Zbigniew Czyżowski, Patryk Sałajczyk, Sławomir Bogusz oraz Michał Kalinowski.

Dyplomem uznania Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP wyróżnieni zostali druhowie: Ryszard Bałda, Wiesław Morawski, Jan Kuchta i Kazimierz Bogusz. Dyplomami uznania Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżnieni zostali druhowie: Daniel Wawryniuk, Sławomir Bogusz, Zygmunt Sado, Kamil Jankowski, Robert Krzyżanowski, Zbigniew Czyżowski, Fabian Korzeń, Szymon Żołądek, Sebastian Król, Łukasz Osica. Dyplomy uznania od Prezesa Gminnego ZOSP RP otrzymali druhowie: Daniel Wawryniuk, Kazimierz Witek, Szymon Żołądek, Mateusz Książek, Jakub Konowrocki, Marek Król, Sebastian Król, Robert Krzyżanowski, Kamil Jankowski, Łukasz Osica, Patryk Sałajczyk, Kamil Kot, Jakub Konowrocki, Jakub Nalazek.

Wyróżnień, ale przede wszystkim zaangażowania i poświęcenia gratulował strażakom Mariusz Kozera – zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

– Bardzo dziękuję za współpracę, jaką mamy na co dzień. To ochotnicy w pierwszej kolejności odwalają całą brudną robotę. Usuwają z dróg drzewa, zabezpieczają miejsca wypadków. Bardzo wam za to dziękuję. Życzę kolejnych stu lat i mam nadzieję, że za sto lat spotkamy się w tym samym towarzystwie. W ramach podziękowania i z okazji jubileuszu 100-lecia marszałek województwa nadał dyplomy uznania – mówił Mariusz Kozera.

Dyplomy otrzymali druhowie: Ryszard Bałda, Kazimierz Bogusz, Wiesław Morawski, Wiesław Nalazek, Jan Kuchta, Daniel Wawryniuk. Życzenia strażakom złożył także wójt Siennicy Grzegorz Zieliński.

– Drodzy druhowie bardzo serdecznie gratuluję wam tego pięknego jubileuszu. To jest wielkie wydarzenie w historii tej jednostki. Otwieracie nową historię. Budujcie swoją przyszłość w oparciu o te sto lat. Gratuluję wszystkim odznaczonym, a szczególnie cenne jest to odznaczenie, które widnieje na waszym sztandarze. Doceniajcie, że ono tam jest i budujcie przyszłość tej jednostki – mówił wójt Zieliński.

I życzenia te niewątpliwie będą się spełniać, dopóki szeregi OSP Pogorzel będą zasilać kolejne pokolenia młodych ludzi chcących nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

OSP

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/pogozel1-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/pogozel1-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
W strugach deszczu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli 26 sierpnia świętowali jubileusz stulecia istnienia swojej jednostki. Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli łączy się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Był to czas wielu inicjatyw społecznych, pomysłów i działań. Nie wszystkie projekty zapoczątkowane w tym niezwykłym historycznym czasie przetrwały, jednak...