jaśminowa

Prawie 2,5 mln zł kosztowała przebudowa ul. Jaśminowej w Mińsku Mazowieckim. Ponad 35% wartości inwestycji zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych.

3 sierpnia odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie nowo wybudowanej drogi do użytku. Wprawdzie mieszkańcy korzystają z niej już od niemal miesiąca, jednak była to okazja, by podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej inwestycji.

– Serdecznie witam w tym uroczystym dla wielu osób dniu otwarcia ul. Jaśminowej. Koniec inwestycji zawsze jest szczęśliwy, lecz żeby do niej doszło musiało się złożyć bardzo wiele różnych elementów i zaangażowania wielu osób. Nie byłoby pomysłu na realizacje ul. Jaśminowej i ulic dookoła, gdyby w poprzedniej kadencji rada miasta nie postanowiła, ze wykonamy ogólną koncepcje odwodnienia tego terenu. Dzięki temu mogliśmy pozyskiwać środki europejskie. Druga bardzo ważna inicjatywa, to inicjatywa mieszkańców, którzy postanowili, że zaufają włodarzom miasta i na własny koszt wykonają dokumentacje projektową. Tę dokumentację wykonywał pan Jakub Król, a mieszkańcy w stu procentach złożyli się na tę dokumentację. Po jej wykonaniu rada miasta nie miała wyjścia, musiała wpisać tę inwestycje w budżet. W międzyczasie udało nam się pozyskać środki unijne na retencjonowanie wód opadowych i odprowadzenie ich z tego terenu – mówił burmistrz Marcin Jakubowski podczas otwarcia inwestycji.

W przecięciu wstęgi udział wzięli również radni z tego terenu Waldemar Mirecki, Kazimierz Markowski oraz Robert Gałazka. Obecni byli także wiceburmistrz Krzysztof Michalik, przewodniczący rady miasta Marian Makowski, szef Zarządu Dróg Miejskich Antoni Tułodziecki oraz okoliczni mieszkańcy. – Jest to jedna z ładniejszych ulic, nie tylko ze względu na okolicę i nie tylko dlatego, że mieszkają tu bardzo zaangażowani ludzie, ale również dlatego, że standard wykonania tej inwestycji jest bardzo wysoki – podkreślał burmistrz. Zapowiedział też, że kolejną inwestycją na tym terenie będzie budowa ul. Marii Grochowskiej. Mieszkańcom oraz kolegom z rady poprzedniej i obecnej kadencji dziękował za zaangażowanie również radny Kazimierz Markowski.

Realizacja inwestycji trwała blisko rok. Wykonawcą była firma Roboty Drogowe i Brukarskie – Mirosław Krysiuk. W ramach tego przedsięwzięcia została wykonana kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia drogi, chodników i zjazdów. Pojawiło się również dodatkowe oświetlenie drogowe. Konieczne było tez przebudowanie infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, która kolidowała z budową drogi. Całość inwestycji to koszt ponad 2,4 mln zł. Ponad 852 tys. zł miasto pozyskało ze środków unijnych na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej.

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/jasminowa-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/jasminowa-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Prawie 2,5 mln zł kosztowała przebudowa ul. Jaśminowej w Mińsku Mazowieckim. Ponad 35% wartości inwestycji zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. 3 sierpnia odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie nowo wybudowanej drogi do użytku. Wprawdzie mieszkańcy korzystają z niej już od niemal miesiąca, jednak była to okazja, by podziękować...