ASF

30 lipca w Dłużewie zlikwidowano hodowlę 80 świń. W gospodarstwie wykryto obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). To pierwsze ognisko choroby w powiecie mińskim, gdzie wirus został stwierdzony u zwierząt hodowlanych.

Wirus ASF gości w programach informacyjnych i ulotkach z ostrzeżeniami od dłuższego czasu. Rolnicy od miesięcy apelują do Ministerstwa Rolnictwa o skuteczne działania, które ochronią ich gospodarstwa. Jednak mimo alarmujących informacji napływających z wielu miejsc w Polsce powiat miński wydawał się być dość bezpieczny. Część gmin znajduje się na granicy obszaru objętego ograniczeniami, jednak do strefy zagrożenia było dość daleko. Okazało się jednak, że nie wystarczająco daleko. 30 lipca właściciel gospodarstwa w Dłużewie w ciągu jednego dnia stracił całą swoją hodowlę.

Niepokojące sygnały dotyczące ASF przyszły razem z wiosną. 15 marca w wynikach badań próbek padłego dzika, we wsi Oleksiaka w gminie Latowicz stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń. 26 marca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim lek. wet. Ksymena Żelazna wydała rozporządzenie, na mocy którego teren gminy Latowicz w powiecie mińskim został określony jako obszar skażony afrykańskim pomorem świń. Konsekwencją tej decyzji były ograniczenia dotyczące przewozu świń, skupu, obrotu i pośrednictwa w obrocie świniami pochodzącymi z tego obszaru. Hodowcy mieli też wdrożyć środki bezpieczeństwa. Rolnicy mieli obowiązek karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących. W gospodarstwach miały być używane środki biobójcze do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie. Osoby pracujące w gospodarstwie, które mogły mieć kontakt z dzikami, powinny odkażać ręce i obuwie.

18 maja Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim lek. wet. Ksymena Żelazna poinformowała, że: „gmina Latowicz w powiecie mińskim została włączona do obszaru objętego ograniczeniami. Do obszaru ochronnego należą Gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica, Stanisławów w powiecie mińskim. Do obszaru objętego ograniczeniami należą gmina Sulejówek i gmina Latowicz w powiecie mińskim.” Miesiąc później do obszaru ochronnego zostały włączone gminy Dobre i Jakubów.

26 czerwca rozporządzenie dotyczące środków bezpieczeństwa wynikającego ze skażenia ASF w Latowiczu zostało uchylone i wydawało się, że rolnicy mogą czuć się w miarę bezpiecznie. Nic bardziej mylnego.

28 lipca Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim otrzymał zgłoszenie od lekarza opiekującego się stadem z Dłużewa o niepokojących objawach chorobowych, które wystąpiły u świń. Tego samego dnia inspektorzy PIW przyjechali do gospodarstwa, by sprawdzić zgłoszenie i pobrać próbki. Już w niedzielę wieczorem do Mińska Mazowieckiego dotarło sprawozdanie z badań, które potwierdziły obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. 30 lipca rozpoczęła się likwidacja stada, w którym było 80 świń.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną działań mających na celu: jak najszybszą likwidację ogniska, ustalenie źródła choroby, ustalenie, czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np. rzeźni). W przypadku stwierdzenia ogniska ASF, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane są m.in. następujące działania: wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF, muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone; zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń oraz wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF i nie mogą zostać odkażone; gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji)”.

31 lipca w gospodarstwie trwały jeszcze prace związane z utylizacją paszy i ściółki oraz dezynfekcją pomieszczeń gospodarczych. Potem właścicieli gospodarstwa czeka okres kwarantanny, zanim będą mogli ponownie wprowadzić zwierzęta do zabudowań gospodarskich. Ciągle jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną zakażenia. Trwa również szacowanie kosztów likwidacji ogniska zakażenia.

– Na chwilę obecną nie ustalono źródła zakażenia, potencjalnych źródeł zakażenia jest wiele. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi. Istnieje duże zagrożenie dla sąsiednich gospodarstw utrzymujących świnie, zwłaszcza, jeżeli nie zachowują zasad bioasekuracji – poinformowała Sylwia Pytel, inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

3 sierpnia Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Określił też obszar zapowietrzony obejmujący w powiecie garwolińskim w gminie Pilawa miejscowości: Grzebowilk, Kalonka i Zawadka, a w powiecie mińskim miejscowości w gminie Siennica: Bestwiny, Dłużew, Kąty, Kośminy, Lasomin, Majdan, Nowodwór, Nowy Starogród oraz Wólka Dłużewska. Na tym obszarze będą obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że hodowcy świń nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniedbanie, które może być tragiczne w skutkach. Wystarczy bowiem jedno zarażone zwierzę, by cała hodowla została zlikwidowana. Wprawdzie rolnikom przysługują z tego tytułu odszkodowania, ale z całą pewnością nie zrekompensują one wszystkich strat wynikających choćby z kwarantanny, w czasie której nie ma możliwości odbudowania stada.

Monika Rozalska

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/asf3-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/08/asf3-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
30 lipca w Dłużewie zlikwidowano hodowlę 80 świń. W gospodarstwie wykryto obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). To pierwsze ognisko choroby w powiecie mińskim, gdzie wirus został stwierdzony u zwierząt hodowlanych. Wirus ASF gości w programach informacyjnych i ulotkach z ostrzeżeniami od dłuższego czasu. Rolnicy od miesięcy apelują do Ministerstwa...